BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajek-Gocejna Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Heuristic : Psychological Aspects of Decision-Making on Capital Market
Heurystyki : psychologiczne aspekty podejmowania decyzji na rynku kapitałowym
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 143-156, rys., tab., bibliogr. 68 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Efektywność rynku, Metody heurystyczne, Homo oeconomicus, Podejmowanie decyzji, Psychologia decyzji
Market effectiveness, Heuristics methods, Homo oeconomicus, Decision making, Decision psychology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Heurystyki to efektywne procesy poznawcze ignorujące część informacji. W klasycznym wyobrażeniu, decyzje bazujące na heurystykach należą do szybkich i oszczędnych decyzji, ale mogą implikować poważne odchylnia od decyzji "racjonalnych" definiowanych przez logikę i model statystyczny. Jest oczywiste, że w realnym świecie, ludzie nie zawsze podejmują racjonalne decyzje oparte na ustalonych preferencjach i pełnego Wyraźnie widać, że w prawdziwym życiu ludzie nie zawsze podejmują racjonalne decyzje oparte na ustalonych preferencjach i pełnym dostępie do informacji. Ich zachowanie jest sprzeczne z klasycznym założeniem homo-oeconomicus Wiele ludzkich zachowań podyktowanych jest próbami radzenia sobie ze złożonością świata, ponieważ zestawienie i ocena wszystkich czynników istotnych dla podjęcia decyzji przewyższa zdolności przetwarzania ludzkiego umysłu, szczególnie jeżeli chodzi o decyzje podejmowane na rynku kapitałowym. Heurystyki są po prostu sposobem oceny wyborów w różnorodnych i zmieniających się otoczeniach decyzyjnych. Celem pracy jest dokonanie przeglądu wpływu heurystyk na decyzje podejmowane na rynku kapitałowym, głównie decyzje zakupu akcji. (abstrakt oryginalny)

Heuristics are efficient cognitive processes that ignore part of information. In classical view, heuristic decisions save effort, but imply greater errors then "rational" decisions, defined by logic and statistical model. It clearly emerges that in real life people do not always make rational decisions based on established preferences and complete information. In many ways their behavior thus contradicts the homo oeconomicus model. Much of the behaviour observed is caused through people trying to cope with the complexity of the world around them by approximating, because collating and evaluating all the factors of relevance to a decision overtaxes their mental processing capacity. These psychologically driven inadequacies also occur with investment decisions. Heuristics are simply a more effective way of evaluating choices in the rich and changing decision making environment investors must face. The aim of this paper is to review the impact of heuristics bias decision-making on capital market.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andreassen, P.B. (1987). On the social psychology of the stock market: Aggregate attributional effects and the regressiveness of prediction. Journal of Personality and Social Psychology, 53.
 2. Baber, B., Odean, T. (2013). The behavior of Individual Investors, vol. 2, part B, Elsevier B.V.
 3. Baker, M., Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross-section of stock returns. The Journal of Finance, 4 (56).
 4. Baker, M., Wurgler, J. (2007). Investor sentiment in the stock market. Journal of Economic Perspectives, 2 (21).
 5. Barber, B.M., Lee, Y., Liu, Y., Odean, T. (2007). Is the aggregate investor reluctant to realize losses? Evidence from Taiwan. European Financial Management, 13, 423-447.
 6. Barberis, N., Shleifer, A., Vishy, R. (1998). A model of investor sentiment. Journal of Financial Economics, 49.
 7. Benos, A.V. (1998). Overconfident speculators in call markets: Trade patterns and survival. Journal of Financial Markets, 1, 353-383.
 8. Brown, G.W., Cliff, M.T. (2004). Investor sentiment and the near-term stock market. Journal of Empirical Finance, 11.
 9. Brown, G.W., Cliff, M.T. (2005). Investor sentiment and asset valuation. Journal of Business, 2 (78).
 10. Brown, P., Chappel, N., da Silva Rosa, R., Walter, T. (2006). The reach of the disposition effect: Large sample evidence across investors classes. International Review of Finance, 6, 42-78.
 11. Buczek, S., Pietrzak, M. (2004). Stadne zachowania analityków. Parkiet, 3, 6-8.
 12. Caballe, J., Sakovics, J. (2003). Speculating against an overconfident market. Journal of Financial Markets, 6, 199-225.
 13. Calvet, L.E., Campbell, J., Sodini, P. (2009). Fight or flight? Portfolio rebalancing by individual investors. Quarterly Journal of Economics, 124, 301-348.
 14. Daniel, K.D., Hirshleifer, D., Subrahmanyam, A. (2001). Overconfidence, arbitrage, equilibrium, asset pricing. The Journal of Finance, 3 (56).
 15. Daniel, K., Hirshleifer, D., Teoh, S.H. (2002). Investor psychology in capital markets: Evidence and policy implications. Journal of Monetary Economics, 49, 139-209.
 16. De Long, J.B., Shleifer, A., Summers, L., Waldmann, R. (1990). Positive feedback investment strategies and destabilizing rational speculation. Journal of Finance, 2 (45).
 17. Dhar, R., Zhu, N. (2006). Up close and personal: investor sophistication and the disposition effect. Management Science, 52, 726-740.
 18. Fama, E. (1991). Efficient capital markets II. Journal of Finance, 46.
 19. Fama, E. (1995). Random Walks in Stock Market Prices. Financial Analysts Journal, Jan/Feb.
 20. Fama, E., French, K. (1988). Permanent and temporary component of stock prices. The Journal of Political Economy, 96.
 21. Fama, E., French, K., Jansen, M., Roll, R. (1960). The adjustments of stock prices to new information. International Economic Review, 1 (19).
 22. Feng, L., Seasholes, M. (2005). Do investor sophistication and trading experience eliminate behavioral biases in financial markets? Review of Finance, 9, 305-351.
 23. Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford: Stanford University Press.
 24. Forbes, W., Hudson, R., Skerratt, L., Soufian, M. (2015). Which heuristic can aid financial-decision-making?, International Review of Financial Analysis, June.
 25. Frazzini, A. (2006). The disposition effect and underreaction to news. Journal of Finance, 61, 2017-2046.
 26. Gervais, S., Odean, T. (2001). Learning to be overconfident. Review of Financial Studies, 14, 1-27.
 27. Gigerenzer and Gaissmaier, Heuristic decision-making. Annual Review of Psychology, 62, 451-482.
 28. Grinblatt, M., Keloharju, M. (2001a). What makes investors trade? Journal of Finance, 56, 589-616.
 29. Heath, C., Huddart, S., Lang, M. (1999). Psychological factors and stock option exercise. Quarterly Journal of Economics, 114, 601-627.
 30. Grossman, J.S., Stiglitz, J.E. (1980). On the impossibility of information ally efficient markets. The American Economic Review, 3 (70).
 31. Hong, H., Scheinkman, J., Xiong, W. (2006). Asset float and speculative bubbles. Journal of Finance, 61, 1073-1117.
 32. Kahneman, D., Tversky, A. (1982). Availability: A heuristic for judging frequency and probability. In: D. Kahneman, P. Slovic, A. Tversky (ed.), Judgment under uncertainty: heuristics and biases. Cambridge: Cambridge University Press.
 33. Kahneman, D., Tversky, A. (1984). Choices, values, and frames. American Psychologist, 4 (39).
 34. Kyle, A.S., Wang, F.A. (1997). Speculation duopoly with agreement to disagree: Can overconfidence survive the market test? Journal of Finance, 52, 2073-2090.
 35. Lee, C.M.C., Shleifer, A., Thaler, R.H. (1998). Investor sentiment and the closed-end fund puzzle. Journal of Finance, 46.
 36. Malkiel, B. (1992). Efficient market hypothesis. In: New palgrave dictionary of money and finance. London: Newman, MacMillan.
 37. Neal, R., Wheatley, S.M. (1998). Do measures of investor sentiment predict returns? Journal of Finance and Quantitative Analysis, 4 (33).
 38. Odean, T. (1998). Volume, volatility, price, and profit when all traders are above average. Journal of Finance, 53, 1887-1934
 39. Peng, L., Xiong, W. (2006). Investor attention, overreaction, and category learning. Journal of Finacial.
 40. Presson P, Benazzi V (1996) Illusion of control: a meta-analytic review. Journal of Social Behavior and Personality, 11.
 41. Radcliffe, R.C. (1982). Investments, concept analysis and strategy. Glen View.
 42. Randuman, R., Jones, C., Latané, H. (1982). Empirical risk adjustments. Journal of Financial Economics, 3 (10).
 43. Rendleman, R., Jones, C., Latane, H. (1982). Empirical anomalies based on unexpected earnings and the importance of risk adjustments. Journal of Financial Economics.
 44. Rosses, J.B. Jr (2003). A Nobel Prize for asymmetric information: the economic contribution of George Akerlof, Michael Spence and Joseph Stiglitz. Review of Political Economy, 1 (15).
 45. Samuelson, W., Zeckhauser, R. (1988). Status-quo bias in decision making. Journal of Risk and Uncertainty, 1.
 46. Scheinkman, J., Xiong, W. (2003). Overconfidence and speculative bubbles. Journal of Political Economy, 111, 1183-1219.
 47. Shapira, Z., Venezia, I. (2001). Patterns of behavior of professionally managed and independent investors. Journal of Banking and Finance, 25, 1573-1587.
 48. Sharpe, W.F. (1995). Investments. London: Prentice Hall International.
 49. Shefrin, H. (2007). Risk and return in behavioral SDF-based asset pricing models. Working paper.
 50. Skinner, D. (1994). Why firms voluntary disclose bad news. Journal of Accounting Research, 32.
 51. Ślepaczuk, R. (n.d.). Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku. Retrieved from: http://www.efinanse.com.
 52. Solt, M.E., Statman, M. (1989). Good Companies, Bad Stocks. Journal of Portfolio Management, 5.
 53. Spence, A.M. (1973). Job market signaling. Quarterly Journal o Economics, 3 (78).
 54. Szyszka, A. (2003). Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych. Poznań: AE.
 55. Thaler, R.H. (2000). Ludzki wymiar rynku. In: Tajniki finansów. Praktyczny przewodnik po fundamentach i arkanach finansów. Warszawa: LIBER.
 56. Tobin, J. (1967). Risk aversion and portfolio choice. New Haven: John Wiley & Sons.
 57. Traversky, A., Kahneman, D. (1979). Prospect theory: analysis of decisions making under risk. Econometrica, 2 (47).
 58. Tversky, A., Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. American Association for the Advancement of Science, 185 (4157), 1124-1131.
 59. Wang, F.A. (2001). Overconfidence, investor sentiment, and evolution. Journal of Financial Intermediation, 10, 138-170.
 60. Watts, R.L. (1978). Systematic abnormal returns after quarterly earnings announcement. Journal of Finance, 2-3 (6).
 61. Weber, M., Camerer, C.F. (1998). The disposition effect in securities trading: An experimental analysis. Journal of Economic Behavior and Organization, 33, 167-184.
 62. Welch, I., Qiu, I. (2004). Investor sentiment measures. NBER working paper.
 63. Zaleśkewicz, T. (2003). Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do finansów behawioralnych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 64. Zaleśkiewicz, T. (2011). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 65. Zaleśkiewicz, T., Radomski, J. (2001). Investors' risk attitudes and their behaviour on the stock market. In: A.J. Scott (ed.), Environment and wellbeing. Proceedings of the IAREP 2001 Conference. University of Bath.
 66. Zielonka, P. (2003). Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych. Materiały i Studia, 158. Warszawa: NBP.
 67. Zielonka, P. (2011). Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania narybku papierów wartościowych. Expanded 3rd edition. Warszawa: CeDeWu.
 68. Zouaoui, M., Nouyrigat, G.J.M., Beer, F. (2010). How does investor sentiment affect stock market crises? Evidence from panel data. Recherche, 46.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu