BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rachuba Joanna (Uniwersytet Szczeciński), Thi Thu Hoai Tran (National Economics University of Vietnam, University of Szczecin, student)
Title
Loan Loss Provisions in Polish Banking Sector
Rezerwy na straty kredytowe w polskim sektorze bankowym
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 497-504, rys., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Bankowość, Sektor bankowy, Kredyt budowlany, Rezerwy bankowe
Banking, Banking sector, Construction loan, Bank reserves
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wiodącymi tematami podjętymi w artykule jest analiza dwóch obszarów badawczych występujących w literaturze. W pracy zostały zaprezentowane badania dotyczące wpływu zmiennych zarówno wewnątrzbankowych, jak i makroekonomicznych na kształtowanie się poziomu rezerw na straty kredytowe. Ponadto przedstawiono wnioski z analiz literaturowych dotyczących wygładzania dochodów. Część empiryczna została przeprowadzona w oparciu o próbę badawczą obejmującą sektor bankowy, z wyszczególnieniem sektora banków spółdzielczych w Polsce w latach 2008-2015. Pozyskane zmienne finansowe obejmują: aktywa ogółem, kredytyw ogółem oraz wynik bankowy netto. Na podstawie analizy danych stwierdzono, iż średni udział odpisów na rezerwy kredytowe względem aktywów jest bardziej stabilny w bankach spółdzielczych niż w bankach komercyjnych. Ponadto, badanie średniej relacji rezerw na kredyty zagrożone do kredytów ogółem wykazało, że banki spółdzielcze charakteryzowały się stopniowym wzrostem udziału rezerw od 2010 roku, ze szczególnym wskazaniem na gwałtowne zwiększenie ich poziomu w 2015 roku. Natomiast w bankach komercyjnych od 2010 roku zauważalny jest niewielki spadek udziału rezerw na straty kredytowe w kredytach ogółem. Analizując przeciętny poziom rezerw na straty kredytowe w porównaniu do wyniku bankowego netto wykazuje się, że w bankach spółdzielczych udział rezerw w wyniku bankowym netto wzrastał w latach 2008-2014 do poziomu ok. 7%. Z kolei sektor bankowy po silnym wzroście w 2009 roku odnotował znaczny spadek rezerw na kredyty zagrożone w relacji do wyniku bankowego netto w latach 2010-2011, po którym nastąpiła jego stabilizacja na poziomie wynoszącym ok. 14%.(abstrakt oryginalny)

The following study concerns two main issues. To begin with, we review the research on the impact of bank-specific variables and macroeceonomic determinants of loan loss provisions. Furthermore, the topic of income smoothing is reviewed. Lastly, we consider the relation of LLP to the financial variables: assets, loans and net banking income. Our sample consists of commercial banks and cooperative banks in Poland in the period of 2008-2015. We found that the average ratio of LLP to assets is more stable in cooperative banks than in commercial banks. Moreover, the analysis of average ratio of LLP to loans showed that cooperative banks are characterized by a gradual rise since 2010 and a sharp increase in 2015. In comparison, in commercial banks since 2010 we can see a slight decline in relation of LLP to loans. According to our findings, the study of the average level of LLP compared to net banking income shows that in cooperative banks the share of LLP in net banking income is increasing for the period of 2008-2014 to about 7%, but after an intense growth in 2009, in 2010 and 2011 the banking sector recorded a significant fall in LLP share in net banking income. After 2011 commercial banks have stabilized the relation of LLP to net banking income at the level of about 14%. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abou-el-Sood, H. (2012). Loan loss provisioning and income smoothing in US banks pre and post the financial crisis. International Review of Financial Analysis, 25, 64-72.
 2. Angklomkliew, S., George, J., Packer, F. (2009). Issues and developments in loan loss provisioning: the case of Asia. BIS Quarterly Review. Retrieved from: http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0912h.htm.
 3. Becchetti, L., Ciciretti, R., Paolantonio, A. (2016). The cooperative bank difference before and after the global financial crisis. Journal of International Money and Finance, 69, 224-246.
 4. Beck, T., Degryse, H., De Haas, R., Van Horen, N. (2014). When Arm's Length Is Too Far: Relationship Banking over the Business Cycle. EBRD Working Paper 169. Retrieved from: https://www.dnb.nl/binaries/Working Paper 431_tcm46-309756.pdf.
 5. Boulila Taktak, N., Zourari, S.B.S., Boudriga, A. (2010). Do Islamic banks use loan loss provisions to smooth their results? Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2 (1), 114-127.
 6. Bouvatier, V., Lepetit, L. (2008). Banks' procyclical behaviour: Does provisioning matter? Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 18, 513-526.
 7. Bouvatier, V., Lepetit, L. (2012). Effects on loan loss provisions on growth in bank lending: Some International comparisons. International Economics, 132, 91-116.
 8. Bouvatier, V., Lepetit, L. (2012). Provisioning rules and bank lending: A theoretical model. Journal of Financial Stability, 8, 25-31.
 9. Cappiello, L., Kadareja, A., Kok Sørensen, Ch., Protopapa, M. (2010). Do bank loans and credit standards have an effect on output? A panel approach for the euro area. ECB Working Paper 1150. Retrieved from: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1150.pdf.
 10. Cortavarria, L. et al. (2000). Loan review, Provisioning and Macroeconomics Linkages. IMF Working Paper WP/00/195. Retrieved from: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp00195.pdf.
 11. Ferri, G., Kalmi, P., Kerola E. (2014). Does bank ownership affect lending behavior? Evidence from the Euro area. Journal of Banking and Finance, 48, 194-209.
 12. Floro, D. (2010). Loan Loss Provisioning and the Business Cycle: Does Capital Matter? Evidence from Philippine Banks. BIS Working Paper. Retrieved from: http://www.bis.org/repofficepubl/arpresearch201003.07.pdf.
 13. Fonseca, A.R., Gonzáles, F. (2008). Cross-country determinants of bank income smoothing by managing loan-loss provisions. Journal of Banking & Finance, 32, 217-228.
 14. Isa, M.Y.M. et al. (2015). Determinants of loan loss provisions of commercial banks in Malaysia. Research Gate. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/273766261_Determinants_of_loan_loss_provisions_of_commercial_banks_in_Malaysia.
 15. Laeven, L., Majnoni, G. (2003). Loan loss provisioning and economic slowdowns: too much, too late? Journal of Financial Intermediation, 12, 178-197.
 16. Pérez, D., Salas-Fumás, V, Saurina J. (2011). Do dynamic provisions reduce income smoothing using loan loss provision? Banco De Espana Documentos de Trabajo 1118. Retrieved from: http://www.bde.es/f/webbde/SES/ Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/11/Fich/dt1118e.pdf.
 17. Skała, D. (2015). Income Smoothing and Procyclicality of Loan Loss Provisions in Central European Banks. International Finance, 1 (18), 25-46.
 18. Soedarmono, W., Pramono, S.E., Tarazi, A. (2017). The procyclicality of loan loss provisions in Islamic banks. Research in International Business and Finance, 39, 911-919.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-41
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu