BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Rozwój światowego rynku giełdowego opcji
Development of the World Exchange-Traded Options Market
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 459-471, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Rynek kapitałowy, Rynek opcji, Instrumenty pochodne
Capital market, Options market, Derivatives
Note
streszcz., summ., Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja i analiza zmian zachodzących na giełdowym rynku opcji, a także uwarunkowań i czynników, które mogły się do nich przyczynić. Poza analizą danych statystycznych, które niestety czasem się od siebie różnią oraz nie zawsze są kompletne, uwzględniono także specyfikę światowych giełd instrumentów pochodnych. W tym kontekście przeanalizowano także sytuację na polskim rynku opcji. Wynikiem badań jest zwrócenie uwagi na problemy rozwoju rynku opcji w kontekście rynku instrumentów pochodnych, a w szczególności polskiego rynku opcji, na którym w ostatnich latach nastąpił znaczący spadek.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to identify and analyze the changes in the exchange-traded options market as well as the conditions and factors that could contribute to these changes. Apart from the analysis of statistical data, which, unfortunately, sometimes differ from each other and are not always complete, the specifics of the world's derivatives markets are also taken into account. In this context, the situation on the Polish options market has also been analyzed. The result of the study is to pay attention to the problems of the development of the options market in the context of the derivatives market, and in particular the Polish option market, where in recent years there has been a significant decline.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aali-Bujari, A., Venegas-Martínez, F., Pérez-Lechuga, G. (2016). Impact of Derivatives Markets on Economic Growth in Some of the Major World Economies: A Difference-GMM Panel Data Estimation (2002-2014).Aestimatio - The IEB International Journal of Finance, 12, 110-127.
 2. Davydoff, D., Naacke, G. (2009). IOMA Derivatives Market Survey 2008. World Federation of Exchanges.
 3. Devai, R., Naacke, G. (2013). WFE/IOMA Derivatives Market Survey 2012. World Federation of Exchanges.
 4. Gastineau, G.L., Margolis, L.I. (1994). The Future of Equity Derivatives: What Lies Ahead? Financial Analysts Journal, 50.
 5. Mizerka, J., Stróżyńska, A. (2014). Wpływ wykorzystania instrumentów pochodnych na wartość firmy. Badania empiryczne polskich spółek. W: J. Czekaj, S. Owsiak (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym. Warszawa: PWE.
 6. Roczniki Giełdowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2006-2016).
 7. Spremann, K. (1991). Investition und Finanzierung. Wien: Oldenbourg.
 8. Sundaram, R.K, Das, S.R. (2010). Derivatives: Principles & Practice. New York: McGraw-Hill.
 9. Sundaram, R.K. (2012). Derivatives in Financial Market Development. International Growth Centre London, September. Pobrano z: http://pages.stern.nyu.edu/ersundara.
 10. Tarczyński, W. (2003). Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym. Warszawa: PWE.
 11. WFE/IOMA Derivatives Market Survey 2005-2015 (2006-2016). World Federation of Exchanges.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-38
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu