BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bolek Monika (Uniwersytet Łódzki), Wolski Rafał (Uniwersytet Łódzki)
Title
Płynność finansowa i wzrost przedsiębiorstw - analiza na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie
Financial Liquidity and Companies' Growth - the Relationship Analysis Basing on Warsaw Stock Exchange
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 307-317, tab., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Płynność finansowa, Rozwój przedsiębiorstwa, Spółki giełdowe
Financial liquidity, Enterprise development, Stock market companies
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ocena wpływu płynności finansowej na wzrost przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Metodologia badania - Badanie regresji przekrojowo-czasowej przeprowadzono na danych rocznych, pochodzących z raportów finansowych badanych spółek. Wynik - Stwierdzono występowanie wpływu płynności finansowej na wzrost przedsiębiorstw. Spadek liczby dni w cyklu konwersji gotówki wpływa pozytywnie na wzrost przedsiębiorstw w każdej analizowanej perspektywie czasu. Stwierdzono również, że im większa spółka, tym mniejszy jest jej wzrost. Oryginalność/wartość - Przeprowadzono badanie wpływu płynności finansowej na wzrost przedsiębiorstw w grupie spółek dojrzałych, notowanych na GPW i stwierdzono, że realizowana strategii płynności determinuje dynamikę ich wzrostu. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to assess the impact of financial liquidity on the growth of enterprises listed on the Warsaw Stock Exchange. Design/methodology/approach - A cross-sectional regression survey was conducted on annual data from financial reports of companies from the main trading floor of the WSE. Findings - A small significant correlation was found between financial liquidity and the growth of enterprises. The drop in the number of days in the cash conversion cycle has a positive effect on the growth of enterprises in each analyzed time perspective related to growth. It was also found that the larger the company, the smaller its growth measured by the increase in the value of earnings per share. Originality/value - Research on the impact of financial liquidity on the growth of mature enterprises confirms the theory that a more aggressive liquidity policy affects a higher increase in earnings per share. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernstein, L.A. (1985). Again now: How do we measure cash flow from operations? Financial Analysts Journal, 74-77.
 2. Bieniasz, A., Gołaś, Z. (2008). Zróżnicowanie i determinanty płynności finansowej w rolnictwie w świetle wybranych relacji majątkowo-kapitałowych i analizy regresji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 23-42.
 3. Bolek, M., Wolski, R. (2011). Związek cyklu konwersji gotówki ze wskaźnikami płynności przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 158, 28-37.
 4. Cai, S.B., Mu, W. (2015). A Study of Correlation between Asset Liquidity and Sustainable Growth Rate, 2015 5th International Conference on Applied Social Science (ICASS 2015), Pt 2. Advances in Education Research, 81, 137-142.
 5. Czekaj, J., Dresler, Z. (1997). Podstawy zarządzania finansami firm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Damodaran, A. (2007). Return on capital (ROC), return on invested capital (ROIC) and return on equity (ROE): measurement and implications. Stern School of Business.
 7. Danbolt, J., Hirst, I.R., Jones, E. (2011). The growth companies puzzle: can growth opportunities measures predict firm growth? The European Journal of Finance, 1 (17), 1-25.
 8. Davidsson, P., Wiklund, J. (2000). Conceptual and empirical challenges in the study of firm growth. W: D. Sexton, H. Landström (red.), The Blackwell handbook of entrepreneurship (s. 26-44). Oxford (MA): Blackwell.
 9. Davies, D. (1993). Sztuka zarządzania finansami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Ezzamel, M., Mar-Molinero, C. (1990). The distributional properties of financial ratios in UK manufacturing companies. Journal of Business Finance & Accounting, 1 (17), 1-29.
 11. Fama, E. F., French, K. R. (2007). The anatomy of value and growth stock returns. Financial Analysts Journal, 6 (63), 44-54.
 12. Golas, Z., Witczyk, A. (2010). Pojęcie i metody oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1 (15).
 13. Jachna, T., Sierpińska, M. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Jaworski, J. (2008). Zastosowanie modelu zapasów gotówki Baumola w krótkoterminowej polityce finansowej małego przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 50.
 15. Kusak, A., Kowalczyk, J. (2006). Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Warszawa: C.H. Beck.
 16. Moss, J.D., Stine, B. (1993). Cash conversion cycle and firm size: a study of retail firms. Managerial Finance, 8 (19), 25-34.
 17. Pushkar, D.I., Dragunova, E.V. (2016, October). Financial analysis as a tool for company strategy developing. In Actual Problems of Electronics Instrument Engineering (APEIE). 13th International Scientific-Technical Conference, 3, 279-283.
 18. Sierpińska, M., Wędzki, D. (2007). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Skoczylas, W. (2000). Statyczna i dynamiczna analiza płynności finansowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 277. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 38.
 20. Śliwa, J., Hajduk-Popławska K. (2006). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 21. Weinzimmer, L.G., Nystrom, P.C., Freeman, S.J. (1998). Measuring organizational growth: Issues, consequences and guidelines. Journal of Management, 2 (24).
 22. Wędzki, D. (2006). Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 23. Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 24. Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa: przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 25. Woźniak, M., Fularz, A. (2012). Teoria organizacji rynku w praktyce: czy w komunikacji miejskiej stawiać na monopole, czy na konkurencję? Pobrano z: https://sites.google.com/a/instytutliberalny.org/instytut/hot-news-1/ekonometriaczywkomunikacjimiejskiejstawiacnamonopoleczynakonkurencje.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu