BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balina Rafał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Juszczyk Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wpływ publikacji wyników finansowych przedsiębiorstw na ich wycenę rynkową na przykładzie spółek przemysłu spożywczego notowanych na GPW w Warszawie
The Impact of Financial Statements Publication of Stock Prices of Food Industry Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 11-24, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Wynik finansowy, Spółki giełdowe, Przemysł spożywczy, Analiza zdarzeń, Wycena przedsiębiorstwa
Financial performance, Stock market companies, Food industry, Event study, Enterprise valuation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Artykuł dotyczy efektów badań, dotyczących określenia zależności między upublicznieniem wyników finansowych przedsiębiorstw sektora żywnościowego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a cenami ich akcji. Metodologia badania - Badania dotyczyły lat 2004-2014. W trakcie badań dokonano oceny sytuacji finansowej badanych firm pod względem osiąganych wyników finansowych oraz zmienności wartości sprzedaży. Wykorzystując korelację, regresję i analizę zdarzeń określono wpływ wyników finansowych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego notowanych na GPW w Warszawie na ceny akcji badanych spółek. Wynik - Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że poziom korelacji między badanymi elementami wskazywał na ich istotność w większości przypadków. Co więcej, reakcja rynku na publikację niekorzystnych informacji była na ogół bardziej impulsywna, niż reakcja na pozytywny lub neutralny komunikat. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper is devoted to the effects of research, concerning the definition of covariance financial results and stock prices of companies on the example of the food sector companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 2004-2014. Findings - As part of the research analyzed the financial situation of the companies surveyed in terms of financial performance and the volatility of net sales. Moreover using such account of correlation, regression and analysis of the events examined the impact of financial results for share prices. The highest correlation between the financial performance of companies and the prices of their shares has been, for most companies, the net income offset by one quarter ahead. It can be assumed that investors indeed guided by forecasts of future corporate earnings. Moreover, the market reaction to the publication of the unfavourable information is generally more impulsive than the reaction to positive or neutral message.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aczel, A.D. (2005). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Ashley, J. (1962). Stock Prices and Changes in Earnings and Dividends: Some Empirical Results. J. Polit. Econ., Feb., 1 (70).
 3. Barker, A. (1956). Effective Stock Splits. Harvard Business. Reviev, Jan./Feb. 1 (34).
 4. Boardman, A., Vertinsky, I., Whistler, D. (1997). Using Information Diffusion Models to Estimate the Impacts of Regulatory Events on Publicly Traded Firms. Journal of Public Economics, 63.
 5. Brown, K.C., Lockwood, L.J., Lummer, S.L. (1985). An Examination Of Event Dependency And Structural Change In Security Pricing Models. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 20.
 6. Brown, S.J., Werner, J.B. (1985). Using Daily Stock Returns, The Case of Event Studies. Journal of Financial Economics, 14.
 7. Chandra, R., Balachandran, B. (1990). A synthesis of alternative testing procedures for event studies. Contemporary Accounting Research, 2 (6).
 8. Chechelski, P. (2003). Globalizacja w polskim przemyśle spożywczym. Przemysł Spożywczy, 2.
 9. Dolley, J. (1933). Characteristics and Procedure of Common Stock Split-Ups. Harvard Business. Reviev, 11.
 10. Fama, E. (1969). The Adjustment of Stock Prices to New Information. Int. Econ.Rev., 1 (10).
 11. Foster, G., Olsen, C., Shelvin, T. (1984). Earnings Releases, Anomalies, and the Behavior of Security Returns. The Accounting Review", 4 (59).
 12. Malatesta, P. (1986). Measuring Abnormal Performance: The Event Parameter Approach Using Joint Generalized Least Squares. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1 (21).
 13. Mayers, J., Bakay, A. (1948). Influence of Stock Split-Ups on Market Price. Harvard Business. Reviev., 26.
 14. Rasz, H. (2005). Przemysł spożywczy przed i po integracji z Unią Europejską. Kancelaria Sejmu - Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja 1124.
 15. Sharpe, W. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium. Journal of Finance, 3 (19).
 16. Starzyńska, W. (red.) (2009). Podstawy statystyki. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 17. Strong, N. (1992). Modeling Abnormal Returns: A Review Article. Journal of Business Finance and Accounting, 19.
 18. Szyszka, A. (2003). Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 19. Zielonka, P. (2006). Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. Warszawa: CeDeWu.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu