BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Magda Roman (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Ocena możliwości obniżania jednostkowego kosztu produkcji zakładu górniczego na wybranym przykładzie
Estimation of Possibilities of Decreasing the Mine Unit Production Cost on a Selected Example
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 69-78, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Górnictwo, Zarządzanie kosztami, Przemysł wydobywczy, Koszty jednostkowe
Mining sector, Costs management, Mining industry, Unit cost
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - ilościowe oszacowanie możliwości zmniejszania jednostkowego kosztu produkcji na przykładzie pewnego zakładu górniczego. Metodologia badania - analityczne modelowanie jednostkowego kosztu produkcji zakładu górniczego. Wynik - ocena możliwości obniżania jednostkowego kosztu produkcji zakładu górniczego. Oryginalność/wartość - zaprezentowanie wyników badań analitycznych nad możliwościami redukcji jednostkowego kosztu produkcji zakładu górniczego z pokazaniem wyników praktycznych obliczeń. (abstrakt oryginalny)

Purpose - quantitative estimation of possibilities of decreasing unit production cost on an example of a coal mine. Design/methodology/approach - analytical modelling of the mine unit production cost. Findings - estimation of possibilities of decreasing the mine unit production cost. Originality/value - presentation of the results of analytical investigations focused on decreasing the mine unit production cost together with an example of practical calculations.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Magda, R. (2016). O możliwościach obniżania jednostkowego kosztu produkcji zakładu górniczego w świetle badań analitycznych. Przegląd Górniczy, 8.
  2. Magda, R., Tinc, M. (2015). Ocena możliwości obniżenia kosztu jednostkowego wydobycia węgla poprzez wydłużenie czasu pracy zakładu górniczego z pięciu do sześciu dni w tygodniu. Przegląd Górniczy, 8.
  3. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. Tinc, M. (2016). Analiza potencjalnych możliwości obniżenia jednostkowego kosztu własnego wydobycia w kopalni węgla kamiennego. AGH Kraków, praca magisterska, niepublikowana.
  5. www.wnp.pl (23.02.2017). Polskie kopalnie straciły średnio prawie 7 zł na każdej tonie węgla. Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu