BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieteska Stanisław (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Kwiecień Ilona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wieteska-Rosiak Beata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Ocena ryzyka eksploatacji inteligentnych budynków dla potrzeb ich ubezpieczenia od wybranych zdarzeń losowych w Polsce
Assessment of the Risk of Operation of Intelligent Buildings for Insurance Purposes from Selected Random Events in Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 515-527, rys., tab., bibliogr. 44 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Ubezpieczenia majątkowe, Ocena ryzyka, Nowe technologie, Inteligentne budynki
Property insurance, Risk assessment, High-tech, Smart buildings
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ocena ryzyka eksploatacji budynków inteligentnych pod kątem możliwości objęcia ich ochroną ubezpieczeniową. Metodologia badania - Artykuł napisano w oparciu o literaturę dotyczącą inteligentnych budynków, a także wyniki badań autorów zajmujących się wyposażeniem i wykończeniem tych obiektów. Wynik - W artykule podane i opisane zostały podstawowe parametry ubezpieczenia budynków inteligentnych z punktu widzenia ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Oryginalność/wartość - Jest to propozycja nowego produktu ubezpieczeniowego, który powinien być wykorzystany w najbliższym czasie. Zakłady ubezpieczeń powinny już stopniowo zapoznawać się ze specyfiką ubezpieczenia budynków inteligentnych. Koniecznością jest szkolenie pośredników ubezpieczeniowych i likwidatorów szkód.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is to assess the risk of intelligent buildings exploitation in terms of the possibility of covering them with insurance protection. Design/methodology/approach - The article is written on the basis of literature on intelligent buildings, as well as the results of research by authors dealing in equipment and finishing of these objects. Findings - The article presents and describes the basic insurance parameters of intelligent buildings from the point of view of fire and other random events insurance. Originality/value - This is a proposal of a new insurance product that should be used in the near future. Insurance companies should gradually become familiar with the specifics of the intelligent building insurance. It is necessary to provide training to insurance intermediaries and claim settlement services.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biskupski, J. (2012). Ogrzewanie w domu zautomatyzowanym. Rynek Instalacyjny, kwiecień.
 2. Biskupski, J. (2012). Zarządzanie wentylacją w domu zautomatyzowanym. Rynek Instalacyjny, marzec.
 3. Borkowski, P. (2011). Inteligentne systemy zarządzania budynkiem. Łódź.
 4. Boroń, W. (2002). Otwarty inteligentny system automatyzacji budynku SABIO. XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, 24-27 czerwca.
 5. Bromirski, M. (2006). Inteligentny budynek - technologie, wyzwania, obietnice. Elektro Info, 3.
 6. Buszczyk, K. (2003). Jakość energii elektrycznej w inteligentnym budynku. Elektro Info, 8.
 7. Demmel, M. (2005). Inteligentne systemy zamykające. Świat Szkła, 1.
 8. Długosz, M. i in. (2011). Algorytmy sterowania i zarządzania budynkami mieszkalnymi. Pomiary Automatyka Robotyka, 12.
 9. Dobrawski, A. (2014). Mobilne sposoby sterowania w inteligentnym budynku. Elektro Info, 3.
 10. Dom który myśli o Tobie (2009). Globenergia, 3.
 11. Dom z wysokim IQ (2006). Nowa Elektrotechnika, 9.
 12. Duszczyk, K. (2006). Inteligentny budynek nowoczesne technologie w laboratorium dydaktycznym. Przegląd Elektrotechniczny, 10.
 13. Duszczyk, K. (2007). Systemy inteligentnych budynków (cz. 1). Elektro Info, 10.
 14. Duszyński, M. (2017). Inteligentne domy to komfort, bezpieczeństwo i oszczędność. Rzeczpospolita, 11 kwietnia.
 15. Haliwka, A., Szewczyk, M. (2007). Możliwości wykorzystania wąskopasmowego PLC do sterowania urządzeniami inteligentnego domu. Elektryka, 1.
 16. Horyński, M., Majcher, J. (2014). Zdalny nadzór nad inteligentnym budynkiem. Poznań University of Technology Academic Journal. Electrical Engineering, 79.
 17. http://www.instalacjebudowlane.pl/6547-24-12395-ile-kosztuje-system-inteligentnego-budynku.html.
 18. Inteligentne ogrzewanie (2007). Instalacje, 2.
 19. Inteligentne oświetlenie w inteligentnych domach (2015). Administrator, 3.
 20. Inteligentne rozwiązania instalacji i urządzeń sanitarnych SFA (2008), Rynek Instalacyjny, kwiecień.
 21. Inteligentne rozwiązania instalacji urządzeń sanitarnych SFA (2008), Instalacje, 1.
 22. Inteligentny dom to rachunki niższe o 20-30% (2017). Rzeczpospolita, 11 kwietnia.
 23. Jakubiec, J., Żurkowski, R. (2014). Wielozadaniowy system operacyjny komunikatora systemu diagnostyki cieplnej budynków. PAK, 60, 4.
 24. Kapuściński, T., Szydełko, W., Wysocki, M. (2002). Sterowanie urządzeniami w inteligentnym mieszkaniu za pomocą gestów rąk. XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, 24-27 czerwca.
 25. Kuczyński, K. (2013). Inteligentny budynek - instalacje wideodomofonowe i oświetleniowe. Elektro Info, 1-2.
 26. Kuczyński, T., Ziembicki, P. (2012). Inteligentne systemy ciepłownicze zintegrowane w ramach SMART GRID. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 9 (43).
 27. Magdalena, M. Automatyczne sterowanie okien. Pobrano z: https://www.swiat-szkla.pl/kontakt/817-automatyczne- -sterowanie-okien.html.
 28. Mielczarek, J., Sałasiński, M. (2006). Zarządzanie bezpieczeństwem elektrycznym w inteligentnych budynkach. Elektro Info, 3.
 29. Mikołajewska, E., Mikołajewski, D. (2011). Neurorehabilitacja XXI wieku. Techniki teleinformatyczne. Kraków: Impuls.
 30. Mikulika J. (red.) (2012). Inteligentne budynki innowacyjne kierunki rozwoju. Kraków.
 31. Miller, M. (2016). Internet rzeczy. Jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 32. Nowak, P. (2013). System automatyki budynkowej oparte na technologii KNX. Pomiary Automatyka Robotyka, 12.
 33. Pabiańczyk, W. (2014). Inteligentne instalacje oświetlenia wnętrz w kontekście zmian normy PN-EN 12464-1 część 1. Elektro Info, 1-2.
 34. Parol, M. (2006). Instalacje w inteligentnych budynkach. Przegląd Elektrotechniczny, 10.
 35. Pawelec, W. (2011). Budynek inteligentny. Pobrano z: http://www.administrator24.info/artykul/id1231,budynek-inteligentny.
 36. Protec - inteligentny system sygnalizacji pożaru (2015). Ochrona Mienia i Informacji, 2.
 37. Sposoby na inteligentny garaż (2010). Spedycja Transport Logistyka, 7-8.
 38. Szostok, A. (2013). Dom - inteligentny - energooszczędny. Globenergia, 5.
 39. Szumski, S. (2011). Inteligentny pomiar ciepła narzędziem do zwiększania efektywności systemu ciepłowniczego. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, 42.
 40. Szymalski, P. Domotyka - technologia radiowa wg Delta Dore. Pobrano z: www .polskiinstalator.com.pl.
 41. Technologie zdalnego odczytu mediów komunalnych (2012). Rynek Instalacyjny, wrzesień.
 42. Wiktorowska, B. (2009). Ubezpieczyciele oferują 20% zniżki za system ostrzegawczy. Gazeta Prawna, 28 sierpnia.
 43. Winnicka-Jasłowska, D. (2010). Budynek inteligentny - wymagania jakościowe. W: E. Niezabitowska (red.), Budynek inteligentny, t. 1. Potrzeby użytkowania a standard budynku inteligentnego. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 44. Zadrożny, J. (2009). Wmurowana inteligencja. Nowa Elektrotechnika, 11.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-41
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu