BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Morawczyński Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Znaczenie przedsiębiorcy w procesie inwestycyjnym aniołów biznesu : wyniki badania
Importance of the Entrepreneur In Business Angel's Investment Proccess : Results of the Study
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 157-168, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Anioł biznesu, Przedsiębiorca, Przedsiębiorczość, Rynek kapitałowy
Business angel, Entrepreneur, Entrepreneurship, Capital market
Note
streszcz., summ., Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC- 2012/05/B/HS4/04174.
Abstract
Celem opracowania jest zaprezentowanie wybranych wyników badania poświęconego ocenie przedsiębiorców przez inwestorów na prywatnym rynku kapitałowym (aniołów biznesu) w Polsce. Dodatkowym celem było wskazanie wagi działań mających na celu wsparcie rozwoju firm przez anioły biznesu. Badanie kwestionariuszowe zostało przeprowadzone na grupie inwestorów działających w Polsce. Wynik badania jest w znacznej mierze zgodny z rezultatami studiów prowadzonych w innych krajach. Wskazuje on na to, że szczególnie ważne dla aniołów są te cechy założycieli, które zwiększają przewagę konkurencyjną prowadzonych przez nich przedsiębiorstw, ale też zmniejszają obawy inwestorów o wysokość kosztów agencji. Wsparcie przedsiębiorców polega zaś głównie na pomocy w formułowaniu strategii. Chociaż podobne badania były już prowadzone w innych krajach, to niniejsze opracowanie wypełnia lukę, jaką jest niemal zupełny brak podobnych studiów w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present selected results of the research dedicated to assessment of entrepreneurs made by investors in the private capital market (business angels) in Poland. Additional goal is to present importance of "value adding" activities undertaken by business angels in order to support entrepreneurs in their efforts to grow companies. Research was carried out with a questionnaire on a sample of investors active in Poland. The results of the study are in accordance with similar investigations completed in other countries. Results support general opinion that investors appreciate traits that improve competitive advantage of firms run by entrepreneurs but also diminish agency costs concerns. Support given to entrepreneurs is based mostly on strategic advice. Although similar studies were conducted in other countries, this research addresses lack of such investigations in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adveitchikova, S. (2008). On the structure of the informal venture capital market in Sweden: developing investment roles. Venture Capital, 1 (10), 55-85.
 2. Ardichvili, A., Cardozo, R., Tune, K., Reinach, J. (2002). The Role of Angel Investors in the Assembly of nonfinancial resources of new Ventures: Conceptual Framework and Empirical Evidence. Journal of Enterprising Culture, 1 (10), 39-65.
 3. Arthurs, J., Busenitz, L. (2003). The Boundaries and Limitations of Agency Theory and Stewardship Theory in the Venture Capitalist/Entrepreneur Relationship. Entrepreneurship Theory and Practice, 2 (28), 145-162.
 4. Berger, A.N., Udell, G.F. (1998). The Economics of Small Business Finance: The Role of Private Equity and Debt Markets in the Financial Growth Cycle. Journal of Banking and Finance, 6-8 (22), 613-673.
 5. Carpentier, C., Suret, J. (2013). Bypassing the financial growth cycle: Evidence from Capital Pool Companies. Journal of Business Venturing, 1 (21), 45-73.
 6. Ehrlich, S., Noble, A., Moore, T, Weaver, R. (1994). After the cash arrives: A comparative study of venture capital firms and private investor involvement in entrepreneurial firms. Journal of Business Venturing, 9, 67-82.
 7. Feeney, L., Haines, G., Riding, A. (1999). Private investors' investment criteria: insights from qualitative data. Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Behaviour, 1, 121-145.
 8. Festel, G., De Cleyn, W. (2013). Founding angels as an emerging subtype of the angel investment model in high-tech business. Venture Capital, 3 (15), 261-282.
 9. Fiet, J. (1995). Risk Avoidance Strategies in Venture Capital Markets. Journal of Management Studies, 4 (32), 551-574.
 10. Franke, N., Gruber, M., Harhoff, D., Henkel, J. (2008). Venture Capitalists' Evaluations of Starts-Up Teams: Trade-Offs, Knock-Out Criteria, and the Impact of VC Experience. Entrepreneurship Theory and Practice, 2 (32), 459-483.
 11. Haar, N., Starr, J., MacMillan, I. (1988). Informal Risk Capital Investors: Investment Patterns on the East Coast of the U.S.A. Journal of Business Venturing, 1 (3), 1-29.
 12. Kaplan, S., Sensoy, B., Stromberg, P. (2009). Should Investors Bet on the Jockey or the Horse? Evidence from the Evolution of Firms from Early Business Plans to Public Companies. The Journal of Finance, 1 (64), 75-115.
 13. Kelly, P., Hay, M., (2003). Business angel contracts: The influence of context. Venture Capital, 5, 287-312.
 14. Knight, F. (1921). Risk, Uncertainty and Profit. Nowy Jork: Houghton Miffin.
 15. Mansson, N., Landstrom, H. (2006). Business Angels in a Changing Economy: The Case of Sweden. Venture Capital, 4 (4), 281-301.
 16. Harrison, R., Mason, C. (2002). Backing the Horse or The Jockey? Agency Costs, Information and The Evaluation of Risk by Business Angels, Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson College. Pobrano z: https:// fusionmx.babson.edu/entrep/fer/Babson2002/XII/XII_P3.htm (1.04.2017).
 17. Mason, C., Harrison, R. (1996). Informal venture capital: a study of the investment process, the post-investment experience and investment performance. Entrepreneurship and Regional Development, 8, 105-125.
 18. Maxwell, A., Levesque, S. (2014). Trustworthiness: A critical ingredient for entrepreneurs seeking investors. Entrepreneurship and Practice, 5 (38), 1057-1080.
 19. Mitteness, Ch., Baucus, M., Sudek, R. (2012). Horse vs. Jockey? How stage of funding process and industry experience affect the evaluation of angel investors. Venture Capital, 4 (14), 241-267.
 20. Mitteness, Ch., Sudek, R., Cardon, M. (2012), Angel investor characteristics that determine whether perceived passion leads to higher evaluations of funding potential. Journal of Business Venturing, 5 (27), 592-606.
 21. Politis, D. (2008). Business angels and value added: What do we know and where do we go? Venture Capital, 10, 127-147.
 22. Smart, G. (1999). Management assessment methods in venture capital: an empirical analysis of human capital valuation. Venture Capital, 1 (1), 59-82.
 23. Sorheim, R. (2003). The pre-investment behaviour of business angels: a social capital approach. Venture Capital, 4 (5), 337-364.
 24. Stedler, H., Peters, H. (2003). Business angels in Germany: an empirical study. Venture Capital, 3 (5), 269-276.
 25. Stinchcombe, A. (1965). Social structure and organizations. W: J.G. March, Handbook of organizations (s. 142-193). Chicago: Rand McNally.
 26. Sudek, R. (2006). Angel investment criteria. Journal of Small Business Strategy, 17, 89-103.
 27. Wetzel, W. (1983). Angels and informal risk capital. Sloan Management Review, 24, 23-34.
 28. Wiltbank, R., Read, S., Dew, N., Sarasvathy, S. (2009). Prediction and control under uncertainty: Outcomes in angels investing. Journal of Business Venturing, 2 (24), 116-133.
 29. Winborg, J., Landstrom, H. (2001). Financial Bootstrapping in Small Businesses: Examining Small Business Managers' Resource Acquisition Behaviors. Journal of Business Venturing, 3 (16), 235-254.
 30. Van Osnabrugge, M. (1998). Do serial and non-serial investors behave differently? An empirical and theoretical analysis. Entrepreneurship Theory and Practice, 22, 23-43.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu