BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kałdoński Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Jewartowski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wykorzystanie modelu RKRV do identyfikacji przewartościowania akcji na przykładzie GPW
Stock Overvaluation Identification Using RKRV Model: Evidence from WSE
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 89-103, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Wartość akcji, Spółki giełdowe, Modele ekonomiczne, Szacowanie wartości
Share value, Stock market companies, Economic models, Value estimation
Note
streszcz., summ., Opracowanie powstało w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr 2014/13/B/HS4/01556).
Abstract
Cel - Celem opracowania jest ocena przydatności modelu Rhodes-Kropf-Robinson-Viswanathan (RKRV) do identyfikacji przewartościowania akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Metodologia badania - Ocena przydatności modelu RKRV dokonana została na podstawie porównania poprawności przyporządkowania na jego podstawie spółek do grupy firm przewartościowanych na tle innych, alternatywnych podejść. Przyporządkowanie traktujemy jako poprawne, jeżeli zastosowane testy potwierdzają statystyczną istotność różnicy poziomu cech wskazujących na przewartościowanie w grupie spółek przewartościowanych względem niedowartościowanych. Wynik - Przeprowadzone badania wskazują, że dekompozycja wskaźnika market-to-book, stanowiąca istotę modelu RKRV, pozwala bardziej precyzyjnie zidentyfikować spółki przewartościowane, niż wykorzystanie wspomnianego wskaźnika w jego czystej postaci. Oryginalność/wartość - Artykuł wypełnia lukę badawczą w zakresie metod identyfikacji przewartościowania akcji na polskim rynku kapitałowym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the paper is to assess the usefulness of Rhodes-Kropf-Robinson-Viswanathan (RKRV) model in identifying overvalued companies listed on Warsaw Stock Exchange. Design/methodology/approach - The assessment is based on the RKRV model's classification accuracy, i.e. its relative ability to classify companies as overvalued. The proper classification should give statistically significant differences of overvaluation proxies between overvalued and undervalued companies. Findings - Our research reveals that market-to-book ratio decomposition - which is the key point of RKRV model - helps to identify overvalued companies more precisely than the raw ratio or the industry-adjusted ratio. Originality/value - Our paper ads to the literature on the methods used to identify stock overvaluation on the Polish capital market. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badertscher, B.A. (2011). Overvaluation and the Choice of Alternative Earnings Management Mechanisms. The Accounting Review, 5 (86), 1491-1518.
 2. Bergstresser, D., Philippon, T. (2006). CEO incentives and earnings management. Journal of Financial Economics, 3 (80), 511-529.
 3. Chi, J., Gupta, M. (2009). Overvaluation and earnings management. Journal of Banking & Finance, 9 (33), 1652-1663.
 4. Dong, M., Hirshleifer, D., Richardson, S., Teoh, S.H. (2006). Does Investor Misvaluation Drive the Takeover Market? The Journal of Finance, 2 (61), 725-762.
 5. Dong, M., Hirshleifer, D., Teoh, S.H. (2012). Overvalued Equity and Financing Decisions. Review of Financial Studies, 12 (25), 3645-3683.
 6. Efendi, J., Srivastava, A., Swanson, E.P. (2007). Why do corporate managers misstate financial statements? The role of option compensation and other factors. Journal of Financial Economics, 3 (85), 667-708.
 7. Fama, E.F., French, K.R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 1 (33), 3-56.
 8. Jensen, M.C. (2004). The Agency Costs of Overvalued Equity and the Current State of Corporate Finance. European Financial Management, 4 (10), 549-565.
 9. Jensen, M.C. (2005). Agency Costs of Overvalued Equity. Financial Management, 1 (34), 5-19.
 10. Jenter, D. (2005). Market timing and managerial portfolio decisions. The Journal of Finance, 4 (60), 1903-1949.
 11. Lee, C., Myers, J., Swaminathan, B. (1999). What is the Intrinsic Value of the Dow? The Journal of Finance, 5 (54), 1693-1741.
 12. Marciukaityte, D., Varma, R. (2008). Consequences of overvalued equity: Evidence from earnings manipulation. Journal of Corporate Finance, 4 (14), 418-430.
 13. Moeller, S.B., Schlingemann, F.P., Stulz, R.M. (2005). Wealth destruction on a massive scale? A study of acquiringfirm returns in the recent merger wave. The Journal of Finance, 2 (60), 757-782.
 14. Ohlson, J.A. (1995). Earnings, book values, and dividends in equity valuation Contemporary Accounting Research, 2 (11), 661-687.
 15. Rhodes-Kropf, M., Robinson, D.T., Viswanathan, S. (2005). Valuation waves and merger activity: The empirical evidence. Journal of Financial Economics, 3 (77), 561-603.
 16. Tsai, C.-C., Wu, C.-C., Chang, R.-D. (2012). Effects of Overvalued Equity and Managerial Incentives on Corporate Policy. Emerging Markets Finance and Trade, 48 (sup. 1), 74-87.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu