BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sieradzki Dominik (Warsaw University of Life Sciences (SGGW)), Urbańczyk Dominika (Warsaw University of Life Sciences (SGGW))
Title
Grade Analysis to Study ICT Usage in Polish Enterprises
Source
Information Systems in Management, 2018, vol. 7, nr 3, s. 190-200, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Systemy Informatyczne w Zarządzaniu
Keyword
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Analiza korespondencji, Data Mining, Przedsiębiorstwo
Information and Communication Technology (ICT), Correspondence analysis, Data Mining, Enterprises
Note
summ.
Abstract
The aim of this work is to study the structure of information and telecommunications technologies (ICT) usage in Polish enterprises in 2015. In this paper the overrepresentation maps were considered as a tool of data mining. These maps are crated as the results of GCA algorithm. The analysis of data about ICT in Polish enterprises were shown as an example of GCA application. The advantage of the method is the visualization possibility and legibility of the obtained maps. In this article we studied the level of usage of ICT in individual voivodeships, the expenditures for various sectors of ICT for small, medium-size and big enterprises. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczewski P. (2011) E-business applications in Polish SME sector - condition and development, STUDIA INFORMATICA, Vol. 32, No 2B (97).
 2. Barba-Sánchez V., del Pilar Martínez-Ruiz M., Jiménez-Zarco A.I. (2007) Drivers, Benefits and Challenges of ICT Adoption by Small and Medium Sized Enterprises (SMEs): A Literature Review, Problems and Perspectives in Management / Volume 5, Issue 1, 2007, 103-114.
 3. Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W., Shachmurove Y. (2012) Zmiany struktury eksportu produktów rolnych w wybranych krajach UE w okresie 1980-2010, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Tom 13, nr 1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 4. Ciok A., Kowalczyk T., Pleszczyńska E., Szczesny W. (1995) Algorithms of grade correspondence-cluster analysis, The Coll. Papers on Theoretical and Applied Computer Science.
 5. Consoli D. (2012) Literature analysis on determinant factors and the impact of ICT In SMEs, Procedia - Social and Behavioral Sciences 62 (2012), 93-97.
 6. Cuevas-Vargas H., Estrada S., Larios-Gómez E. (2016) The effects of ICTs as innovation facilitators for a greater business performance. Evidence from Mexico., Procedia Computer Science 91 (2016), 47-56.
 7. Gostkowski M., Jałowiecki P., Tekień A. (2015) Regional Diversification of Expenditure Structure in Poland: A GCA Approach, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, XV(4), 71-79.
 8. Gostkowski M., Sieradzki D. (2018) Overrepresentation maps as a tool to analysis of expenditure structure, to appear
 9. Januszewska M., Jaremen D.E., Nawrocka E. (2015) The effects of the use of ICT by tourism enterprises, Service Management 2/2015, Vol. 16, 65-73.
 10. Kowalski A., Nasierowski W. (2007) Bariery wdrażania innowacji: perspektywa ICT w polskich MSP, Organizacja i Kierowanie, Nr 1(2007), p. 87-99.
 11. Koszela G. (2016) Wykorzystanie gradacyjnej analizy danych do klasyfikacji podregionów pod względem struktury agralnej, Wiadomości Statystyczne 6/2016, 10-30.
 12. Leoński W. (2014) Technologie informacyjno-komunikacyjne jako czynnik poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 38, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 181-192.
 13. Tarutė A., Gatautis R. (2014) ICT impact on SMEs performance, Procedia - Social and Behavioral Sciences 110 (2014), 1218-1225.
 14. Ząbkowski T., Szczesny W. (2012) Badanie atrakcyjności oferty dostępu do Internetu za pomocą analizy gradacyjnej, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Tom XIII/3, 2012, 276-287.
Cited by
Show
ISSN
2084-5537
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ISIM.2018.7.3.17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu