BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szmelter Monika (Uniwersytet Gdański)
Title
Rynek złotego w Londynie
Polish Zloty on UK Foreign Exchange Market
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 449-458, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Rynek walutowy, Złoty polski, Instytucje finansowe
Foreign Exchange (FX), Polish Zloty, Financial institutions
Note
streszcz., summ.
Country
Londyn
London
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie charakterystycznych cech operacji walutowych z udziałem PLN przeprowadzanych na brytyjskim (londyńskim) rynku walutowym (UK foreign exchange market). Metodologia badania - W artykule dokonano analizy danych statystycznych, zbieranych co trzy lata w ramach projektu Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), przez banki centralne oraz instytucje nadzorcze w poszczególnych krajach od około 1300 najbardziej aktywnych na rynku walutowym instytucji finansowych (głównie banków) - ostatnie miało miejsce w kwietniu 2016 roku. Badanie przeprowadzone w artykule objęło jednak przede wszystkim informacje na temat obrotów walutowych dostarczane co pół roku przez kreatorów londyńskiego rynku walutowego do Banku Anglii (podmioty o statusie instytucji raportujących). Dzięki pozyskiwanym w ten sposób danym publikowany jest regularnie raport dla Foreign Exchange Joint Standing Committee (JSC), czyli forum dyskusyjnego stworzonego przez banki oraz brokerów, będących aktywnymi uczestnikami londyńskiego rynku walutowego (we współpracy z Bankiem Anglii). W artykule analizie poddane zostały wszystkie rodzaje transakcji walutowych zawieranych na rynku OTC, a więc spot (rynek kasowy), forward, swapy procentowo-walutowe (CIRS) oraz opcje walutowe (zgodnie z terminologią BIS). Z uwagi na kluczowe znaczenie par walutowych USD/PLN oraz EUR/PLN oraz dostępność danych (zbieranych przez Bank Anglii) przez londyński rynek walutowy PLN rozumie się w artykule rynek właśnie tych dwóch par walutowych. Wynik - Najbardziej aktywnymi na rynku walutowym złotego są instytucje finansowe z Wielkiej Brytanii (zwłaszcza banki). Udział ośrodka londyńskiego w rynku złotego należy uznać za wysoki - na poziomie 44%. Kluczową parą walutową londyńskiego rynku złotego jest relacja USD/PLN, co wynika z wysokich obrotów na rynku fx swapów, których nominał jest najczęściej wyrażony w USD. Liderem na londyńskim rynku kasowym złotego jest jednak euro. Londyński rynek złotego ma charakter międzybankowego (ze wskaźnikiem na poziomie 72%). Rynek walutowy złotego w Londynie to niewielki segment całego londyńskiego rynku walutowego. W latach 2012-2016 udział złotego w rynku londyńskim kształtował się na stabilnym poziomie z przedziału od 0,7% do 1%. Spośród walut regionu Europy Środkowo-Wschodniej polski złoty cieszy się największym zainteresowaniem wśród londyńskich inwestorów. Średnie dzienne obroty pod koniec 2016 r. na parze walutowej USD/PLN wyniosły 10,4 mld USD, a w przypadku relacji EUR/PLN 5,7 mld USD, co w zestawieniu z obrotami na krajowym rynku złotego prowadzi do wniosku o silnym wpływie "zagranicy" na poziom bieżących, jak i terminowych kursów walutowych z udziałem PLN. Oryginalność/wartość - Rynek walutowy polskiego złotego jest przede wszystkim badany w ujęciu globalnym lub krajowym. W artykule z kolei zastosowano zupełnie inne ujęcie i skupiono się na jego największym ośrodku handlu, jakim jest londyńskie centrum finansowe. W artykule dokonano kompleksowej charakterystyki londyńskiego rynku PLN, a analizą objęta została struktura: walutowa, transakcyjna oraz podmiotowa. Badając strukturę uczestników tego rynku, scharakteryzowano największy segment rynku offshore polskiego złotego, jakim jest właśnie Londyn.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper focuses on PLN FX trading in United Kingdom. Author starts from the presentation of geographical structure of global PLN FX market. The purpose of the article is to indicate characteristics of PLN FX market located in London. Design/methodology/approach - The methodology used in the paper is based on the analysis of PLN FX market: global and created by the most active financial institutions located in London. Author applies market statistics prepared by Bank for International Settlements and Foreign Exchange Joint Standing Committee (market survey). Author uses information from National Bank of Poland (institution survey). Findings - PLN FX market attracts many global investors. That is why offshore market is bigger than domestic market. The most important financial centre for PLN traders is London with a share on the level 44%. British investors are interested in USD/PLN market (average daily turnover was over $10 billion in October 2016) and EUR/PLN market (turnover in EUR/PLN was almost $6 billion in October 2016). Polish zloty market in London is the interbank market, especially created by market-makers of UK foreign exchange market. The role of PLN for the biggest financial trading institutions located in London is limited. Analysing currency distribution of reported UK foreign exchange market turnover, percentage shares of average daily turnover for PLN was 0,8% in October 2016. Originality/value - Researches related to Polish zloty forex market are done from global or local perspective. But the author focuses on the global financial centre (London), where the turnover in PLN forex market is the biggest. The paper contains complex characteristic of London as a place of PLN exchange. The author analyzes currency, transaction, and investor structure of PLN forex market in London. The unique is the description of London as the segment of PLN offshore market.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BIS (2014). Trennial Central Bank Survey of foreign exchange and derivatives market activity in 2013. Pobrano z: www.bis.org (7.04.2017).
 2. Foreign Exchange Joint Standing Committee (2012). Semi-annual foreign exchange turnover survey April 2012. Pobrano z: www.bankofengland.co.uk (7.04.2017).
 3. Foreign Exchange Joint Standing Committee (2012). Semi-annual foreign exchange turnover survey October 2012. Pobrano z: www.bankofengland.co.uk (7.04.2017).
 4. Foreign Exchange Joint Standing Committee (2013). Semi-annual foreign exchange turnover survey April 2013. Pobrano z: www.bankofengland.co.uk (7.04.2017).
 5. Foreign Exchange Joint Standing Committee (2013). Semi-annual foreign exchange turnover survey October 2013. Pobrano z: www.bankofengland.co.uk (7.04.2017).
 6. Foreign Exchange Joint Standing Committee (2014). Semi-annual foreign exchange turnover survey April 2014. Pobrano z: www.bankofengland.co.uk (7.04.2017).
 7. Foreign Exchange Joint Standing Committee (2014). Semi-annual foreign exchange turnover survey October 2014. Pobrano z: www.bankofengland.co.uk (7.04.2017).
 8. Foreign Exchange Joint Standing Committee (2015). Semi-annual foreign exchange turnover survey April 2015. Pobrano z: www.bankofengland.co.uk (7.04.2017).
 9. Foreign Exchange Joint Standing Committee (2015). Semi-annual foreign exchange turnover survey October 2015. Pobrano z: www.bankofengland.co.uk (7.04.2017).
 10. Foreign Exchange Joint Standing Committee (2016) Semi-annual foreign exchange turnover survey April 2016. Pobrano z: www.bankofengland.co.uk (7.04.2017).
 11. Foreign Exchange Joint Standing Committee. (2016). Semi-annual foreign exchange turnover survey October 2016. Pobrano z: www.bankofengland.co.uk (7.04.2017).
 12. NBP (2011). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 13. NBP (2012). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 14. NBP (2013). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 15. NBP (2014). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 16. NBP (2015). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 17. NBP (2016). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2015 r. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 18. NBP (2016a). Wyniki badania obrotów w kwietniu 2016 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce, wrzesień 2016. Pobrano z: www.nbp.pl (7.04.2017).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-37
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu