BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Patrycja (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Kapusta Mariusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Sukiennik Marta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Wybrane pryncypia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
Selected Principles of Risk Management in the Enterprise
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 363-368, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Raportowanie, Ład korporacyjny, Strategia przedsiębiorstwa
Risk management, Reporting, Corporate governance, Corporation strategies
Note
streszcz., summ., Publikację wykonano w 2016 r. w ramach badań statutowych zarejestrowanych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pod nr 11.11.100.693 oraz 11.11.100.005.
Abstract
Zarządzanie ryzykiem jest pojęciem bardzo ogólnym. Może dotyczyć różnych ryzyk, może odnosić się do różnych metod ograniczających ryzyko. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane pryncypia, czyli założenia, uniwersalne wskazówki, których celem jest wspomaganie i wpływ na praktykę zarządzania ryzykiem.(abstrakt oryginalny)

Risk management is a very general . May involve various risks may relate to various methods to minimize risk. This article presents selected principles, assumptions , universal guidelines that aim to support and influence the practice of risk management. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gasiński, T., Pijanowski, S. (2011). Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu. Podręcznik dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa. Publikacja przygotowana na zlecenie Ministra Gospodarki.
  2. Gasiński, T., Piskalski, G. (2009). Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa. Publikacja przygotowana na zlecenie Ministra Gospodarki.
  3. Global Risks Reports 2007-2015. World Economic Forum.
  4. Jajuga, K., Jajuga, T. (2006). Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko Finansowe. Inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  5. Krauze, S. (2014). Globalne wyzwania stojące przed biznesem. Harvard Business Review Polska, 141.
  6. Management of risk: Guidance for Practitioners (2010). Office of Government Commerce.
  7. Maślanek, R. (2015). M_o_R a zarządzanie ryzykiem w projekcie. Pobrano z: https://itwiz.pl/m_o_r-a-zarzadzanie- -ryzykiem-projekcie.
  8. Słobosz, J., Ziomko, R., Przywecki, M. (2013/2014). Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport AoN Polska.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu