BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Tomasz (Politechnika Warszawska)
Title
Wybrane premie i dyskonta w wycenie przedsiębiorstw - praktyczne podejście
Premiums and Discounts in Business Valuation - Practical Approach
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 391-402, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Premia z tytułu kontroli, Wielkość przedsiębiorstwa, Wycena przedsiębiorstwa
Control premium, Enterprise size, Enterprise valuation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Przedstawienie wybranych premii i dyskont stosowanych w praktyce wycen przedsiębiorstw w Polsce w kontekście doświadczeń rynków rozwiniętych. Metodologia badania - Przegląd i analiza międzynarodowej literatury z zakresu wycen przedsiębiorstw oraz analiza transakcji i notowań giełdowych dla wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wynik - Opracowanie wielowymiarowej koncepcji stosowania wybranych premii i dyskont w praktyce wycen przedsiębiorstw w Polsce. Oryginalność/wartość - W aspekcie teoretycznym: zebranie kluczowych obszarów premii i dyskont, które były przedmiotem analiz. W aspekcie praktycznym: dostarczenie zestawienia przydatnego w praktycznym podejściu do wyceny prywatnych przedsiębiorstw w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of selected premiums and discounts applicable in business valuation in Poland in the context of the developed markets experience. Design/methodology/approach - Overview and analysis of international literature dedicated to business valuation. The analysis of transactions and stock exchange listings for selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Findings - The development of a multidimensional concept for use of selected premiums and discounts in business valuation in Poland. Originality/value - Theoretical aspect concerns the collection of key areas of premiums and discounts, which are the subject of the analyses. Practical area concerns delivering of a summary, which can be useful in the practical approach to valuation of private companies in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Berger, P., Ofek, E. (1995). Diversification's effect on firm value. Journal of Financial Economics, 1 (37), 39-65.
  2. Heppelmann, S., Hoffleith, M. (2009). Holding structure - from Conglomerate Discount to Management Value Added. Stern Stewart Research, 36, 2-14.
  3. Ibbotson SBBI 2010 Valuation Yearbook (2010). Chicago: Morningstar.
  4. Ibbotson SBBI 2015 Classic Yearbook (2011). Chicago: Morningstar.
  5. Kaye, C., Yuwono J. (2003). Conglomerate Discount or Premium? How some Diversified Companies Create Exceptional Value. Marakon Associates Research.
  6. Mergerstat Review 2010 (2010). FactSet Mergerstat Llc.
  7. Pratt, Shannon, P. (2009). Business Valuation Discounts and Premiums. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
  8. Starbursting (2011). The Economist. Pobrano z: http://www.economist.com/node/18440915#print (10.02.2018).
  9. Wiśniewski, T., Komór, J. (2015). Ile kosztuje odejście prezesa? Hbrp.pl. Pobrano z: https://www.hbrp.pl/a/ile-kosztuje- odejscie-prezesa/tq2XnqVb (12.02.2018).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-32
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu