BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Berent Tomasz S. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Dźwignia wynikająca z finansowania nieodsetkowego - badanie korelacji
Leverage Triggered by Non-Interest Bearing Liability - the Correlation Analysis
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 369-379, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Dźwignia finansowa, Finansowanie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania
Financial leverage, Financing enterprises, Source of financing
Note
streszcz., summ., Artykuł jest wynikiem badań statutowych Kolegium Gospodarki Światowej SGH, finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Abstract
Cel - Celem niniejszej pracy jest sformułowanie hipotez badawczych dotyczących wpływu finansowania nieodsetkowego (operacyjnego) na poziom i zmienność osiąganych przez przedsiębiorstwo stóp zwrotu, a także wstępna, za pomocą prostej analizy korelacji, weryfikacja przedstawionych hipotez. Metodologia badania - W pracy przedstawiono autorski model firmy wraz z wynikającymi z niego równaniami dźwigniowymi. W części empirycznej zastosowana współczynnik Pearsona, mierzący siłę i kierunek korelacji pomiędzy wielkością zaangażowanego finansowania nieodsetkowego i poziomem oraz zmiennością osiąganych stóp zwrotu, w zależności od wielkości firmy (mierzonej skalą zatrudnienia). Wynik - Jak wynika z analizy teoretycznej, istnieją przesłanki, aby spodziewać się, że w wyniku obecności finansowania nieodsetkowego ryzyko firmy, mierzone wariancją stóp zwrotu, wzrasta niezależnie od jej wielkości. Natomiast nie zawsze ryzyko to, szczególnie dla firm małych, jest wynagrodzone. Analiza korelacji potwierdza wstępnie powyższe zależności. Oryginalność/wartość - Niniejszy artykuł wykorzystuje autorski model firmy oraz aplikuje autorską teorię dźwigni finansowej do analizy lewarowania wynikającego z finansowania nieodsetkowego. Weryfikacja empiryczna zależnego od wielkości firmy wpływu dźwigni nieodsetkowej na poziom i ryzyko stóp zwrotu dokonana jest na dużej próbie kilkunastu tysięcy polskich firm.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The objective of the paper is to formulate and subsequently to empirically validate a set of research hypotheses describing the relation between the size of non-interest bearing financing and the level and risk of firm's profitability. Design/methodology/approach - The paper summarizes the original model of the firm together with the leverage equations derived from it. In the empirical section, the simple analysis of the strength and the direction of the relation between the level of non-interest bearing liability on one hand and the level and the volatility of firm's returns on the other for different firm size (as measured by the number of employees) have been presented. Findings - The analysis of the theoretical model suggests the presence of the positive relation between the size on non-interest bearing financing and the level of firm's return volatility regardless of the firm size. However, the increased risk does not have to be always rewarded, for small firms in particular. Empirical results, albeit very simple, seem to support theoretical conclusions: in contrast to large firms, smaller firms have lower returns with the increase in non-interest bearing financing. Originality/value - With the help of original firm model and the tools developed for the financial leverage analysis, the paper describes the (non-financial) leverage forces rarely mentioned in the literature. In addition, it presents the introductory empirical evidence on the firm size dependent impact of non-interest bearing liability on the risk and return using a large sample of Polish firms.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Berent, T. (2016). Finansowanie zobowiązaniami nieodsetkowymi a procesy dźwigniowe - model teoretyczny. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 79, 871-888.
  2. Hamada, R.S. (1972). The Effect of a Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stock. Journal of Finance, 27, 435-452.
  3. Modigliani, F., Miller, M.H. (1958). The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment. American Economic Review, 48, 261-297.
  4. Modigliani, F., Miller, M.H. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. American Economic Review, 53, 433-443.
  5. Rubinstein, M. (1973). A Mean-Variance Synthesis of Corporate Financial Theory. Journal of Finance, 28, 167-181.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu