BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lenczewski Martins Carlos Jorge (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Istota optymalizacji wykonywania zleceń oraz zastosowanie wskaźników wpływu na rynek w handlu o wysokiej częstotliwości
Order Execution Optimization and the Use of Market Impact Ratios in High-Frequency Trading
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 57-67, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Rynek kapitałowy, Optymalizacja, Modele biznesowe, Instrumenty finansowe, Handel wysokich częstotliwości
Capital market, Optimalization, Business models, Financial instruments, High Frequency Trading (HFT)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Koncepcja handlu o wysokiej częstotliwości wiąże się z nowymi pojęciami związanymi ze sposobem przeprowadzania transakcji, w szczególności na rynku walutowym. Podmioty typu market maker na krótko pozostawiają otwarte pozycje, maksymalnie do końca dnia, w tym wypadku więc mało istotne wydają się zagadnienia związane np. z optymalizacją portfela inwestycyjnego. Bardziej istotne są pojęcia związane z wykonaniem zleceń, zależne od takich czynników, jak agresywność strategii, awersje na ryzyko czy wartość nominalna zleceń. Celem artykułu jest ukazanie istoty optymalizacji oraz składanie i wykonywanie zleceń podmiotów handlu o wysokiej częstotliwości. Ponadto zaprezentowano wybrany wskaźnik wpływu na rynek będący pomocnym narzędziem przy optymalizacji składania i wykonywania zleceń.(abstrakt oryginalny)

The conception of High-Frequency Trading is related with new issues on the ways of performing transactions. This is especially true in the foreign exchange market, where entities like market makers have their positions open for short periods of time, at the most until the end of the day, and where issues like those regarding portfolio optimization seem to be of less importance. More significant are those matters related with the execution of orders, dependent of such things as strategy aggressiveness, risk aversion or the nominal value of the orders. The aim of this article is to present the essence of order placement and execution optimization of high-frequency trading entities. In addition, a selected market influence ratio will be presented, used as an important guidance tool in the process of order placement and execution optimization.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Almgren, R. (2009). Quantitative Challenges in Algorithmic Execution. Pobrano z: http://www.finmath.rutgers.edu/ seminars/presentations/Robert Almgren_37.pdf (17.01.2016).
  2. Almgren, R., Chriss, N. (2001). Optimal execution of portfolio transactions. Journal of Risk, 3, 5-40.
  3. Alexander, C. (2008). Quantitative methods in finance. Chichester: Wiley.
  4. Cesari, R., Marzo, M., Zagaglia, P. (2012). Effective trade execution. W: G. Filbeck, K. Baker (red.), Portfolio Theory and Management. Oxford: Oxford University Press.
  5. Kissell, R. (2013). I-Star Model - description of Market Impact Model from OTS. Pobrano z: http://booksite.elsevier. com/9780124016897/downloads/MI_I-Star_Description_Kissell_draft_Jan_2013.pdf (10.12.2016).
  6. Kissell, R., Malamut, R. (2006). Algorithmic decision-making framework. The Journal of Trading, 1, 12-21.
  7. Labadie, M., Lehalle, C.A. (2010). Optimal algorithmic trading and market microstructure. HAL.
  8. Markowitz, H.M. (1952). Portfolio selection. The Journal of Finance, 7 (1), 77-91.
  9. Markowitz, H.M. (1968). Portfolio selection: efficient diversification of investments. Cowles Foundation.
  10. Yang, S. (2013). Portfolio optimization: Basic theory and practice. Stevens Institute of Technology. Pobrano z http:// personal.stevens.edu/~syang14/fe670/presentation-fe670-lecture06.pdf (22.03.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu