BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wicka Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Świstak Jarosław (Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie)
Title
Homo sapiens oeconomicus, Homo oeconomicus - czy ubezpieczenia kupujemy w oparciu o tylko racjonalne czynniki?
Homo Sapiens Oeconomicus, Homo Oeconomicus - are Our Decisions on Insurance are Taken on the Basis of Rational Factors Only?
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 403-411, tab., bibliogr. 30 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Ubezpieczenia, Rynek ubezpieczeniowy, Ekonomia behawioralna, Psychologia decyzji, Psychologia konsumenta
Insurances, Insurance market, Behavioral economics, Decision psychology, Consumer psychology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie czynników wpływających na zakup ubezpieczeń w świetle osiągnięć ekonomii behawioralnej. Podjęto próbę wskazania, które z czynników wpływających na zakup ubezpieczeń, opisywanych w wynikach dotychczas przeprowadzonych badań, przemawiają za racjonalnością podejmowanych decyzji, a które za uwzględnianiem przy decyzjach zakupowych innych przesłanek. Stwierdzono, że w analizie czynników wpływających na popyt na ubezpieczenia należy uwzględniać nie tylko te racjonalne, ale również emocjonalne, które przedstawione są w teorii perspektywy i behawioralnej hipotezie cyklu życia. Umożliwia to dokonanie bardziej wiarygodnych badań i pozwala na stworzenie wiarygodnego modelu zachowań konsumentów.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to determine the factors influencing the purchase of insurance in the light of the achievements of behavioural economics. The article attempts to present the factors influencing the decision to buy insurance. These factors were determined on the basis of an analytical literature review. They were divided into rational and emotional factors. It was found that in analysing the importance of factors influencing the demand for insurance, it is important to consider not only the rational but also the emotional ones that are presented in the theory of perspective and behavioural life cycle hypothesis. This allows for more reliable research and a more accurate and reliable model of consumer behaviour.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akerlof, G.A. (1970). The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 3 (84), 488-500.
 2. Bartosik-Purgat, M. (2009). Konsument jako kategoria w naukach społecznych. Ekonomista, 6, 789-807.
 3. Dopfer, K. (2004).The Economic Agent as Rule Maker and Rule User: Homo Sapiens Oeconomicus. Journal of Evolutionary Economics, 14.
 4. Dudziak, S. (2013). Ekonomia behawioralna - interdyscyplinarne podejście do zachowań ekonomicznych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 32, 23-36.
 5. Fijałkowski, P. (2016). Jesteśmy homo sapiens? Nie - emo sapiens. Konferencja o marketingu na MTP. Pobrano z: http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36037,20981490,jestesmy-homo-sapiens-nie-emo-sapiens-konferencja-na-mtp.html.
 6. Gąsiorowska, A. (2008). Różnice indywidualne jako determinanty postaw wobec pieniędzy. Praca doktorska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii. Pobrano z: https:// mpra.ub.uni-muenchen.de/42684/2/MPRA_paper_42684.pdf.
 7. Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina.
 8. Kahneman, D. Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decisions under Risks. Econometrica, 2 (47), 263-291.
 9. Kahneman, D., Tversky, A. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. Science, 211 (4481), 453-458. DOI: 10.1126/science.7455683.
 10. Katona, G. (1975). Psychological Economics. Amsterdam-London-New York: Elsevier Scientific Publishing Company.
 11. Kieżel, E. (1995). Konsumpcja i gospodarstwo domowe w gospodarce rynkowej. Zeszyty Naukowe AE w Katowicach, 136, 9-22.
 12. LeDoux, J. (2000). Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego. Poznań: Media Rodzina.
 13. Maciejasz-Świątkiewicz, M. (2014). Mikroekonomia behawioralna. W: M. Maciejasz-Świątkiewicz, M. Musiał (red.), Zarys ekonomii behawioralnej (s. 108-114). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 14. Maciejasz-Świątkiewicz, M., Musiał, M. (2014). Zarys ekonomii behawioralnej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 15. Maison, D. (2014). Polak w świecie finansów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Nosal, C.S., Bajcar, B. (2004). Czas psychologiczny: wymiary, struktura, konsekwencje. Instytut Psychologii PAN.
 17. Nowotarska-Romaniak, B. (2013). Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 18. Ohme, R. (2017). Emo sapiens, harmonia emocji i rozumu. Wrocław: Bukowy Las.
 19. Ohme, R. (2009). Konsument jako skąpy ekspert. Pobrano z: www.brief.pl (24.07.2009).
 20. Płonka, M. (2004). Marketing instytucji finansowych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 21. Rudnicki, L. (2004). Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania. Kraków: Akademia Ekonomiczna Kraków.
 22. Smyczek, S. (2007). Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 23. Smyczek, S. (2012). Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych. Warszawa: Placet.
 24. Solek, A. (2010). Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 8, 21-34.
 25. Świstak, J., Wicka, A. (2010). Neuromarketing - "ścieżka dostępu" do zachowań konsumenta? Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 1 (09), 113-122.
 26. Wach, K. (2010). Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych. Horyzonty Wychowania, 9 (17), 95-105.
 27. Wierciński, A. (2008). Drogi i bezdroża marketingu: technologia medyczna w służbie uzdrawiania czy uzależniania. W: H. Mruk, M. Sznajder (red.), Neuromarketing. Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta (s. 76-91). Poznań: Wydawnictwo Instytutu Przyrodniczego w Poznaniu.
 28. Wicka, A. (2015). Popyt przedsiębiorstw na ubezpieczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74 (t. 1), 607-617.
 29. Wicka, A., Świstak, J. (2010). Wykorzystanie metod badania aktywności mózgu (FMRI i EEG) w badaniach konsumentów. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 4 (12).
 30. Zalega, T. (2015). Ekonomia behawioralna jako nowy nurt ekonomii - zarys problematyki. Studia i Materiały, 1 (18), 7-22. DOI 10.7172/1733-9758.2015.18.1.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-33
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu