BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłos Lidia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Uwarunkowania ekomigracji w Polsce
Determinants of Eco-migration in Poland
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 1(85), s. 130-142, tab., bibliogr. s. 141-142
Keyword
Migracja, Zanieczyszczenie środowiska
Migration, Environmental pollution
Note
JEL Classification: Q52,Q54
streszcz., summ.
Abstract
Migracja, czyli przemieszczanie się mas ludzi z jednego miejsca do drugiego, jest typowym zjawiskiem, które występowało, występuje i będzie występować w każdym kraju. Wyróżnia się migracje zewnętrzne - z jednego kraju do drugiego i migracje wewnętrzne, które oznaczają przemieszczanie się ludności w obrębie jednego kraju. Ostatnio pojawił się nowy rodzaj migracji wewnętrznej, zwany ekomigracją lub ekouchodźctwem, spowodowany względami środowiskowymi. Pogarszające się warunki środowiska naturalnego w dobie wzrastającej świadomości ekologicznej stanowią istotną motywację do zmiany warunków życia na lepsze. Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska ekomigracji, jakie w ostatnim czasie pojawiło się również w Polsce. W związku z tym, jako metodę badań wykorzystano studium indywidualnego przypadku na przykładzie miasta Kraków. (abstrakt oryginalny)

Migration, which is a movement of masses of people from one place to another, is a phenomenon which has occurred throughout the world since times immemorial, and is likely to continue. Reasons for migrations vary, but the common denominator is a desire for better living conditions. We can distinguish external migration, from one country to another, and internal migration, which means population movements within a country. Recently a new kind of internal migrants have appeared: "eco-migrants" or "eco-refugees", motivated by environmental concerns. Citizens have started to abandon crowded, inconvenient and polluted metropolitan areas for the comfort of the countryside, where they can breathe uncontaminated air, and enjoy peace and silence. The aim of the paper is to examine the phenomenon of "eco-migration", which has also been observed in Poland in recent times. For this purpose, the case study of Cracow was used as a method of research. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Appleyard R. T., 1991, International Migration: Challenge for the Ninenties, IOM, Geneve.
 2. Chrzanowski M., 2015, Barometr Krakowski. Raport Badawczy, Urząd Miasta Krakowa, Karków.
 3. Dobosiewicz Z., Olszewski T., 1982, Geografia ekonomiczna świata, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Dobroch B., 2016, Smogowi uchodźcy, "Polityka", nr 3(3042), 13.01.- 19.01.2016.
 5. Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych, 1984, A. Pilch (red.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 6. Encyklopedia socjologii, 1999, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Florczak A., 2014, Uchodźstwo, www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/6929/18_ Agnieszka_Florczak.pdf (data wejścia: 16.12.2016).
 8. Holzer J. Z., 1994, Demografia, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/ (data wejścia: 15.12.2016).
 10. http://sojp.wios.warszawa.pl/index.phpppage=PM10_i_PM25 (data wejścia: 03.07.2016).
 11. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.
 12. Latuch M., 1985, Demografia społeczno-ekonomiczna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Maryański A., 1984, Migracje w świecie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 14. Metody Badań Jakościowych, 2010, N. K Denzin, Y.S. Lincoln (red.), t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Migration. Environmental and Climat Change: Assesing the Evidence, 2009, F. Laczko, Ch. Aghazarm (eds.), International Organization for Migration, Geneva.
 16. Morrisey J., 2012, Rethinking the 'debate on environmental refugees': from 'maximilists and minimalists' to 'proponents and critics', "Journal of Political Ecology", vol. 19.
 17. Olechnicki K., Załęcki P., 1997, Słownik socjologiczny, "Grafitti BC", Toruń.
 18. Ottolenghi C., 1994, International Organization for Migration (IOM) and its Role vis-a-vis Migrant Workers, Raport IOM przedstawiony na seminarium KBWE w Warszawie, 21-25 marca 1994 roku.
 19. Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Małopolska w zdrowej atmosferze, 2016a, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 20. Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Małopolska w zdrowej atmosferze, 2016b, Uzasadnienie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 21. Rakotwórcze powietrze - kalkulacje HEAL dot. wpływu zanieczyszczeń powietrza na zapadalność na nowotwórpłuca, 2016, http://healpolska.pl/aktualnosci/rakotworcze-powietrze-kalkulacje-heal- dot-wpływu-zanieczyszczen-powietrza-na-zapadalnosc-na-nowotwór-pluca/ (data wejścia: 14.12.2016).
 22. Raport o stanie miasta. O  Krakowie i krakowianach 2015, 2016, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 23. Raport, 2014, WHO, http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases /cities/en/ (data wejścia: 14.12.2016).
 24. Raporty KRN, http://onkologia.org.pl/raporty/ (data wejścia: 15.12.2016).
 25. Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego. Podregiony. Gminy. Powiaty, 2015, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków.
 26. Rolecki M., 2016, WHO: Ponad 80 proc. ludzi w miastach oddycha zanieczyszczonym powietrzem, http://wyborcza.pl/1,134154,20074237,who-ponad-80-proc-ludzi-w-miastach-oddycha- zanieczyszczonym.html?disableRedirects=true. (data wejścia: 03.07.2016).
 27. Rosset E., 1975, Demografia Polski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 28. Salt J., 1989, A Comparative Overview of International Trends and Types, "International Migration Review", t. 23.
 29. Skubik M., 2015, Nadchodzi El Nino, a wraz z nim ekstremalna pogoda, http://wyborcza.pl/ 1,75400,17952514,Nadchodzi El Nino a wraz z nim ekstremalna pogoda. html (data wejścia: 04.07.2016).
 30. The State of Environmental Migration 2013, International Organization for Migration, https://poland.iom.int/ publications-and-multimedia (data wejścia: 16.12.2016).
 31. Ukleja A., Wójcicka M., Ochrona prawa do życia w czystym środowisku naturalnym i migracje ekologiczne, https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Ukleja2/publication/26 1548559_Ochrona_prawa_do_zycia_w_czystym (data wejścia: 16.12.2016).
 32. Widgren J., 1990, International Migration and Regional Stability, "International Affairs", no. 4.
 33. Zolberg A. R., 1989, The Next Waves: Migration Theory for a Changing World, "International Migration Review", no. 3.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.01.85.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu