BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sekuła-Leleno Małgorzata (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Title
Wyrok Sądu Najwyższego z 20 lipca 2017 r. (IV CSK 591/16) : odpowiedzialność gminy za utrzymanie w należytym stanie wiaty przystankowej : glosa (aprobująca)
Ruling of the Supreme Administrative Court of 20 July 2017 (IV CSK 591/16); Approving Commentary (the Municipal's Liability for Keeping a Bus Shelter in a Proper Condition)
Source
Samorząd Terytorialny, 2018, nr 5, s. 81-85
Keyword
Zadania własne gminy, Prawo drogowe, Drogi publiczne, Nieruchomości publiczne, Regulacje prawne
District own tasks, Traffic law, Highway road, Public real estate, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł 18 pkt 2 ustawy z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym nałożył na gminy obowiązek ustawowy remontowania istniejących wiat przystankowych. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to answer the fundamental question of whether, in the light of the applicable regulations, the municipality is required to ensure that the technical condition of a bus shelter located outside the roadway of a public road is in an appropriate technical condition for safety reasons. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. R. Strachowska, Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, LEX/el. 2012, LEX nr 116660.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu