BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamska-Mieruszewska Joanna (Uniwersytet Gdański), Mrzygłód Urszula (Uniwersytet Gdański), Skurczyński Marcin (Uniwersytet Gdański)
Title
Success and Failures of Crowdfunded Projects in Poland
Sukcesy i porażki projektów crowdfundingowych w polsce
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 415-426, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Źródła finansowania, Finansowanie społecznościowe, Badania empiryczne, Inwestycje
Source of financing, Crowdfunding, Empirical researches, Investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - W ostatnich latach platformy crowdfundingowe stają się coraz częściej wykorzystywanym narzędziem pomagającym zaprezentować projekt i jednocześnie pozyskać inwestorów. Rosnąca liczba projektów prezentowanych na platformach crowdfundingowych w Polsce skłania do poszukiwania źródeł sukcesu i porażki w pozyskiwaniu inwestorów. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych charakterystyk projektów prezentowanych na platformie PolakPotrafi.pl, ze szczególnym uwzględnieniem czynników sukcesu i porażki. Metodologia badania - Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1850 projektów prezentowanych na platformie PolakPotrafi.pl w latach 2011-2016. W analizie danych wykorzystano statystyki opisowe. Wynik - Wskazano najważniejsze tendencje w finansowaniu projektów crowdfundingowych. Oryginalność/wartość - Do zebrania danych wykorzystano autorski skrypt opracowany w języku Python automatycznie pobierający dane z platformy crowdfundingowej.(abstrakt oryginalny)

Objective - In recent years the crowdfunding platforms have gained importance as a intermediation vehicle which facilitates revealing project's unique character to a wide audience, and simultaneously attracting potential investors. The number of projects financed through Polish crowdfunding platforms raises the question about the causes of successes and failures in engaging investors. The main goal of the paper is to examine major characteristics of the projects offered on the platform PolakPotrafi.pl, with special emphasis on the potential drivers of success and failures. Methodology - In the study descriptive statistical methods have been employed on a unique dataset of 1850 projects published on the platform PolakPotrafi.pl in years 2011-2016. Result - Based on the statistical analysis, the most important trends in crowdfunding financing as well as the characteristics of projects have been identified. Originality/value - Data collection has been conducted automatically based on the authors' original script written in Python language. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska-Mieruszewska, J., Mrzygłód, U. (2014). Wykorzystanie finansowania społecznościowego w Polsce w latach 2011-2014, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 67.
 2. AFME (2016). The Shortage of Risk Capital for Europe's High Growth Businesses. Association for Financial Markets in Europe. Retrieved from: www.afme.eu (1.04.2017).
 3. Agrawal, A., Catalini, C., Goldfarb, A. (2015). Crowdfunding: Geography, social networks, and the timing of investment decisions. Journal of Economics & Management Strategy, 2 (24).
 4. Agrawal, A.K., Catalini, C., Goldfarb, A. (2011). The geography of crowdfunding. National bureau of economic research, Cambridge, No. w16,820.
 5. Beier, M., Wagner, K. (2015). Crowdfunding Success: A Perspective from Social Media and E-Commerce. Thirty Sixth International Conference on Information Systems, Fort Worth.
 6. Belleflamme, P., Lambert, T., Schwienbacher, A. (2014). Crowdfunding: Tapping the right crowd. Journal of business venturing, 5 (29).
 7. Belleflamme, P., Omrani, N., Peitz, M. (2015). The economics of crowdfunding platforms. Information Economics and Policy, 33.
 8. Cichy, J., Gradoń, W. (2016). Crowdfunding as a Mechanism for Financing Small and Medium-Sized Enterprise. e-Finanse, 3 (12).
 9. Cordova, A., Dolci, J., Gianfrate, G. (2015). The determinants of crowdfunding success: evidence from technology projects. 3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 181
 10. . Dziuba, D.T. (2015). Przesłanki badań w zakresie ekonomiki crowdfundingu. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, 36.
 11. European Commission (2016). Crowdfunding in the EU Capital Markets Union. Commission Staff Working Document, Brussels, 3.5.2016 SWD 154 final.
 12. Koch, J-A., Siering, M. (2015). Crowdfunding success factors: the characteristics of successfully funded projects on crowdfunding platforms. ECIS 2015 Completed Research Papers. Paper 106.
 13. Kozioł-Nadolna, K. (2015). Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854.
 14. Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of business venturing, 1 (29).
 15. Šoltés, M., Štofa, T. (2016). Crowdfunding-The Case of Slovakia and the Czech Republic. Quality Innovation Prosperity, 2 (20).
 16. Wieczerzycki, M. (2014). Usługa finansowania społecznościowego - crowdfundingu jako przedmiot współpracy przedsiębiorstw. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1 (2).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-34
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu