BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołaszewska-Kaczan Urszula (University of Bialystok)
Title
Diversity Management : Problems and Threats
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 2(86), s. 3-10, bibliogr. s. 9-10
Keyword
Zarządzanie różnorodnością, Zarządzanie
Diversity management, Management
Note
JEL Classification: M 12
summ.
Abstract
The article addresses the problem of diversity management. The paper presents the most important issues in this field, with particular emphasis on the problems and threats associated with implementation of the diversity management concept. It has been demonstrated that the positive aspects of diversity management can not be specified alone as both the employees' diversity itself and the idea of managing that diversity can evoke certain controversies. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aniszewska A. 2000 Różnorodność kulturowa - silna czy słaba strona w procesie konkurowania, "Przegląd Organizacji", nr  10.
 2. Ardakani M. S., Abzari M., Shaemi A., Fathi S., 2016, Diversity Management and Human Resources Productivity: Mediating Effects of Perceived Organizational Attractiveness, Organizational Justice and Social Identity in Isfahan's Steel Industry, "Iranian Journal of Management Studies (IJMS)" vol. 9, no. 2.
 3. Armstrong M., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska Oficyna, Kraków.
 4. D'Netto B. D., Shen J., Chelliah J., Monga M., 2014, Human Resource Diversity Management Practices in the Australian Manufacturing Sector, "The International Journal of Human Resource Management", Vol. 25, nr  9.
 5. Durska M., 2012, Wymiary różnorodności i zarządzanie różnorodnością [w:] Polityka różnorodności a administracji centralnej, E. Lisowska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 6. Firma = różnorodność, 2009, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 7. Futunes T., Mykletun R. J., 2007, Why Diversity Management Fails: Metaphor Analyses Unveil Manager Attitudes, "International Journal of Hospitality Management", 26(4).
 8. Griffin R. W., 2004, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Gryszko M., 2009, Zarządzanie różnorodnością w Polsce. Raport, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 10. Hubbard E. E., 2004, The Manager's Pocket Guide to Diversity Management, HRD Press, Amherst.
 11. Jamka B., 2011, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 12. Jelinkovä E., Jirincovä M., 2015, Diversity Management as a Tool of Managing Intellectual Capital, "Journal of Competitiveness", vol. 7.
 13. Klimkiewicz K., 2010, Zarządzanie różnorodnością jako element prospołecznej polityki przedsiębiorstwa, "Współczesne Zarządzanie", nr 2.
 14. Lawthom R., 2003, Przeciw wszelkiej nierówności: zarządzanie różnorodnością, [w:] Psychologia pray i organizacji, N. Chmiel (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 15. Lipka A., 2005, Różnorodność kulturowa a budowanie zaufania w organizacji [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, A. Pocztowski (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 16. Lisowska E., Sznajder A., 2013, Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z I edycji Barometru Różnorodności, Warszawa.
 17. Mazur B., 2009, Zarządzanie w warunkach różnorodności zasobów ludzkich, Wydawnictwo WSFiZ w  Białymstoku, Białystok.
 18. Simons S. M., Rowland K. N., 2011, Diversity and its Impact on Organizational Performance: The Influence of Diversity Constructions on Expectations and Outcomes, "Journal of Technology Management & Innovation", vol. 6, Is. 3.
 19. Słownik Języka Polskiego, http://sjp.pwn.pl/ (data wejścia: 19.11.2016).
 20. Thomas R. R., 1999, Diversity Management: Some Measurement Criteria, "Employment Relations Today", Winter.
 21. Waszczak S., 2009, Postawy wobec różnorodności - uwarunkowania, próby typologii, implikacje, [w:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, M. Juchnowicz (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 22. Wziątek-Staśko A., 2012, Diversity Management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Difin, Warszawa.
 23. Zarządzanie wielopokoleniowym zespołem - wyzwanie dla menedżera, http://www.effect.edu.pl/ akademia-menedżera/zarzadzanie-wiekiem-w-przedsiębiorstwie (data wejścia: 20.11.2016).
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.02.86.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu