BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Król Franciszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Kształtowanie się popytu gospodarstw domowych emerytów i rencistów na usługi związane ze zdrowiem w latach 1993-2015
Shaping of the Demant of Pensioners' Households for Health Services in 1993-2015
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 355-363, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Gospodarstwa domowe, Emeryci, Usługi medyczne, Budżet gospodarstwa domowego, Wydatki gospodarstw domowych
Households, Pensioners, Medical services, Budgets of households, Household expenditures
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Artykuł poświęcono zbadaniu, jak na przełomie lat 1993-2015 kształtował się popyt gospodarstw domowych emerytów i rencistów na usługi związane ze zdrowiem. Metodologia badania - Metodyka badań przedstawionych w artykule obejmuje studia literatury, analizę danych zastanych zaczerpniętych z danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz wnioskowanie statystyczne i logiczne. Wynik - Emeryci i renciści jako znacząca grupa konsumentów usług zdrowotnych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The article was devoted to exploring how the demand of retirees and pensioners households for health services was growing in the years 1993-2015. Methodology - The methodology of the research presented in this article includes literature studies, analysis of data taken from the Central Statistical Office data and statistical and logical inference. Findings -Retirees and pensioners as a significant group of health care consumers in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bałtowski, M., Miszewski, M. (2006). Transformacja gospodarcza w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Berbeka, J. (2000). Wpływ dochodów i cen na zachowania konsumentów. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 541, 17-29.
 3. Bywalec, C., Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. Warszawa: PWE.
 4. Cyran, K. (2014). Dochód jako czynnik różnicujący zachowania konsumentów na rynku żywności. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 38, 365-376.
 5. Dominiak, P. (2005). Sektor MSP we współczesnej gospodarce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Euro Health Consumer Index (2013). Report. Health Consumer Powerhouse. Pobrano z: http://www.healthpowerhouse. com/files/EHCI_2016/EHCI_2016_report.pdf (17.03.2017).
 7. Garrit A., van Raaij W. (2003). Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Hodoly A. (1971). Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna. Warszawa: Książka i Wiedza.
 9. Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych (2011). Warszawa: GUS.
 10. Pałaszewska-Reindl, T., Michna, W. (1986). Gospodarstwo domowe - ekonomiczna i organizacyjna baza rodziny polskiej. Warszawa.
 11. Rudnicki, L. (2000). Zachowanie konsumentów na rynku. Warszawa: PWE.
 12. Światowy, G. (1994). Zachowania konsumenckie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu