BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bromber Piotr (Narodowy Fundusz Zdrowia, Lubuski Oddział Wojewódzki)
Title
Interesariusze w systemie ochrony zdrowia : rola państwa
Stakeholders in the Health Care System Role of the State
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 507-520, rys., tab., bibliogr. 76 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
System ochrony zdrowia, Interesariusze, Państwo, Szpitalnictwo
Health care system, Stakeholders, State, Hospital service
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaakcentowanie odpowiedzialności państwa za ochronę zdrowia. Autor wskazuje na różnorodność celów i szeroki katalog interesariuszy. Przytacza założenia i cele systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) jako przykładu instrumentu polityki państwa. W sposób syntetyczny próbuje zakreślić propozycję roli państwa w ochronie zdrowia.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present and to highlight the responsibility of the state for health care. The author points out a variety of interests and a broad list of stakeholders. The author shows the assumptions and goals of the primary hospital care system (PES) as an example of a state policy instrument. In a synthetic way, he is about to clarify the proposition of the role of the state in health care system. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BCC o sieci szpitali: rozwiązania nieadekwatne do problemów. Pobrano z: http://pulsmedycyny. pl/4657724,22673, bcc-o-sieci-szpitali-rozwiazania-nieadekwatne-do-problemow (18.06.2017).
 2. BCC: "Apteka dla aptekarza" uderza w swobodę działalności gospodarczej. Pobrano z: http://www.rynekzdrowia. pl/Farmacja/BCC-quot-Apteka-dla-aptekarza-quot-uderza-w-swobode-dzialalnosci-gospodarczej,172905,6. html (18.06.2017).
 3. Bromber, P. (2014). Rola i funkcjonowanie NFZ w systemie ochrony zdrowia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65.
 4. Bromber, P. (2012). Rozważania o efektywności i konkurencyjności płatnika trzeciej strony na przykładzie Narodowego Funduszu Zdrowia. Warszawa: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. Bromber, P., Hady, J., Lachowska, H., Leśniowska-Gontarz, M., Szaban, D., Ślusarczyk, B., Zdanowska, J. (2015). System ochrony zdrowia w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 6. Chomątowska, B. (2011). Ile państwa, ile rynku w ochronie zdrowia. Pobrano z: http://www.rp.pl/artykul/702264- Ile-panstwa--ile-rynku-w-ochronie-zdrowia.html#ap-1 (18.06.2017).
 7. Indulski, A.J., Matulewicz, M., Bryła, M. (1994). Ekonomika zdrowia a problem efektywności ochrony zdrowia. Łódź: Instytut Medycyny Pracy.
 8. Inne kraje przeciwne polskiej idei "apteka dla aptekarza". Pobrano z: http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Innekraje- przeciwne-polskiej-idei-quot-apteka-dla-aptekarza-quot,169960,2.html (18.06.2017).
 9. Kautschs, M. (2011). Cele systemu ochrony zdrowia a efektywność w ochronie zdrowia w Polsce. Problemy Zarządzania, 3.
 10. Klich, J. (2013). Państwo i rynek w sektorze ochrony zdrowia w Polsce: kierunki i perspektywy. Studia Ekonomiczne, 139, 260-267.
 11. Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2015. Raport z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor. Pobrano z: https:// obywateledlazdrowia.pl/o-unii (18.06.2016).
 12. Konstańczak, S. (2012). Zdrowie jako wartość ogólnospołeczna. Pobrano z: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/ Studia_Ecologiae_et_Bioethicae/Studia_Ecologiae_et_Bioethicae-r2012-t10-n3/Studia_Ecologiae_et_Bioethicae- r2012-t10-n3-s23-34/Studia_Ecologiae_et_Bioethicae-r2012-t10-n3-s23-34.pdf (18.06.2017).
 13. Lekarze i kierujący lecznicami krytykują projekt ws. sieci szpitali. Pobrano z: http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka- -zdrowotna/Lekarze-i-kierujacy-lecznicami-krytykuja-projekt-ws-sieci-szpitali,167793,14.html (18.06.2017).
 14. Lekarze rodzinni protestują przeciwko podważaniu ich kompetencji do leczenia dzieci. Pobrano z: http://www.zdrowie. abc.com.pl/artykuly/lekarze-rodzinni-protestuja-przeciwko-podwazaniu-ich-kompetencji-do-leczeniadzieci, 108193.html (18.06.2017).
 15. Lekarze-rezydenci protestują, chcą podwyżek i lepszych warunków pracy. Pobrano z: http://www.rynekzdrowia. pl/Finanse-i-zarzadzanie/Lekarze-rezydenci-protestuja-chca-podwyzek-i-lepszych-warunkow-pracy,162995,1. html (18.06.2017).
 16. Lewiatan: Ustawa o sieci szpitali jest groźna dla szpitali i pacjentów. Pobrano z: http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/ artykul/lewiatan-ustawa-o-sieci-szpitali-jest-grozna,97,0,2266721.html (18.06.2017).
 17. Liczba aptek w Polsce (3 marca 2017). Opracowania pharmalogica.pl. Pobrano z: http://www.warszawa.oia.org.pl/ news/5892/liczba-aptek-w-polsce-stan-na-dzien-03032017.html (18.06.2017).
 18. Michalak, J. (2013). Czy system ochrony zdrowia może być efektywny? Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 168, 205-215.
 19. MZ: ponad 33 tys. Farmaceutów. Pobrano z: http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/mz-ponad-33-tys- -farmaceutow,15471.html (18.06.2017).
 20. Największe organizacje lekarzy powołały sztab kryzysowy. Pobrano z: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/najwiekszeorganizacje- lekarzy-powolaly-sztab-kryzysowy (18.06.2017).
 21. NIE dla sieci szpitali. Pobrano z: http://pulsmedycyny.pl/4656519,36311,nie-dla-sieci-szpitali (18.06.2017).
 22. Niżnik, J. (2004). W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia. Bydgoszcz: Branta.
 23. Opinie o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej (2016). Komunikat z badań CBOS. Warszawa. Pobrano z: http://www. cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_113_16.PDF (18.06.2017).
 24. Pacjent 2.0 - konsument z wymaganiami. Pobrano z: https://www.rankinglekarzy.pl/artykuly/pacjent-20-konsument- z-wymaganiami (18.06.2017).
 25. Pacjent w świecie cyfrowym, czyli jak nowe technologie zmieniają rynek usług medycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Pobrano z: https://www.pwc.pl/pl/pdf/pacjent-w-swiecie-cyfrowym-raport-pwc.pdf (18.06.2017).
 26. Pielęgniarki do lekarzy: ręce precz od naszych praktyk. Pobrano z: https://www.termedia.pl/mz/Pielegniarki-dolekarzy- rece-precz-od-naszych-praktyk,21284.html (18.06.2017).
 27. Polacy sądzą, że przyczyną zapaści służby zdrowia jest kiepskie zarządzanie. Pobrano z: http://www.rynekzdrowia.pl/ Polityka-zdrowotna/Polacy-sadza-ze-przyczyna-zapasci-sluzby-zdrowia-jest-kiepskie-zarzadzanie,166799,14. html (18.06.2017).
 28. Pracodawcy RP, BCC, Lewiatan chcą zawetowania ustawy o sieci szpitali. Pobrano z: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/ kraj/pracodawcy-rp-bcc-lewiatan-chca-zawetowania-ustawy-o-sieci-szpitali/8wx13r (18.06.2017).
 29. Prezes NRA: "apteka dla aptekarza" nie spowoduje wzrostu cen leków. Pobrano z: http://www.rynekzdrowia.pl/ Farmacja/Prezes-NRA-apteka-dla-aptekarza-nie-spowoduje-wzrostu-cen-lekow,172885,6.html (18.06.2017).
 30. Pracodawcy przeciwni hasłu "apteka dla aptekarza". Pobrano z: http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Pracodawcyprzeciwni- haslu-quot-apteka-dla-aptekarza-quot,167999,6 .html (18.06.2017).
 31. Prawa pacjenta - Twoje prawa. Pobrano z: http://www.twojeprawapacjenta.pl/do-pobrania,m,mg,4 (18.06.2017).
 32. Raport OECD: alarmujące dane o liczbie lekarzy w Polsce. Pobrano z: http://www.rynekzdrowia.pl/Politykazdrowotna/ Raport-OECD-alarmujace-dane-o-liczbie-lekarzy-w-Polsce,150916,14.html (18.06.2017).
 33. Raport z konsultacji publicznych i opiniowania - tabela. Pobrano z: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/ 12290303/ katalog/12380817 (18.06.2017).
 34. Ratownicy medyczni rozpoczynają protest. Pobrano z: http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Ratownicymedyczni- rozpoczynaja-protest,173097,1.html (18.06.2017).
 35. Ryć, K., Skrzypczak, Z. (red) (2011). Ochrona zdrowia na świecie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 36. Rynek apteczny w roku 2016 zwiększył wartość sprzedaży o 6,20% względem roku poprzedniego. Pobrano z: http://www.aptekarzpolski.pl/2017/01/rynek-apteczny-w-roku-2016-zwiekszyl-wartosc-sprzedazy-o-620- wzgledem-roku -poprzedniego (18.06.2017).
 37. Samorząd lekarski ostro skrytykował założenia ustawy o POZ. Pobrano z: https://www.termedia.pl/mz/Samorzadlekarski- ostro-skrytykowal-zalozenia-ustawy-o-POZ,23755.html (18.06.2017).
 38. Samorządy mają zastrzeżenia do projektu sieci szpitali. Pobrano z: http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/ samorzady-maja-zastrzezenia-do-projektu-sieci-szpitali,2481578,4199 (18.06.2017).
 39. Sieć dzieli dyrektorów szpitali. Pobrano z: http://www.politykazdrowotna.com/16358,siec-dzieli-dyrektorowszpitali (18.06.2017).
 40. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 2016, poz. 446, 1579, 1948 ze zm.
 41. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz.U. 2016, poz. 814, 1579, 1948 ze zm.
 42. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dz.U. 2016, poz. 486, 1948, 2260 ze zm.
 43. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U. 2016, poz. 2142, 2003 ze zm.
 44. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2016, poz. 1793, 1807, 1860, 1948, 2138, 2173, 2250 ze zm.
 45. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U. 2016, poz. 1868, 2020 ze zm.
 46. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Dz.U. 2017, poz. 890.
 47. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dz.U. 2016, poz. 1638, 1948, 2260.
 48. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Dz.U. 2013, poz. 1635 ze zm.
 49. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2017, poz. 844.
 50. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pobrano z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-496-2017/$file/8-020-496-2017. pdf (18.06.2017).
 51. W 2017 roku znacznie spadnie liczba pielęgniarek. Pobrano z: http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/
 52. W-2017-roku-znacznie-spadnie-liczba-pielegniarek,173490,14. Html (18.06.2017).
 53. Warszawa: technicy farmaceutyczni będą protestować przed MZ i Sejmem. Pobrano z: http://www.rynekzdrowia. pl/Farmacja/Warszawa-technicy-farmaceutyczni-beda-protestowac-przed-MZ-i-Sejmem,172656,6.html (18.06.2017).
 54. Włodarczyk W.C. (2010). Wokół prywatyzacji w ochronie zdrowia. Kilka problemów. Problemy Polityki Społecznej, 13-14, 17-40.
 55. Zatrudnienie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (2014). Informacja o wynikach kontroli. Najwyższa Izba Kontroli. Pobrano z: https://www.nik.gov.pl/plik/id,9420,vp,11655.pdf (18.06.2017).
 56. http://dyrektorzyszpitali.org
 57. http://konfederacjalewiatan.pl
 58. http://lekarzepraktycy.pl
 59. http://nipip.pl
 60. http://ozsa.pl
 61. http://ozzpip.pl
 62. http://www.federacjapz.pl
 63. http://www.nia.org.pl
 64. http://www.nil.org.pl
 65. http://www.ozzl.org.pl
 66. http://www.perspektywa2030.org/o-nas
 67. http://www.pfsz.org
 68. http://www.porozumieniepoz.pl
 69. http://www.pracodawcyrp.pl
 70. http://www.ptp.na1.pl
 71. http://www.rezydenci.org.pl
 72. http://www.szpitale.org
 73. http://www.zztf.eu
 74. https://obywateledlazdrowia.pl/o-unii
 75. https://pl-pl.facebook.com/ozzrm
 76. https://www.klrwp.pl/pl
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-42
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu