BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stereńczak Szymon (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Przydatność wybranych miar płynności akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Usefulness Of Selected Liquidity Measures on the Warsaw Stock Exchange
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 207-218, bibliogr. 38 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Płynność rynku, Wskaźniki płynności finansowej
Market liquidity, Liquidity ratios
Note
streszcz., summ., Praca została sfinansowana ze środków przyznanych w ramach projektu badawczego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2015/19/D/HS4/01950).
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Wiedniu
Vienna Stock Exchange
Abstract
Cel - Celem artykułu jest dokonanie krytycznej analizy możliwości zastosowania różnych mierników w badaniach płynności na polskim rynku akcji. Metodologia badania - W artykule zaprezentowano najczęściej wykorzystywane mierniki płynności akcji wraz ze wskazaniem ich modyfikacji zaproponowanych w literaturze przedmiotu. Mierniki oceniano przez pryzmat dopasowania do organizacji obrotu, dostępności danych oraz poziomu skomplikowania obliczeń. Wynik - Zdaniem autora, pomimo pewnych wad i ograniczeń, miernikiem najbardziej odpowiednim do pomiaru płynności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest miara ograniczonej płynności Amihuda. Zaprezentowane zostały opisane w literaturze oraz zaproponowane przez autora możliwości modyfikacji miernika w celu wyeliminowania jego niedoskonałości. Oryginalność/wartość - Artykuł przedstawia możliwości i ograniczenia stosowania różnych mierników płynności akcji na polskim rynku kapitałowym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper aims to make a critical analysis of the possibilities of using different liquidity measures in studies on the Polish capital market. Design/methodology/approach - There are presented the most commonly used proxies for stock liquidity with their modifications proposed in the literature. Measures were assessed through the prism of the fitting to the market organization, data availability and the complexity of computation. Findings - In the author's opinion, despite of some drawbacks and constraints, the most appropriate measure of stock liquidity on the Warsaw Stock Exchange is Amihud illiquidity ratio. There have been presented possible modifications of this measure, including those proposed in the literature and own. Originality/value - The paper presents the possibilities and limitations of using different stock liquidity measures on the polish stock market.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abdi, F., Ranaldo, A. (2016). A simple estimation of bid-ask spread from daily close, high and low prices. Working paper.
 2. Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. Journal of Financial Markets, 5, 31-56.
 3. Amihud, Y., Mendelson, H. (1986). Asset pricing and the bid-ask spread. Journal of Financial Economics, 17, 223-249.
 4. Amihud, Y., Mendelson, H. , Lauterbach, B. (1997). Market microstructure and securities values: Evidence from Tel Aviv Stock Exchange. Journal of Financial Economics, 45, 365-390.
 5. Barardehi, Y.H., Bernhardt, D., Davies, R.J. (2016). Trade-time based measures of liquidity. Working paper.
 6. Brennan, M., Chordia, T., Subrahmanyam, A. (1998). Alternative factor specifications, security characteristics, and the cross-section of expected stock returns. Journal of Financial Economics, 49, 345-373.
 7. Brennan, M.J., Subrahmanyam, A. (1996). Market microstructure and asset pricing: On the compensation for illiquidity in stock returns. Journal of Financial Economics, 41, 441-464.
 8. Chan, H.W., Faff, R.W. (2005). Asset Pricing and the Illiquidity Premium. The Financial Review, 40, 429-458.
 9. Choi, J.Y., Salandro, D., Shastri, K. (1988). On the estimation of bid ask spreads: Theory and evidence. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 23, 219-230.
 10. Chordia, T., Roll, R., Subrahmanyam, A. (2000). Commonality in liquidity. Journal of Financial Economics, 56, 3-28.
 11. Chordia, T., Subrahmanyam, A., Anshuman, V.R. (2001). Trading activity and expected stock returns. Journal of Financial Economics, 1 (59), 3-32.
 12. Chu, Q.C., Ding, D.K., Pyun, C.S. (1996). Bid ask bounce and spreads in the foreign exchange futures market. Review of Quantitative Finance and Accounting, 6, 19-37.
 13. Corwin, S.A., Schultz, P. (2012). A simple way to estimate bid/ask spread from daily high and low prices. The Journal of Finance, 2 (67), 719-760.
 14. Datar, V.T., Naik, N.Y., Radcliffe, R. (1998). Liquidity and stock returns: An alternative test. Journal of Financial Markets, 1, 203-219.
 15. Garsztka, P. (2008). Rozkład prawdopodobieństwa zawarcia transakcji jako narzędzie oceny płynności akcji notowanych na GPW w Warszawie. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 10, 409-422.
 16. Glosten, L.R., Harris, L.E. (1988). Estimating the components of the bid/ask spread. Journal of Financial Economics, 21, 123-142.
 17. Gouriéroux, C., Jasiak, J., Le Fol, G. (1999). Intra-day market activity. Journal of Financial Markets, 2, 193-226.
 18. Goyenko, R.Y., Holden, C.W., Trzcinka, C.A. (2009). Do liquidity measures measure liquidity? Journal of Financial Economics, 92, 153-181.
 19. Hasbrouck, J. (2004). Liquidity in the futures pits: Inferring market dynamics from incomplete data. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 39, 305-326.
 20. Hasbrouck, J. (2009). Trading costs and returns for US equities: estimating effective costs from daily data. The Journal of Finance, 3 (64), 1445-1477.
 21. Huberman, G., Stanzl, W. (2005). Optimal liquidity trading. Review of Finance, 9, 165-200.
 22. Kucharski, A. (2010a). Stabilność oszacowania szerokości rynku na polskiej giełdzie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 28, 457-468.
 23. Kucharski, A. (2010b). Wybór metody estymacji w badaniu szerokości rynku za pomocą wskaźnika Pastora-Stambaugh. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 117, 189-197.
 24. Kyle, A.S. (1985). Continuous auctions and insider trading. Econometrica, 6 (53), 1315-1336.
 25. Lesmond, D.A. (2005). Liquidity of emerging markets. Journal of Financial Economics, 77, 411-452.
 26. Lesmond, D.A., Ogden, J.P, Trzcinka, C.A. (1999). A new estimate of transaction costs. The Review of Financial Studies, 5 (12), 1113-1141.
 27. Milo, W., Wawruszczak, M. (2005). Analiza płynności finansowej GPW w Warszawie. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1088, 27-35.
 28. Olbryś, J. (2013). Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Zarządzanie i Finanse, 3 (11/2), 65-77.
 29. Pastor, L., Stambaugh, R.F. (2003). Liquidity risk and expected stock returns. Journal of Political Economy, 111, 642-685.
 30. Porcenaluk, P. (2015). Zastosowanie kowariancji do szacowania spreadu bid-ask dla akcji notowanych na GPW w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynku Finansowe. Ubezpieczenia, 75, 403-410.
 31. Roll, R. (1984). A simply implicit measure of the effective bid-ask spread in an efficient market. The Journal of Finance, 4 (39), 1127-1139.
 32. Sarr, A., Lybek, T. (2002). Measuring liquidity in financial markets. IMF Working Papers.
 33. Stange, S., Kaserer, C. (2009). Market liquidity: An overview. CEFS Working Paper.
 34. Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (2016). Uchwała nr 1038/2012 Zarządu Giełdy z dnia 17.10.2012 r. z późn. zm., stan prawny na 28.12.2016 r.
 35. Tobek, O. (2016). Liquidity proxies based on trading volume. Working Paper.
 36. von Wyss, R. (2004). Measuring and predicting liquidity in the stock market. Rozprawa doktorska.
 37. Watanabe, M. (2014). A model of stochastic liquidity. Yale ICF Working Paper.
 38. Zhao, W., Wang, M. (2015). On the computation of LOT liquidity measure. Economics Letters, 136, 76-80.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu