BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbkowska Anna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II), Spoz Anna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Title
Znaczenie bankowości relacyjnej w działalności przedsiębiorstw sektora MŚP w Niemczech
Importance of Relationship Banking in SMES in Germany
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 451-462, rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Bankowość relacyjna, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania
Relationship banking, Small business, Source of financing
Note
streszcz., summ.
Country
Niemcy
Germany
Abstract
Cel - Przestawienie istoty bankowości relacyjnej oraz omówienie jej znaczenia dla przedsiębiorstw sektora MSP w Niemczech. Metodologia badania - Krytyczna analiza literatury przedmiotu obejmująca publikacje polskich i zagranicznych autorów w omawianego zakresu tematycznego, metoda desk research oraz metoda analizy oraz dedukcji. Wybrane treści zostały zaprezentowane w formie graficznej. Wynik - Wyjaśnienie pojęcia bankowości relacyjnej. Omówienie znaczenie kredytu bankowego w działalności przedsiębiorstw sektora MSP oraz przedstawienie powodów zerwania negocjacji kredytowych z bankami. Oryginalność/wartość - Uwzględniając znaczenie kredytu w działalności przedsiębiorstw MSP, wielkość luki finansowej w odniesieniu do poszczególnych przedsiębiorstw MSP oraz przyczyn zerwania negocjacji kredytowych z bankami, wykazano znaczenie bankowości relacyjnej w działalności przedsiębiorstw MSP, ale także banków.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to explain the definition of relationship banking and present its significance for German SMEs. Design/methodology/approach - Critical review of the literature polish and foreign of authors, desk research method, analysis and deduction. The selected content has been presented graphically. Findings - Explanation the definition of relationship banking. Analyzing the importance of bank credit bank for SME and present the main barriers faced by small and small and medium entities in application process for a bank credit. Originality/value - Taking into account the importance of bank credit in operating of SMEs, the size of the financial gap in the entities of SMEs and the reasons for the breakdown of credit negotiations with banks, it shows the importance of relationship banking in operating of SMEs and banks.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beck, T., Degryse, H., Haas, R.D., Horen, N. (2014). When Arm's Length Is Too Far. Relationship Banking over the Business Cycle. CESifo Working Paper, 4877, 2.
 2. Becker, W., Ulrich, P., Botzkowski, T. (2015). Finanzierung im Mittelstand. Wiesbaden: Springer Gabler.
 3. Berger, A.N., Udell, G.F. (1995). Relationship Lending and Lines of Credit in Small Firm Finance. Journal of Business, 68, 351-381.
 4. Boot, A.W.A., Thakor, A.V. (2000) Can Relationship Banking Survive Competition? The Journal of Finance, 55 (2), 679-713.
 5. Flögel, F., Gärtner, S. (2016). Niedrigzinsphase, Standardisierung, Regulierung. Regionale Banken was nun? IAT Discussion Paper, 16/02.
 6. Hodgman, D.R. (1963). Commercial Bank Loan and Investment Policy. Urbana-Champaign: Bureau of Economic and Business Research, University of Illinois.
 7. Hummel, D. (2011). Mittelstands- und Innovationsfinanzierung in Deutschland. Ergebnisse und Hintergründe einer bundesweiten Unternehmensbefragung. Postam: Universitätsverlag Potsdam.
 8. Kane, E.J., Malkiel, B.G. (1965). Bank Portfolio Allocation, Deposit Variability, and the Availability Doctrin. Quarterly Journal of Economics, 79, 257-261.
 9. Memmel, C., Schmieder, C., Stein, I. (2007). Relationship Lending - Empirical Evidence for Germany. Banking and Financial Studies, 14.
 10. OECD (2006). The SME Financing Gap. Vol. 1: Theory and Evidence.
 11. Ongena, S., Smith, D.C. (1998). Bank Relationships: A Review. Performance of Financial Institutions. Cambridge: Cambridge University Press.
 12. Ongena,S., Smith, D.C. (2000). What Determines the Number of Bank Relationships. Journal of Financial Intermediation, 9, 26-56.
 13. Petersen, M.A, Rajan, R.G. (1994). The Benefits of Lending Relationships: Evidence from Small Business Data. Journal of Finance, 49, 3-27.
 14. Steegman, J. (2006). Funktionen der Hausbank bei der Unterstützung von Unternehmensgründungen (Venture Capital und Investment Banking, Neue Folge). Lohmar: Eul Verlag.
 15. Wood, J.H. (1975). Commercial Bank Loan and Investment Behavior. New York: Wiley.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-37
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu