BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuryłek Zbigniew (Wyższa Szkoła Bankowa ww Wrocławiu)
Title
Mezzanine capital jako instrument służący restrukturyzacji przedsiębiorstw - studium przypadku
Mezzanine Capital as a Tool of Firms' Restructuring
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 467-481, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Wykup lewarowy, Finansowanie mezzanine
Restructuring of enterprises, Leveraged buy-out (LBO), Mezzanine finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - A rtykuł o piera się na zdefiniowaniu procesu r estrukturyzacji i przedstawieniu jego rodzajów. Skupia się na sposobie przeprowadzenia restrukturyzacji w oparciu o finansowanie mezzanine. Metoda badania - Do badania wykorzystano studium przypadku uwzględniające przedsiębiorstwo, które przeprowadziło proces restrukturyzacji z wykorzystaniem finansowania hybrydowego. W celu analizy przypadku zastosowano wskaźniki finansowe i metody jakościowe. Obliczono zatem wskaźniki finansowe przed i po restrukturyzacji, a także przeprowadzono wywiad. Wynik - Na podstawie badań studium przypadku wskazano skutki restrukturyzacji i wyciągnięto wnioski. Oryginalność - Ilość opracowań w literaturze naukowej dotycząca mezzanine capital, a zwłaszcza restrukturyzacji z wykorzystaniem tego instrumentu finansowego, jest dostępna, ale w ograniczonym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article raises issues like definitions and types of restructuring process and it is focused on how the restructuring in company should be made. What is more that article is about using instrument like mezzanine capital leads to effective restructuring in business unit. Methodology - In research is used case study in which is analyzed firm after successful restructuring process. The restructuring was carried out using hybrid financing in leverage buyout transaction which lead firm to better compete position. In that scientific research, finance indicators and qualitative methods was applied. Ratio analysis before and after restructuring are calculated. What is more an interview with chairman of the supervisory board was conducted. Findings - On that background indicates effects of restructuring and draw conclusions. Originality/value - Number of studies about mezzanine capital, especially restructuring using hybrid financial instruments are available but in a limited extent.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarek, M. (2007). Doskonalenie systemów zarządzania, nowa droga do przedsiębiorstwa lean. Warszawa: Difin.
  2. Borowiecki, R.(2014). Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
  3. Krishnamurti, C., Vishwanath, S.R. (2008). Mergers, Acquisitions and Corporate Restructuring. London: SAGE.
  4. Mozalewski, M. (2010). Rodzaje i metody restrukturyzacji przedsiębiorstw. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, 215-236.
  5. Nijs, L. (2013). Mezzanine financing. Tools, applications and total performance. New York: Wiley & Sons.
  6. Sapijaszka, Z. (1997). Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  7. Suszyński, C. (2003). Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. Doświadczenia i perspektywy polskiej transformacji. Warszawa: PWE.
  8. Suszyński, C. (2009). Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-38
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu