BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wzorek Dominik
Title
Definiowanie strachu przed przestępczością
Defining the Fear of Crime
Source
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2018, nr 2, s. 103-116
Keyword
Przestępczość, Bezpieczeństwo, Badania empiryczne
Crime, Security, Empirical researches
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zjawisko strachu przed przestępczością jest po nie tylko miernikiem obaw społeczeństwa przed przestępczością, ale i wskaźnikiem funkcjonalności agend odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa obywateli. Pomiar strachu przed przestępczością, jak każdego zjawiska społecznego, uzależniony jest przede wszystkim od jego konceptualizacji oraz dobranych do jego zbadania mierników. Różnorakie sposoby definiowania strachu przed przestępczością wymagają systematycznego przedstawienia, uszeregowania oraz zaklasyfikowania. Przedstawione definicje zostały uporządkowane według kryteriów złożoności, uwzględnionych elementów składowych oraz stopnia konkretyzacji źródła niepokoju. Celem niniejszej pracy było wskazanie na trudności, jakie wiążą się z definiowaniem zjawiska strachu przed przestępczością oraz przekładaniem się dokonanych przez badacza wyborów na dokonane przez niego obserwacje w ramach badań empirycznych. Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o literaturę polską, ale i światową (w języku angielskim i niemieckim). (abstrakt oryginalny)

The fear of crime (FOC) is not only the measure of social perception of security but it also measures if the crime control agenda functional are. First of all the measurement of the FOC, as the measurement of many other social phenomena, is dependent on conceptualization of it and chosen research method. Different ways of defining the FOC require a systematic analysis and classification. All definitions mentioned in the article have been classified according to their complexity, construction and specification of sources of the fear. The aim of this text is to point out many problems concerning the FOC definitions. Defining problems occur once more during making the social researches. The article was based on the Polish and international literature. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Reber, Lęk, [w:] A. Reber, Słownik psychologii, Warszawa 2000, s. 28.
 2. A. Siemaszko, Lęk przed przestępczością [w:] A. Siemaszko (red.), Geografia występku i strachu. Polskie Badanie Przestępczości'07, Warszawa 2008, s. 109 -110.
 3. E .Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna, Poznań 2012, s. 187-188.
 4. E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008, s. 131.
 5. E. McLaughlin, Fear of Cirime [w:] The Sage Dictionary of Criminology, s. 118-119.
 6. F.F. Furstenberg, Public reactions to crime in the streets, American Scholar 40/1971, pp. 601-610 za: B.R. Wayant, Multilevel impacts od precived incivilitis and prerception of crime risk on fear of crime, "Journal of reasearch in crime and delinquency" 2008, nr 4, s. 41.
 7. H. E. Figgie, The Figgie Report on Fear of Crime: America Afraid. Part 1: The General Public, b.m.1980.
 8. I. Wilkinson, W stronę socjologicznej konceptualizacji problemu lęku [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.) Socjologia codzienności, Kraków 2008, s 856.
 9. J Błachut, A. Gaberle, K, Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004, s. 450.
 10. J. Garofalo, The Fear of Crime: Causes and Consequences, "Journal of Criminal Law and Criminology" 1971, nr 72, s. 840.
 11. J. Strelau, D. Doliński, Psychologia, T. 1, Gdańsk 2008, s. 514-519.
 12. K. Boers, Crime, Fear of crime and the operation of crime control in the light of victim surveys and other empirical studies, Strasbourg 2003, s. 3-4. http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/www.coe.int/ContentPages/93610282.pdf [dostęp 20.02.2017]
 13. K. Ferraro, R. LaGrange, The measurement of Fear of Crime, "Sociological Inquiry" 1987, nr 57, s.70-73.
 14. K. Krajewski, Wstęp [w:] K. Krajewski (red.), Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast. Kraków na tle miast europejskich, Kraków 2008, s. 7-11.
 15. K. Sessar, Podstawowe założenia projektu Insecurities in European Cities z punktu widzenia kryminologii oraz socjologii miasta [w:] K. Krajewski (red.), Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast. Kraków na tle innych miast europejskich, Kraków 2008 s. 24.
 16. M. Lee, The enumeration of anxiety: Power, knowledge and fear of crime [w:] M. Lee, S. Farrall (eds.), Fear of Crime: Critical Voices in an Age of Anxiety, Abingdon-New York 2009, s. 33.
 17. M. M. Gerber, H. Hirtenlehner, J. Jackson, Insecurities about crime in Germany, Austria and Schweitzerland: A review of research findings, "European Journal of Criminology" 2010, nr 7, s. 143-145.
 18. M. Szafrańska, Polityczna instrumentalizacja strachu przed przestępczością, Toruń 2010, s. 7.
 19. P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 1999, s. 319-320.
 20. P. Ostaszewski, Lęk przed przestępczością, Warszawa 2014, s. 11.
 21. P. Rountree, K. C. Land, Percieved risk versus Fear of Crime: Empiciral Evidence of Conceptually Distinct Reactions in Survey Data, "Social Forces" 1996, nr 74, s. 1353-1356.
 22. R. A. Sundeen, J.T. Mathieu, The Fear od Crime and its Consequences Among Eldery in Three Urban Communites, "Gerontologist" 1976, nr 16, s. 214.
 23. R. Pain, Place, social relation and the fear of crime: a review, "Progress in Human Geography" 2000, nr 4, s. 367.
 24. S. Farrall, E. Gray, J. Jackson, Theorising the Fear of Crime: The Cultural and Social Significance of Insecurities about Crime, 2007 https://www.researchgate.net/publication/228223850 [dostęp: 27.05.2018]
 25. S. Farrall, Revisiting crime surveys: emotional responses without emotions? Or Look back at anger, "International Journal of Social Research Methodology" 2004, nr 7, s. 159.
 26. S. Moore, J. Shepherd, The Elements and Prevalence of Fear, "The British Journal of Criminology" 2007, nr 47 s.154.
 27. U. Gabriel, W. Greve, The psychology of fear od crime, "The British Journal of Criminology" 2003, nr 43, s. 601-602.
 28. W.G. Skogan, M. Maxfield, Coping with Crime: Individual and Neighborhood Reactions, Beverly Hills CA-London 1981, p. 49.
Cited by
Show
ISSN
2392-1838
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu