BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagodziński Andrzej (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)
Title
Źródła rekrutacji i metody selekcji pracowników w firmach działających w Polsce
Sources of Recruitment and Methods of Employees Selection Used by Companies Operating in Poland
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2018, nr 3-4, s. 89-108, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rekrutacja pracowników, Proces rekrutacji, Selekcja personalna, Wielkość przedsiębiorstwa, Kapitał przedsiębiorstwa, Badania ankietowe
Employee recruitment, Recruitment process, Personnel selection, Enterprise size, Business capital, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zostały zaprezentowane wyniki części badania kwestionariuszowego, przeprowadzonego na przełomie 2016 i 2017 roku na zróżnicowanej grupie 440 respondentów, dotyczącego procesów rekrutacji i selekcji pracowników. Celem badania było sprawdzenie, czy procesy kadrowe w "typowych" firmach funkcjonujących w Polsce są podobne do procesów kadrowych firm "dobrych" (tzn. mających szerszy dostęp do wiedzy zarządczej, co operacjonalizowano poprzez rodzaj ich kapitału, formę prawną oraz wielkość). Wyniki wskazują, że są jedynie niewielkie różnice w korzystaniu ze źródeł informacji o rekrutacji, w metodach selekcji oraz ich ocenie pomiędzy firmami z kapitałem zagranicznym lub mieszanym a kapitałem polskim; firmami mniej (firma państwowa/administracja publiczna) i bardziej rynkowymi (spółka z o.o./spółka akcyjna; własna działalność gospodarcza), a także firmami różnej wielkości (duże i mniejsze). (abstrakt oryginalny)

This article presents the results of research devoted to recruitment processes and employee selection-a part of a questionnaire study conducted at the turn of 2016 and 2017 on a diversified but random group of 440 respondents. The aim of the research was to see if human resource processes in "typical" companies operating in Poland are similar to those in "good" ones (i.e. companies with broader access to management knowledge, identified by the type of capital, its legal status, and its size). The results indicate that there are only minor differences in the use of information sources regarding recruitment, in employee selection methods, and in the assessment of the applied selection methods among companies with foreign capital or mixed capital and those with the Polish capital, companies that are less market-oriented (state-owned companies / public administration) and those that are more market-oriented (e.g., limited liability companies / joint stock companies / private businesses), and company size (large and small ones). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen D. G., Vardaman J. M. (2017), Recruitment and Retention Across Cultures, The Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, vol. 4.
 2. Armstrong M. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 3. Chirkowska-Smolak T., Grobelny J. (2014), Wykorzystanie metod doboru personelu oraz przekonania profesjonalistów na temat ich trafności prognostycznej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (96).
 4. Grabus M. (2014), Wzmacnianie funkcji personalnej w procesie rozwoju firmy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (96).
 5. Harzing A. W., Pinnington A. H. (2015), International Human Resource Management, Sage, L.Angeles/London/N.Dehli/Singapore/Washington.
 6. Moczydłowska J. M., Kowalewski K. (2014), Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Warszawa, Difin.
 7. Pocztowski A., Pauli U. (2013), Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (92-93).
 8. Woźniak J. (2013), Rekrutacja, teoria i praktyka, Warszawa, PWN.
 9. Woźniak J. (2014), On E-Recruitment And Four Ways of Using Its Methods, Proceedings of 8th International Scientific Conference, Business and Management, Vilnius Gediminas Technical University.
 10. Woźniak J. (2017), Wpływ informacji o działaniach CSR firmy na decyzje jej potencjalnych pracowników różnej płci, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (114).
 11. Zając Cz. (2012), Kulturowe i personalne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych w świetle badań empirycznych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6 (89).
 12. Zając Cz. (2016), Rekrutacja i selekcja menedżerów i specjalistów w grupach kapitałowych w świetle badań empirycznych, Nauki o Zarządzaniu, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
2543-4411
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu