BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machaj Mateusz (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Spadający udział płac w PKB w trzeciej RP a ekonomiczna sytuacja siły roboczej
Falling Wage Share in GDP in Modern Poland and Economic Situation of Labour Force
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 2(86), s. 28-38, rys., bibliogr. s. 37-38
Keyword
Płace w gospodarce narodowej, Produkt krajowy brutto (PKB), Przemysł, Kapitał
Wages in the national economy, Gross domestic product (GDP), Industry, Capital
Note
JEL Classification: E24, J3, P20
streszcz., summ.
Abstract
Przez potransformacyjny okres udział płac w PKB w Polsce systematycznie spadał. W spłyconym rozumieniu, udział płac w PKB odzwierciedla pogarszającą się sytuację ekonomiczną siły roboczej zarówno w kwestii poziomu życia, jak i nierówności dochodowych. Celem artykułu jest wskazanie na to, że spadający udział płac nie oznacza pogarszającej się sytuacji pracy, gdyż jako wskaźnik jest wypadkową wielu rozmaitych czynników. Co więcej, Polska specjalnie nie wyróżnia się na tle innych krajów ani wysoko rozwiniętych, ani tych po transformacji, w których udział płac również spada. Niezależnie od tego, w Polsce płace dynamicznie rosną, a w ostatnich latach nawet szybciej od produktywności, zaś wskaźniki nierówności dochodowych utrzymują się na stałym lub nawet malejącym poziomie. Należy zatem uznać, że spadający udział płac może iść w parze z poprawą sytuacji ekonomicznej siły roboczej. (abstrakt oryginalny)

During the Polish transformation, the wage share was systematically falling. In simplified terms, a falling wage share illustrates a worsening situation of the labour force with regard to living conditions and income inequality. The aim of the paper is to demonstrate that this is not necessarily the case, since a wage share results from various factors. What is more, in this respect Poland does not differ from other countries, both developed and transforming, where the wage share is also decreasing. On the other hand, Polish wages are dynamically increasing, in the recent years even faster than productivity, while the income inequality index is stable, or even declining. It can be, therefore, concluded that the falling wage share goes together with better conditions for the labour force. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budd E. C., 1960, Factor Shares, 1850-1910 Trends in the American Economy in the Nineteenth Century, Princeton University Press, http://www.nber.org/chapters/c2484.pdf (data wejścia: 10.08.2016).
 2. Daude E., Garcia-Penalosa C., 2007, The Personal and the Factor Distributions of Income in a Cross-Section of Countries, "Journal of Development Studies", vol. 43, no. 5.
 3. Duenhaup, P., 2011, The Impact of Financialization on Income Distribution in the USA and Germany: A Proposal for a New Adjusted Wage Share, Macroeconomic Policy Institute, Working Paper, no. 7, http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_wp_7_2011 .pdf (data wejścia: 10.08.2016).
 4. Guerriero M., Sen K., 2012, What Determines the Share of Labour in National Income? A Cross- Country Analysis, IZA DP, no. 6643, Working Paper, http://ftp.iza.org/ dp6643.pdf (data wejścia: 10.08.2016).
 5. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2011, M. Kowalski (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 6. Kowalski J., 2005, Instytucjonalna analiza transformacji ustrojowej. Od planu do rynku, [w:] Nowa ekonomia, S. Piotrowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Sopot.
 7. Kwartalny raport o tynku pracy w III kw. 2016, 2016, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 8. Mihnenokaa A., Senfeldea M., 2015, Wage share as a factor of income inequality in the context of the structure of national economy, "Procedia Economics and Finance", no. 26.
 9. Piketty T., 2015a, Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa.
 10. Piketty T., 2015b, About Capital in the Twenty-First Century, "American Economic Review", vol. 105, no. 5.
 11. Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015, 2015, Sedlak & Sedlak.
 12. Rincon-Aznar A., Vecchi M., Venturini F., 2015, Inequalities During and After Transition in Central and Eastern Europe, [in:] Studies in Economic Transition. Functional Income Distribution in European Transition Countries, C. Perugini, F. Pompei (eds.), Palgrave, MacMillan UK.
 13. Romer C. D., 1989, The Prewar Business Cycle Reconsidered: New Estimates of Gross National Product, 1869-1908, "Journal of Political Economy", no. 97.
 14. Schneider D., 2011, The Labor Share: A Review of Theory and Evidence, SFB 649 Discussion Paper 2011-069, http://edoc.hu-berlin.de/series/sfb-649-papers/201169/PDF/ 69.pdf (data wejścia: 10.08.2016).
 15. Serres A., Scarpetta S., Maisonneuve C., 2001, Failing Wage Shares in Europe and the United States: How Important is Aggregation Bias? ,"Empirica", no. 28.
 16. Staniek Z., 2010, Zróżnicowanie ekonomii instytucjonalnej, http://jacek.kwasniewski.eu.org/ file/Staniek.pdf (data wejścia: 05.06.2012).
 17. Stockhammer E., 2013, Why have wage shares fallen? A panel analysis of the determinants of functional income distribution, International Labour Office, Genewa.
 18. The Labour Share in G20 Economies International Labour Organization. Organisation for Economic Co-operation and Development, 2015, OECD, https://www.oecd.org/g20/topics/ employment-and-social-policy/The-Labour-Share-in-G20-Economies.pdf (data wejścia: 10.08.2016).
 19. Trapp K., 2015, Measuring the labour income share of developing countries, WIDER Working Paper 041, https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/wp2015-041.pdf (data wejścia: 10.08.2016).
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.02.86.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu