BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Marek (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Analiza kosztów wytwarzania w korytarzach elastyczności operacyjnej
The Analysis of the Manufacturing Costs in the Corridor of Operational Flexibility
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 31-44, rys., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Elastyczność organizacji, Koszty produkcji, Analiza kosztów produkcji, Działalność operacyjna
Organisational flexibility, Production costs, Production cost analysis, Operating activities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie prezentuje propozycję sposobu wyznaczania kosztów i granic tzw. korytarzy niskokosztowej elastyczności, które umożliwiają równoważenie poziomów elastyczności i szczupłości systemu wytwarzania. Precyzyjne zdefiniowanie granic korytarzy pozwala na elastyczne dopasowanie się działań operacyjnych do strategii elastyczności a tym samym, zredukuje koszty jej utrzymywania. Do weryfikacji zaproponowanych formuł wykorzystano modelowanie symulacyjne, za pomocą którego, na podstawie danych z obiektu badań, określono możliwe do wygenerowania oszczędności. Wykorzystanie modelowania symulacyjnego do przewidywania granic niskokosztowych korytarzy elastyczności pozwoli na utrzymywanie parametrów elastyczności operacyjnej systemu w granicach najniższych możliwych kosztów. (abstrakt oryginalny)

The study puts forward a proposal for the method of determining costs and boundaries the socalled corridors of low-cost flexibility, which enable to balance the manufacturing system flexibility and leanness levels. Precisely definition of corridor boundaries allow to flexible adapts of operational activities to the flexibility strategy, thereby reduce all costs its maintenance to the minimum. For this purpose, simulation modeling was used, whereby, based on data from the object of examination, the savings were determined, which are capable of being generated in the case of conducting operational activities in a defined flexibility corridor.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauernhansl, J., Mandel, J., Diermann, S. (2012). Evaluating changeability corridors for sustainable business resilience. Procedia CIRP, vol. 3.
 2. Beach, R., Muhlemann, A.P., Price, D.H.R., Paterson, A., Sharp, J.A. (2000). A review of manufacturing flexibility. European Journal of Operational Research, 1 (122).
 3. Browne, J., Dubois, D., Rathmill, K., Sethi, S.P., Stecke, K.E. (1984). Classification of flexible manufacturing systems. The FMS Magazine, 2 (2).
 4. Buzacott, J.A., Yao, D.D. (1986). Flexible manufacturing systems: a review of analytical models. Management Science, 7 (32).
 5. Czerska, J. (2009). Doskonalenie strumiena wartości, Warszawa: Difin.
 6. De Toni, A., Tonchia, S. (2005). Definitions and linkages between operational and strategic flexibilities. Omega. The International Journal of Management Science, 6 (33).
 7. Dudek, M. (2016). Projektowanie szczupłych systemów wytwarzania. Warszawa: Difin.
 8. Dudek, M., Kardela, J. (2014). Filar analizy kosztów w systemach produkcji klasy światowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia.
 9. Giachetti, R.E., Martinez, L.D., Sáenz, O.A., Chen, Ch-S. (2003). Analysis of the structural measures of flexibility and agility using a measurement theoretical framework. International Journal of Production Economics, 1 (86).
 10. Gunasekaran, A., Yusuf, Y.Y. (2002). Agile manufacturing: a taxonomy of strategic and technological imperatives. International Journal of Production Resources, 6 (40).
 11. Kasiewicz, S., (2009). Elastyczność przedsiębiorstwa w koncepcjach zarządzania zasobowego. W: S. Kasiewicz, J. Ormińska, W. Rogowski, W. Urban (red.), Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 12. Koste, L.L., Malhotra, M.K. (1999). A theoretical framework for analyzing the dimensions of manufacturing flexibility. Journal of Operations Management, 1 (18).
 13. Löffler, C., Westkämper, E., Unger, K. (2012). Changeablility in structure planning of automotive manufacturing. Procedia CIRP, vol. 3.
 14. Marlok, E.K., Chang, D.J. (2004). Measuring capacity flexibility of a transportation system. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 6 (38).
 15. McFarlane, D. (1998). Modular distributed manufacturing systems and the implications for integrated control. London: Proceedings of IEE Colloquium on Choosing the Right Control Structure.
 16. Milberg, J., Möller, N. (2008). Valuation of changeable production systems. Production Engineering Research and Development, 2 (4).
 17. Niewiadomski, P. (2013). Praktyczny wymiar elastyczności produktowej zakładu wytwórczego. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 59.
 18. Schuh, G., Potente, T., Fuchs, S., Hausberg, C. (2012). Methodology for the assessment of changeability of production systems based on ERP data. Procedia CIRP, vol. 3.
 19. Sethi, A.K., Sethi, S.P. (1990). Flexibility in manufacturing: a survey. International Journal of Flexible Manufacturing Systems, 2 (4).
 20. Sushil, A. (2012). Enterprise flexibility. Global Journal of Flexible Systems Management, 2 (4).
 21. Tolio, T., Terkaj, W., Valente, A. (2007). Focused flexibility and production system evolution. Toronto: Proceedings of the 2nd International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production (CARV 2007).
 22. Wiendahl, H.P., ElMaraghy, H.A., Nyhuis, P., Zäh, M.F., Wiendahl, H.H., Duffie, N., Brieke, M. (2007). Changeable manufacturing - classification, design and operation. CIRP Annals - Manufacturing Technology, 2 (56).
 23. Wiendahl, H.P., Heger, C.L. (2004). Justifying changeability. A methodical approach to achieving cost effectiveness. Journal for Manufacturing Science and Production, 1-2 (6).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu