BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fijałkowska Bernadetta (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)
Title
Koncepcja 3-E w ochronie zdrowia
3-E Conception in Health Care System
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 531-537, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
System ochrony zdrowia, Efektywność, Nowe zarządzanie publiczne
Health care system, Effectiveness, New public management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Głównym celem opracowania jest opisanie kierunków zmian w polskim systemie ochrony zdrowia, które najlepiej ocenić poprzez triadę: gospodarność - skuteczność - efektywność, czyli koncepcję 3-E. Metodologia badania - Artykuł powstał na podstawie analizy literatury przedmiotu. Wynik - Efektem niniejszego opracowania jest opisanie zmian zachodzących w ochronie zdrowia, w tym zarządzanie w sektorze publicznym. Oryginalność/wartość - Podjęty temat opisuje zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia, który finansowany jest ze środków publicznych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main objective of this essay is to describe the direction of changes in the Polish healthcare system, which might be best assessed by a triad: economy - efficiency - effectiveness, i.e. the concept of 3-E. The research for the most effective solutions enforces further restructuring and reorganization of the public health sector. A key challenge of health care sector is the balance between its public activity and opening up to competition, and ability to control its public activities in a way that responsibility for them is ensured. Design/methodology/approach - This article is based on the analysis of literature. Findings -The result of this study is to describe the changes in health care system, including management in the public sector area. Originality/value - Undertaken topic describes the changes in the Polish health care system, which is financed from public funds.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Belcher, P. (2001). Rola Unii Europejskiej w opiece zdrowotnej. Warszawa: Ignis.
 2. Czaputowicz, J. (2005). Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji. Służba Cywilna, 11.
 3. Fijałkowska, B. (2012). Efektywność, a restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zarządzanie i finanse, 1 (10), 253-261.
 4. Fijałkowska, B., Maroszek, J. (2014). Kreowanie wyników finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki Zdrowotnej za 2012 r. W: J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji. Warszawa: SGH.
 5. Fijałkowska, B., Maroszek, J. (2015). Zadłużenie podmiotów leczniczych - efekt domina. W: J. Ostaszewski (red.), O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego. Warszawa: SGH.
 6. Frączkiewicz-Wronka, A., Jasłowski, J. (2004). Samorządowa polityka zdrowotna. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 7. Getzen, T.E. (2000). Ekonomia zdrowia. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Gunning, J.G. (2001). Zrozumieć demokrację. Warszawa: Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania.
 9. Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne - w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 10. Nowak, W.A. (1998). Rachunkowość sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Opolski, K., Modzelewski, P. (2004). Zarządzanie jakością w usługach publicznych. Warszawa: CeDeWu.
 12. Paździoch, S., Włodarczyk, C. (2001). Systemy zdrowotne. Zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 13. Wasilewska, D. (2003). Polityka zdrowotna Unii Europejskiej a możliwość wykorzystania wspólnotowych programów pomocowych. W: Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i w Niemczech - perspektywy współpracy. Materiały konferencyjne. Garbicz: Niemiecko-Polska Akademia Zdrowia.
 14. Węgrzyn, M., Wasilewski, D. (2006). Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 15. Włodarczyk, C. (2003). Reformy zdrowotne, Uniwersalny kłopot. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-44
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu