BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kruk Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
Asset Management in the Process of Creating the Value of Enterprise
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 345-352, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Majątek przedsiębiorstwa, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Enterprise value, Business assets, Creating company's value
Note
streszcz., summ., Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Abstract
Cel - Celem pracy jest ukazanie roli i znaczenia majątku będącego w dyspozycji podmiotu w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. Metodologia badania - W artykule zastosowano metodę studiów literaturowych, metodę indukcji i dedukcji. Wynik - Rozważania umożliwiły ukazanie miejsca zarządzania majątkiem jako czynnika determinującego wzrost wartości przedsiębiorstwa, co przekłada się na maksymalizację korzyści jego właścicieli. Oryginalność/wartość - W literaturze przedmiotu, w kontekście kreowania wartości przedsiębiorstwa, bardzo obszernie omawiane są finansowe generatory wartości, natomiast stosunkowo rzadko zwraca się uwagę na majątek przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main goal of this paper is to show the role of the assets in the process of creating the value of enterprise. Design/methodology/approach - Methods of literature analysis, induction and deduction have been applied in this paper. Findings - The result of this study is to draw an attention to the aspect of asset management in the process of maximizing the shareholders wealth. Originality/value - Attention has been paid to the issues that are often overlooked when the shareholders wealth is concerned. This paper is focused of an influence of assets on the value of enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarski, L., Borowiecki, R., Duraj, J., Kurtys, E., Waśniewski, T., Wersty, B. (red.) (2001). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
  2. Cwynar, A., Dżurak, P. (red.) (2010). Systemy VBM i zysk ekonomiczny. Projektowanie, wdrażanie, stosowanie. Warszawa: Poltext.
  3. Polaczek, R. (2006). Kreowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie majątkiem. W: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji (s. 235-240). Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
  4. Pomykalska, B., Pomykalski, P. (2006). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  5. Rappaport, A. (1999). Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora. Warszawa: WIG-Press.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. nr 121, poz. 591. z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu