BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tymiński Michał (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Tymińska Maria (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
Title
Zużycie społeczne obiektu mieszkalnego a problem modernizacji - aspekt ekonomiczny
Social Consumption of Residential Buildings as an Aspekt of Economic Modernization Strategy
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 333-341, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Mieszkalnictwo, Modernizacja budynków, Rewitalizacja
Housing, Modernization of buildings, Revitalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zużycie społeczne obiektu mieszkalnego wiąże się z niezdatnością lub ograniczoną zdatnością do dalszej jego eksploatacji. Niezdatność może dotyczyć ogrzewania mieszkania z wykorzystaniem tradycyjnych ogniw ogrzewczych, takich, jak: piece kaflowe, czy też energia elektryczna, mieszkania o małej powierzchni, niskiej funkcjonalności konstrukcji mieszkań itd. Zużycie społeczne może powodować konieczność modernizacji obiektu mieszkalnego. Modernizacja powoduje ponoszenie kosztów, które należy optymalizować w celu osiągnięcia oczekiwanej opłacalności. Modelowe ujęcie nakładów i efektów modernizacji, a następnie jej optymalizacja prowadzi do minimalizacji kosztów modernizacji. Budynki podlegają oddziaływaniu czynników powodujących ich zużycie, a tym samym zmniejszających wartość obiektu. Przyczyny zużycia obiektów mieszkalnych są zróżnicowane i zależą od wielu czynników.(abstrakt oryginalny)

Consumption social associated with the unsuitability of the mixing facility for further operation. Unfit applies to heating using conventional heating cells (stoves or electricity). It also applies to apartments with a small living space, low functionality etc. It may also be necessary to modernize residential building. Strategy for modernizing incurs costs while optimizing the investment involves minimizing the cost of implementation of the strategy.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Głowacki, G. (2001). Długookresowa strategia inwestowania z wykorzystaniem analizy portfelowej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.
  2. Gordziejczyk, W. (1980). Zagadnienie określenia pewności, długowieczności oraz czasookresów remontów zapobiegawczych budynków. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, 308.
  3. Henzel, H. (red.) (2001). Inwestycje na rynku nieruchomości. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.
  4. Januszkiewicz, J. (1974). Celowość remontów i modernizacji starych zasobów mieszkaniowych z punktu widzenia zużycia fizycznego i moralnego na przykładzie wybranych realizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, 11 (22).
  5. Trzaskalik, T. (1998). Modelowanie optymalizacyjne. Łódź: Absolwent.
  6. Tymiński, J., Tymiński, M. (2002). Przebieg procesów utraty właściwości użytkowych obiektu mieszkalnego. Momenty rozpoczęcia i remontu. Ekonomiczno-eksploatacyjne problemy optymalizacji strategii remontowych obiektów mieszkalnych w teorii niezawodności. Kutno: Wydawnictwo WSGK w Kutnie.
  7. Wieteska, S. (1997). Ekonomiczne aspekty procesu zużycia budynków. Acta Universitatis Lodziensis.
  8. Zbichorski, Z (red.) (1983). Podstawy organizacji remontów. Warszawa: PWN.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu