BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kędzierska-Szczepaniak Angelika (Uniwersytet Gdański), Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Polskie platformy crowdfundingowe na przykładzie Polakpotrafi.pl
Polish Crowdfunding Platforms-the Example of Polakpotrafi.pl
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 45-56, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Finansowanie społecznościowe, Źródła finansowania, Platformy internetowe
Crowdfunding, Source of financing, Internet platforms
Note
streszcz., summ.
Abstract
W związku z rosnącym zainteresowaniem finansowaniem społecznościowym pojawia się na rynku coraz więcej platform crowdfundingowych. Wśród nich są takie, które odnotowują sukcesy zgłaszanych tam projektów, jak i takie, które znikają z rynku po kilku miesiącach czy latach działalności. Celem artykułu jest prezentacja i analiza funkcjonowania jednej z najstarszych platform finansowania społecznościowego w Polsce - Polakpotrafi.pl. Metody badawcze wykorzystane w pracy to przede wszystkim analiza i krytyka piśmiennictwa oraz badanie dokumentów źródłowych. W wyniku przeprowadzonej analizy przedstawiono wyniki działania platformy oraz największe projekty, które pozyskały tam finansowanie. (abstrakt oryginalny)

Due to growing interest in community funding, crowdfunding platforms are emerging on the market. Among them are those that record the successes of projects submitted there, and those that disappear from the market after a few months or years of activity. The aim of this article is to present and analyze the functioning of one of the oldest social finance platforms in Poland - Polakpotrafi.pl. Research methods used in the work are primarily the analysis and critique of the literature and examination of source documents. The results of the platform analysis and the largest projects that received funding were presented in the analysis.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baumgardner, T., Neufeld, C., Chien-Tarng Huang, P., Sondhi, T., Carlos, F., Talha, M.A. (2015). Crowdfunding as a Fast-Expanding Market for the Creation of Capital and Shared Value. Pobrano z: www.wileyonlinelibrary.com (10.10.2016).
 2. Brzozowska, B. (2014). Crowdfunding. Nowe perspektywy produkcji i promocji filmowej. Kwartalnik Filmowy, 85.
 3. Bystrov, V., Gałuszka, P. (2012). Społecznościowe finansowanie produkcji dóbr kultury na przykładzie serwisu MegaTotal.pl. Zarządzanie w Kulturze, 4 (13).
 4. Bystrov, V., Gałuszka, P. (2013). Platforma finansowania społecznościowego jako nowy typ przedsiębiorstwa na rynku kultury. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 125.
 5. Cunningham, W.M. (2012). The Jobs Act Crowdfunding for Small Businesses and Startups. New York: Apres.
 6. Dresner, S. (2014). Crowdfunding. A Guide to Raising Capital on the Internet. New Jersey: John Wiley&Son.
 7. Dziuba, D.T. (2014). Wstęp do ekonomiki crowdfundingu. Modele finansowania społecznościowego. Warszawa: Wydawnictwo Fundacja "Fotografia dla przyszłości".
 8. European Commission (2015). Mapping EU Markets and Events Study. DOI 10.2874/37466.
 9. Freedman, D.M., Nutting, M.R. (2015). Equity Crowdfunding for Investors. New Jersey: John Wiley & Sons.
 10. Iwankiewicz-Rak, B., Mróz-Gorgoń, B. (2015). Crowdfundig - nowe zachowania internautów. Marketing i Rynek, 8.
 11. Kędzierska-Szczepaniak, A., Szopik-Depczyńska, K., Łazorko, K. (2016). Innowacje w organizacjach. Warszawa: Texter.
 12. Kleeman, F., Gunter Voss, G., Rieder, K. (2008). Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work Throuh Crowdsourcing. Science, Technology&Innovation Studies, 1 (4).
 13. Kozioł-Nadolna, K. (2015). Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, 73.
 14. Król, K., (2011). Finansowanie społecznościowe jako źródło finansowania przedsięwzięć w Polsce. Poznań: Crowdfunding.pl.
 15. Lambert, T., Schwienbacher, A. (2010). An Empirical Analysis of Crowdfunding. Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=1578175 (8.12.2015).
 16. Malinowski, B.F., Giełzak, M, (2015). Crowdfunding - Zrealizuj swój pomysł ze wsparciem cyfrowego tłumu. Gliwice: Helion.
 17. Massolution (2015). Crowdfunding Industry Report, Massolution.com.
 18. Mollick, E., Kuppuswamy, V. (2014). After the Campaign: Outcomes of Crowdfunding. "Social Science Research Network". Pobrano z: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2376997 (13.03.2016).
 19. Moritz, A., Block, J. (2014). Crowdfunding: A Literature Review and Research Directions. "Social Science Research Networks". Pobrano z: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2554444 (10.10.2016).
 20. Sullivan, M. (2006). A social history of crowdfunding. Pobrano z: https://socialmediaweek.org/blog/2011/12/a-social- history-of-crowdfunding (13.03.2017).
 21. Świerczyńska-Kaczor, U., Kossecki, P. (2016). The role of Polish crowdfunding platforms in film productions - an exploratory study. Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS). Pobrano z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7733412 (12.12.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu