BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lizińska Joanna (Poznań University of Economics)
Title
On the Rationality of Investors - Lunar Phases and Equity Returns in Poland
Z badań nad racjonalnością inwestorów - fazy księżyca a stopy zwrotu na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 131-141, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Stopa zwrotu akcji, Rynki wschodzące, Racjonalność, Decyzje inwestycyjne
Stock rate of returns, Emerging markets, Rationality, Investment decisions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem badań było zbadanie związku między fazami księżyca a stopami zwrotu realizowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). W ostatnich latach, pozaekonomiczne czynniki kształtujące rynkową wartość spółki zyskują na znaczeniu. Metodologia badania - Okresy nowiu (pełni) określono jako 9-dniowe okna, koncentrujące się wokół dni, w których obserwowano daną fazę księżyca. Na podstawie arytmetycznych stóp zwrotu dla giełdy obliczano przeciętne dzienne i przeciętne skumulowane stopy zwrotu dla okna zdarzenia. Analizę poszerzono o efekt wielkości spółki, efekt miesiąca, efekt połowy miesiąca oraz ocenę odporności wyników. Wynik - Stopy zwrotu w okresie pełni były znacząco niższe w porównaniu do tych osiąganych podczas nowiu. Wpływ cyklu księżyca był znaczący - aczkolwiek z różnym natężeniem - również po uwzględnieniu wielkości spółek. Efekt miesiąca oraz połowy miesiąca nakładał się na efekt faz księżyca. Oryginalność/wartość - Zastosowana metoda badania związku pomiędzy fazami księżyca i stopami zwrotu jest w zakresie badań nad spółkami notowanymi na rynku głównym w Polsce nowa i umożliwia porównanie z wynikami badań otrzymanymi dla innych rynków. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper examines the popular belief that the cycles of the moon affect human moods, which is then reflected in investor behaviour. Hence, the relation between lunar phases and equity returns in Poland was examined. Design/methodology/approach - New (full) moons were called nine-day windows with the centre in the new (full) moon day. Arithmetic daily index returns and average daily and cumulative returns were calculated for the session days in the new and full moon windows. Then the lunar effect on the market portfolio was observed with additional analysis for size effect, calendar month effect, and half-of-the-month effect. A robustness check tested the results. Findings - Average returns around full moon dates were substantially lower than returns around new moon dates. For size-related indexes, the results were similar. However, for small companies the differences were somewhat smaller. Average returns both for bear and bull months were positive and quite similar during the new moon phase. Average returns for full moon phases were tangibly negative for bear months and much lower for bull month as compared with results for the new moon phase. Both the lunar and the half of the month effects seemed to be important for returns in Poland. Originality/value - The study concentrated on the lunar effect for returns on the Warsaw Stock Exchange. The applied methodology is new for studying the relation for Poland. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Al-Ississ, M. (2010). The impact of religious experience on financial markets. Harvard Kennedy School of Government.
 2. Ariel, R.A. (1987). A monthly effect in stock returns. Journal of Financial Economics, 1 (18), 161-174.
 3. Borowski, K. (2016). The influence of moon phases on rates of return of the Warsaw Stock Exchange indices. Studia Prawno-Ekonomiczne, 98, 151-166.
 4. Borowski, K. (2015). Moon Phases and Rates of Return of Wig Index on the Warsaw Stock Exchange. International Journal of Economics and Finance, 7 (8), 256-264.
 5. Brahmana, R., Hooy, C.W., Ahmad, Z. (2014). Moon phase effect on investor psychology and stock trading performance. International Journal of Social Economics, 3 (41), 182-200.
 6. Brahmana, R.K., Zamri, A., Hooy, C.W. (2012). Moon Effect on Pacific Basin Stock Markets. Indonesian Capital Market Review, 2 (3), 117-126.
 7. Daniel, K., Hirshleifer, D., Teoh, S.H. (2002). Investor psychology in capital markets: Evidence and policy implications. Journal of Monetary Economics, 1 (49), 139-209.
 8. Dichev, I.D., Janes, T.D. (2003). Lunar cycle effects in stock returns. Journal of Private Equity, 4 (6), 8-29.
 9. Gibbons, M.R., Hess, P. (1981). Day of the week effects and asset returns, "Journal of Business", p. 579-596.
 10. Gutierrez-Garcia, J.M., Tusell, F. (1997). Suicides and the lunar cycle. Psychological Reports, 1 (80), 243-250.
 11. Herbst, A.F. (2007). Lunacy in the stock market-What is the evidence? Journal of Bioeconomics, 1 (9), 1-18.
 12. Hirshleifer, D., Shumway, T. (2003). Good day sunshine: Stock returns and the weather. Journal of Finance, 3 (58), 1009-1032.
 13. Jagric, T., Markovic-Hribernik, T., Strasek, S., Jagric, V. (2010). The power of market mood - Evidence from an emerging market. Economic Modelling, 5 (27), 959-967.
 14. Kamstra, M.J., Kramer, L.A., Levi, M.D. (2003). Winter blues: A SAD stock market cycle. American Economic Review, 1 (93), 324-343.
 15. Kahneman, D., Riepe, M.W. (1998). Aspects of investor psychology. Journal of Portfolio Management, 4 (24), 52-65.
 16. Keef, S.P., Khaled, M.S. (2011). Are investors moonstruck? Further international evidence on lunar phases and stock returns. Journal of Empirical Finance, 1 (18), 56-63.
 17. Krivelyova, A., Robotti, C. (2003). Playing the field: Geomagnetic storms and international stock markets. (No. 2003-5a), Working paper, Federal Reserve Bank of Atlanta.
 18. Loewenstein, G. (2000). Emotions in economic theory and economic behaviour. American Economic Review, 2 (90), 426-432.
 19. Saunders, E.M. (1993). Stock prices and Wall Street weather. American Economic Review, 5 (83), 1337-1345.
 20. Sivakumar, N., Sathyanarayanan, S. (2009). Do Krishna Paksha (new moon phase) and Shukla Paksha (full moon phase) affect the Indian stock market?-A study of lunar cycles in the Bombay Stock Exchange. International Journal of Indian Culture and Business Management, 2 (3), 281-294.
 21. Shu, H.C. (2010). Investor mood and financial markets. Journal of Economic Behavior & Organization, 2 (76), 267-282.
 22. Thakur, C.P., Sharma, D. (1984). Full moon and crime. Br Med J, 289 (6460), 1789-1791.
 23. Thaler, R.H. (1987). Anomalies: The January effect. Journal of Economic Perspectives, 1 (1), 197-201.
 24. Wang, Y.H., Lin, C.T., Chen, W.L. (2010). Does lunar cycle effect exist? Lunar phases and stock return volatilities. African Journal of Business Management, 4 (18), 3892-3897.
 25. Yousop, N.L.B.M., Sipon, Z., Yoke, C.S.K. (2014). Lunar Effect: Analysis on Emerging Countries Stock Returns, Prior and During Financial Crisis. Journal of Emerging Economies and Islamic Research, 2 (2), 1-15.
 26. Yuan, K., Zheng, L., Zhu, Q. (2006). Are investors moonstruck? Lunar phases and stock returns. Journal of Empirical Finance, 1 (13), 1-23.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu