BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dejniak Dorota (State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw, Poland)
Title
The Application of the ARIMA Model in Forecasting the Passenger Traffic on the Example of Border Crossings Between the Subcarpathian Province and Ukraine
Source
Information Systems in Management, 2018, vol. 7, nr 3, s. 155-170, mapa, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Systemy Informatyczne w Zarządzaniu
Keyword
Przejścia graniczne, Prognozowanie, Ruch graniczny, Modele ARIMA, Analiza szeregów czasowych
Border crossing, Forecasting, Border movement, Autoregressive integrated moving average (ARIMA) models, Time-series analysis
Note
summ.
Country
Podkarpacie, Ukraina
Subcarpathian Region, Ukraine
Abstract
Accession of Poland to the European Union meant that its eastern border became the external frontier of the Community. The next step in the European integration was joining the Schengen Zone by Poland. Polish citizens may freely travel throughout the Schengen Zone and the state was obliged to tighten its eastern border. Under these circumstances conducting research on passenger traffic has become a vital issue, with particular focus on the eastern frontier. In the article an attempt is made at examining the possibility of forecasting passenger traffic on the example of border crossing points between the Subcarpathian Province and Ukraine using the ARIMA models. Confirmation of these possibilities seems to be crucial as the number of people crossing the border is characterized by high variability and sensitivity to the political situation. The study is based on the information provided by the Polish Border Guard. The conducted time series analysis is of a multi-purpose character. It may be used to support decision making processes of investment, organizational, as well as socio-political nature. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Box E.P., Jenkins G.M. (1983) Szeregi czasowe - analiza i prognozowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poland.
 2. Komornicki T. (2016) Zmiany w ruchu przez polską granicę wschodnią w roku 2014 na tle sytuacji geopolitycznej Prace i Studia Geograficzne T. 61, 103-119, Warszawa.
 3. Kot T., Jakubowski J., Sokołowski A. (2007) Statystyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa, Poland.
 4. Luszniewicz A., Słaby T. (2001) Statystyka z pakietem komputerowym Statistica PL Teoria i zastosowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, Poland.
 5. Maddala G.S. (2006) Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Maksimczuk A., Sidorowicz L. (2007) Graniczny ruch osobowy i towarowy w Unii Europejskiej, Almamer, Warszawa, Poland.
 7. Maksimczuk A., Sidorowicz L. (2007) Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, Poland.
 8. Rudnicki M. (2012) Zastosowanie modelu ARIMA do krótkookresowego prognozowania wielkości ruchu pasażerskiego na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie - Balicach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie T. 885, 175-191, Kraków, Poland.
 9. Sokołowski A. (2010) Analiza szeregów czasowych i prognozowanie, Statsoft, Kraków.
 10. Tang X., Deng G. (2016) Prediction of Civil Aviation Passenger Transportation Based on ARIMA Model, Open Journal of Statistic, 6, 824-834 http://dx.doi.org/10.4236/ojs.2016.65068.
 11. Tsui Wai Hong Kan, Hatice Ozer Balli, Hamish Gow (2011), Forecasting airport passenger traffic: the case Hong Kong International Airport, Aviation Education and Research Proceedings, vol. 2011, p 54-62.
 12. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2004) Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poland.
 13. Główny Urząd Statystyczny (2016) Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2015 r., Warszawa-Rzeszów, Poland.
 14. Zhao X., Zhao H. (2015) Empirical Analysis and Predictions of Civil Aviation Passenger Traffic Based on ARIMA model, 3rd Conference on Machinery, Materials and Information technology Applications (ICMMITA 2015) https://www.atlantis-press.com/proceedings/icmmita-15/25841854
 15. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/osobowy-ruch-graniczny-z-ukraina-bialorusia-i-rosja-wrzesien-2017-r-,7,37.html [3.11.2017].
 16. http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/aktualnosci/25368,12-milionow-podroznych-odprawionych-w-przejsciach-granicznych-Bieszczadzkiego-OS.html [30.11.2017].
 17. http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/dla-podroznych/14923,Gdzie-mozna-przekroczyc-granice-na-Podkarpaciu.html [3.03.2018].
Cited by
Show
ISSN
2084-5537
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ISIM.2018.7.3.14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu