BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Regmunt Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorant), Brożyna Emilia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorant), Michalski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Inwestycje finansowe w dzieła sztuki w Polsce
Financial Investments in Works of Art in Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 315-322, rys., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Rynek sztuki, Inwestycje w dzieła sztuki, Inwestycje alternatywne
Art market, Investments in works of art, Alternative investments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ukazanie na podstawie analizy literatury oraz wyników badań rynku dzieł sztuki w Polce na przestrzeni ostatnich lat. Metodologia badania - Tematyka badań wymaga dogłębnych studiów literaturowych oraz analizy dostępnych danych statystycznych. Przeprowadzono analizy polegające na rozpoznaniu struktury, stanu i rozwoju polskiego runku dzieł sztuki oraz jego elementów w celu stworzenia przesłanek do dalszych prognoz rozwoju rynku. Wynik - Dostrzegalne jest rosnące zainteresowanie finansowymi aspektami nabywania dzieł sztuki. Wśród inwestorów rośnie świadomość postrzegana dzieł sztuki jako aktywów. Oryginalność/wartość - Dobre wyniki zarówno polskiego, jak i światowego rynku sztuki w ciągu ostatnich lat zbiegły się w czasie ze znacznym wzrostem liczby zamożnych obywateli. Wskaźnik High Net Worth Individual w skali światowej szacuje się aktualnie na poziomie 11 milionów. Jest to znaczący wzrost o 51% w stosunku do wyniku z roku 2000.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main purpose of this article is to present the literature and the results of studies of the art market in Poland in recent years. Design/methodology/approach - Research area require in-depth literary studies and analysis of available statistical data. Analyzes were performed involving the recognition of the structure, status and development direction of Polish art and its components in order to create the conditions for further market development forecasts. Findings -There is growing interest in the financial aspects of acquiring works of art. Investors are increasingly aware of the perceived artwork as assets. Originality/value -The good results of both the Polish and global art market over the past few years coincided with a significant increase in wealthy citizens. Indicator High Net Worth Individual in the world currently estimated at 11 million. This is a significant increase of 51% over the 2000 result.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agnello, R.J. (2006). Do U.S. Paintings Follow the CAPM? Findings Disaggregated by Subject, Artist, and Value of the Work.
 2. Bednarz, E. (2009). Private Banking, XXIII, luty/marzec.
 3. Białynicka-Birula, J. (b.d.) Rynek dzieł sztuki w Polsce. Aspekty prawno-ekonomiczne. Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako jeden z Raportów o Stanie Kultury.
 4. Goleń, G. (2013). Inwestowanie w sztukę. Prawdy i mity. MOCAK Forum, 1 (6).
 5. Higgs, H. (2012). Australian art market prices during the global financial crisis and two earlier decades. Australian Economic Papers, 190-203.
 6. Kultura w 2015 roku (2016). Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 7. Raport Rynek Sztuki 2014. Wrocław: Media & Work.
 8. Raport Rynek Sztuki 2015. Wrocław: Media & Work.
 9. Rynek Sztuki. Sztuka rynku (2013). Deloitte.
 10. Rynek sztuki w 2012 roku. Raport Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich.
 11. Rynek sztuki w roku 2013. Raport Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich.
 12. Worthington, A.C., Higgs, H. (2006). A Note on Financial Risk, Return and Asset Pricing in Australian Modern and Contemporary Art. Journal of Cultural Economics, 30, 79-83.
 13. Worthington, A.C., Higgs, H. (2008). Australian fine art as an alternative investment. Accounting Research Journal, 21 (1), 55-66.
 14. Worthington, A.C., Higgs, H. (2005). Financial Returns and Price Determinants in the Australian Art Market, 1973-2003. The Economic Record, 81 (253), 113-123.
 15. www.antykwariusze.pl.
 16. www.bankier.pl.
 17. www2.deloitte.com/pl.
 18. www.desa.pl.
 19. www.mbfgroup.pl.
 20. www.propertyjournal.pl.
 21. www.stat.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu