BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaźmierczak Damian (Uniwersytet Łódzki)
Title
Obligacje zamienne z niską premią konwersji : alternatywa dla emisji akcji czy zwykłego długu?
Convertible Bonds With a Low Initial Conversion Premium : an Alternative for Straight Debt or for Common Equity?
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 193-204, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Obligacje zamienne, Konwersja zadłużenia, Papiery dłużne
Enterprise finance, Convertible bonds, Debt conversion, Debt securities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja przyczyn emisji obligacji zamiennych z niską początkową premią konwersji. Analiza 829 emisji długu zamiennego przeprowadzonych w latach 2004-2014 przez amerykańskie i europejskie spółki działające w sektorze produkcyjnym i usługowym wykazała, że wykorzystanie obligacji zamiennych z niską premią konwersji może stanowić dla niedowartościowanych przedsiębiorstw alternatywę dla emisji akcji. Instrumenty te umożliwiają spółkom podniesienie kapitału własnego w późniejszym czasie i na dużo lepszych warunkach, a ustalenie niskiej premii konwersji najprawdopodobniej ma na celu przyspieszenie realizacji opcji konwersji przez obligatariuszy w niedługim czasie po emisji długu hybrydowego.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the motives for the issuance of convertible bonds with a low initial conversion premium. Using a sample of 829 convertible debt issues carried out between 2004 and 2014 by the manufacturing and service companies from the United States and Europe, the research shows that low premium convertibles may be used by undervalued companies as a substitute for common stock since they help them to increase their equity capital at a later time and under more favorable conditions. Firms are likely to settle a lower-than-average conversion premium in order to encourage bondholders to exercise a conversion option shortly after debt offering.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bancel, F., Mittoo, U.R. (2004). Cross-Country Determinants of Capital Structure Choice: A Survey of European Firms. Financial Management, 4 (33), 103-132.
 2. Bancel, F., Mittoo, U.R. (2004). Why Do European Firms Issue Convertible Debt? European Financial Management, 2 (10), 339-373.
 3. Billingsley, R.S., Smith, D.M. (1996). Why Do Firms Issue Convertible Debt? Financial Management, 2 (25), 93-99.
 4. Brennan, M.J., Schwartz, E.S. (1988). The Case for Convertibles. Journal of Applied Corporate Finance, 1 (2), 55-64.
 5. Brown, S., Grundy, B., Lewis, C., Verwijmeren, P. (2012). Convertibles and Hedge Funds as Distributors of Equity Exposure. Review of Financial Studies, 10 (25), 3077-3112.
 6. Chang, S.C., Chen, S.S., Liu, Y. (2004). Why Firms Use Convertibles: a Further Test of the Sequential-Financing Hypothesis. Journal of Banking and Finance, 5 (28), 1163-1183.
 7. Drobetz, W., Grüninger, M.C., Wöhle, C.B. (2006). Warum begeben Unternehmen Wandelanleihen? Swiss Journal of Economics and Statistics, 142 (III), 331-365.
 8. Dutordoir, M., Lewis, C., Seward, J., Veld, C. (2014). What We Do and Do Not Know About Convertible Bond Financing. Journal of Corporate Finance, 24, 3-20.
 9. Graham, J.R., Harvey, C. (2001). The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the Field. Journal of Financial Economics, 2-3 (60), 187-243.
 10. Kaźmierczak, D. (2016). Dłużny kapitał hybrydowy w finansowaniu przedsiębiorstwa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 11. Lee, I., Loughran, T. (1998). Performance Following Convertible Bond Issuance. Journal of Corporate Finance, 2 (4), 185-207.
 12. Lewis, C.M., Rogalski, R.J., Seward, J.K. (2001). The Long-Run Performance of Firms that Issue Convertible Debt: An Empirical Analysis of Operating Characteristics and Analyst Forecasts. Journal of Corporate Finance, 4 (7), 447-474.
 13. Mayers, D. (2000). Convertible Bonds Matching Financial and Real Options. Journal of Applied Corporate Finance, 1 (13), 8-21.
 14. Mayers, D. (1998). Why Firms Issue Convertible Bonds: The Matching of Financial and Real Investment Options. Journal of Financial Economics, 1 (47), 83-102.
 15. Myers, S.C., Majluf, N.S. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have. The Journal of Financial Economics, 2 (13), 187-221.
 16. Spiess, D.K., Affleck-Graves, J. (1999). The Long-Run Performance of Stock Returns Following Debt Offerings. Journal of Financial Economics, 1 (54), 45-73.
 17. Stein, J.C. (1992). Convertible Bonds as Backdoor Equity Financing. Journal of Financial Economics, 1 (32), 3-21.
 18. Woodson H. (2002). Global Convertible Investing. New York: John Wiley & Sons.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu