BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łodzki)
Title
Analiza odchyleń wycen przedsiębiorstw w rekomendacjach maklerskich : nadmierny optymizm
Analysis of Deviations Valuations of Companies in the Brokerage Recommendations : Excessive Optimism
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 299-306, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Metody heurystyczne, Rekomendacje
Enterprise valuation, Heuristics methods, Recommendation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest pokazanie zjawiska nadmiernego optymizmu na rynku kapitałowym na przykładzie, rekomendacji i wycen przygotowywanych przez Domy Maklerskie w Polsce. W strukturze przygotowywanych rekomendacji jest więcej rekomendacji pozytywnych, niż negatywnych i neutralnych. Statystycznie byłoby to zasadne przy stałym rynku wzrostowym. A przecież na giełdzie jest hossa, bessa, oraz okresu trendu horyzontalnego. Dlaczego w takim razie w zmieniającej się koniunkturze zawsze przeważają rekomendacje pozytywne? Metodologia badania - Bazą dla rekomendacji są wyceny przedsiębiorstw, często wykonane metodą DCF. Aby zrealizować badanie, wybrano spółki z GPW w Warszawie i porównano wydane dla nich rekomendacje w danym okresie. Badania wskazały, że dominują rekomendacje pozytywne. Następnie porównano cenę notowań w dniu wydania rekomendacji pozytywnych i negatywnych do ceny, jaką spółka osiągnęła po roku notowań. Wynik - Uzyskane wyniki wskazują, że pomimo rekomendacji domów brokerskich znacząca część rekomendacji w spółkach podaje za wysoką cenę w stosunku do realnie uzyskiwanej przez przedsiębiorstwo na GPW.(abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is an attempt to show the phenomenon of excessive optimism on capital market on the example of recommendations provided by the Brokerage Houses in Poland. The structure of recommendations indicates that there is more positive recommendations than negative and neutral ones. It would be reasonable statistically in constant market growth conditions, meanwhile, stock market is characterized by bull, bear and horizontal trend periods. The question is, why then, in the changing conjuncture there outweigh of the positive recommendation over the negative and neutral ones is observed. To achieve the research aim, the companies from Warsaw Stock Exchange were selected and recommendation describing them were compared. Research results indicate that positive recommendations are dominant. The next stage was to compare the stock quotation at recommendation issue date with the price achieved by the company a year after. Research results indicate that despite positive and negative recommendations of Brokerage Houses, significant number of recommendations have overestimated the price in relation to real value achieved by the particular company on the Warsaw Stock Exchange.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Eames, M., Glover, S.M., Kennedy, J. (2002). The Association between Trading Recommendations and Broker-Analysts' Earnings Forecasts. Journal of Accounting Research, 40, 85-104.
 2. Montier, J. (2007). Behavioural Investing: A Practitioners Guide to Applying Behavioural Finance. Chichester: Wiley.
 3. Nęcka, E, Orzechowski, J. Szymura, B. (2008). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Olsen, R. (1997). Investment Risk: The Experts' Perspective. Financial Analysts' Journal, 53, 62-66.
 5. Olsen, R., Throughton, G.H. (2000). Are Risk Premium Anomalies Caused by Ambiguity. Financial Analysts Journal, 56, 24-31.
 6. Pompian, M.M. (2006). Behavioral finance and wealth management: how to build optimal portfolios that account for investor biases. John Wiley and Sons.
 7. Plous, S. (1993). The psychology of judgment and decision making. New York: McGraw-Hill.
 8. Szyszka, A. (2009). Behawioralne aspekty kryzysu finansowego. Bank i Kredyt, 4 (4), 5-30.
 9. Törngren, G., Montgomery, H. (2004). Worse than chance? Performance and confidence among professionals and laypeople in the stock market. Journal of Behavioral Finance, 5, 148-153.
 10. Tversky, A., Kahneman, D. (1971). Belief in the law of small numbers. Psychological Bulletin, 2 (76), 105-110.
 11. Tversky, A., Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Since, 185, 1124-1131.
 12. Tyszka, T. Zielonka, P. (2002). Expert judgments: Financial analysts versus weather forecasters. The Journal of Psychology and Financial Markets, 3 (3), 152-160.
 13. Wąsowska, A. (2013). Heurystyki i błędy poznawcze jako źródła niepowodzenia audytu zewnętrznego. Problemy Zarządzania, 3 (11), 189-202.
 14. Zaleśkiewicz, T. (2015). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Zielonka, P. (2014). Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. Warszawa: CeDeWu.
 16. Zweig, J. (2009). How to Ignore the Yes-Man in Your Head. Dow Jones & Company, 19.11.2009 (8.05.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu