BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimon Grzegorz (Politechnika Rzeszowska)
Title
Strategie zarządzania płynnością finansową w grupach zakupowych
Strategies of Financial Liquidity Management in Group Purchasing Organizations
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 231-241, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Płynność finansowa, Strategia zarządzania, Grupa zakupowa
Financial liquidity, Management strategy, Purchasing group
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie strategii zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwach działających w grupach zakupowych. W artykule zaprezentowano, w jaki sposób funkcjonowanie w ramach grup zakupowych wpływa na poziom płynności finansowej i jakie strategie zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa mogą wykorzystać. Metodologia badania - Badania zostały przeprowadzone na grupie 23 przedsiębiorstw działających w polskich branżowych grupach zakupowych. Wynik - Przeprowadzona analiza wykazała, że funkcjonowanie w grupach zakupowych istotnie wpływa na poziom płynności finansowej i wybór strategii zarządzania płynnością finansową. Badane jednostki uzyskały wysoki poziom płynności finansowej i stosują strategie konserwatywne. Działanie w grupie zakupowej to głównie wiele korzyści, które pozytywnie wpływają na poziom płynności finansowej. Oryginalność/wartość - Przeprowadzona analiza przestawia korzyści jakie mogą uzyskać w zakresie zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa działające w branżowej grupie zakupowej.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to present liquidity management strategies in enterprises operating within group purchasing organizations. In the article one presents how the functioning within GPOs influences the level of financial liquidity and which strategies of financial liquidity management companies can use. Design/methodology/approach - The research was carried out on a group of 23 enterprises operating in the Polish branch purchasing organization. Findings - The analysis conducted has shown that functioning in GPOs influences significantly the level of financial liquidity and the selection of liquidity management strategies. The entities surveyed have obtained a high level of financial liquidity and they have applied conservative strategies. The operation within the group purchasing organization brings mainly a series of benefits that positively affect the level of financial liquidity. Originality/value - The analysis conducted presents the benefits that companies operating within GPO can obtain in the area of financial liquidity management.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 2. Gabrusewicz, W. (2005). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
 3. Dębski, W. (2006). Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Higgins, R.C. (2012). Analysis for financial management. New York: McGraw-Hill.
 5. Kowalczyk, J., Kusak, A. (2006). Decyzje finansowe firmy. Metody analizy. Warszawa: C.H. Beck.
 6. Michalski, G. (2005). Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Porter, M. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
 8. Schotanus, F., Telgen, J., de Boer, L. (2010). Critical success factors for managing purchasing groups. Journal of Purchasing & Supply Management, 16, 118-131.
 9. Sierpińska, M., Jachna, T. (2006). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Sierpińska, M., Wędzki, D. (1997). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Szczęsny, W. (2007). Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem. Warszawa: C.H. Beck.
 12. Śliwa, J., Przygoda, M. (2010). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa wielozakładowego w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo WWZ.
 13. Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kraków: Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna.
 14. Wędzki, D. (2006). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 15. Yang, Y.C., Cheng, H.K., Ding, C., Li, S. (2017). To join or not to join group purchasing organization: A vendor's decision. European Journal of Operational Research, 2 (258), 581-589. DOI: 10.1016/j.ejor.2016.08.069.
 16. Zimon, G. (2015). Wpływ grupy marketingowo-zakupowej na sytuacje i wyniki finansowe przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 390, 284-290.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu