BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rachwaniec-Szczecińska Żaneta (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Bosowski Adam (SWPS University of Social Sciences and Humanities), Bosowska Katarzyna (SWPS University of Social Sciences and Humanities)
Title
Work Ethic and Beliefs about the Social World as Predictors of Professional Burnout on the Example of Selected Mining and Industrial Plants of the Rybnik Coal Area
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 116, s. 67-77, tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Etyka pracy, Wypalenie zawodowe, Górnictwo
Work ethics, Professional burnout, Mining sector
Note
summ., streszcz.
Country
Rybnicki Okręg Węglowy (ROW)
Rybnik Coal Mining Area
Abstract
The aim of the article was to diagnose the professional burnout, work ethic, beliefs about the social world among employees of the Rybnik Coal District and analyse the relationships between these variables. The authors checked whether work ethic, beliefs concerning the bad world, system justification, focus on social dominance, compassion, faith in life, as a zero-sum game and identification with Poland constitute a predictor of professional burnout of employees of industrial and mining plants. It was stated that exhaustion is associated with deferred gratification, while withdrawal with the scale of morality and ethics. The overall rate of professional burnout is associated with hard work and deferred gratification as well as with the overall result in the field of work ethic. Deferred gratification and compassion turned out to be significant predictors of professional burnout. Deferred gratification is at the same time an important predictor of exhaustion.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baka Ł., Basińska B.: Psychometryczne właściwości polskiej adaptacji Oldenburskiego Kwestionariusza Wypalenia zawodowego (OLBI). "Medycyna Pracy", Vol. 67, No. 1, 2016.
 2. Baryła W., Wojciszke B.: Struktura i korelaty poczucia krzywdy Polaków w roku 1994 i 1998. "Czasopismo Psychologiczne", Vol. 6, 2000.
 3. Cichomski B., Sawiński Z.: Polish General Social Surveys, 1992-93: Cumulative codebook. Institute for Social Studies, Warsaw 1993.
 4. Czapiński J.: Polski Generalny Sondaż Dobrostanu Społecznego. PTP, Warsaw 1993.
 5. Czapiński J., Panek T. (ed.): Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warsaw 2005.
 6. Furnham A.: The Protestant work ethic: A review of the psychological literature. "European Journal of Social Psychology", Vol. 14, 1984.
 7. Grabowski D.: Etyka pracy jako zmienna psychologiczna. "Czasopismo Psychologiczne", Vol. 18, 2012.
 8. Grabowski D.: Konstrukcja i wstępna charakterystyka psychometryczna skróconej wersji Wielowymiarowego Profilu Etyki Pracy (WPEP-s). "Czasopismo Psychologiczne", Vol. 20, No. 2, 2014.
 9. Grabowski D., Chudzicka-Czupała A.: Wielowymiarowy Pro l Etyki Pracy (WPEP). Charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Multidimensional Work Ethic Profile. "Psychologia Społeczna", Vol. 33, 2015.
 10. Jasińska-Kania A.: Przekształcenia moralności w Polsce i Europie, [in:] Marody M. (ed.): Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX I XXI wieku. Scholar, Warszawa 2002.
 11. Jost J.T., Banaji M.R.: The role of stereotyping in system justification and the production of false consciousness. "British Journal of Social Psychology", Vol. 33, 1994.
 12. Klebaniuk J.: Orientacja na dominację społeczną i usprawiedliwianie systemu w kontekście nierówności międzypaństwowych. "Psychologia Społeczna", Vol. 51(13).
 13. Kraczla M.: Wypalenie zawodowe jako efekt długotrwałego stresu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, Vol. 2, 2013.
 14. Maslach Ch.: Burnout. The cost of caring. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NY.
 15. Maslach Ch.: Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej, [in:] Sęk H. (ed.): Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. PWN, Warsaw 2010.
 16. Maslach C., Leiter M.P.: Prawda o wypaleniu zawodowym. PWN, Warszawa 2011.
 17. Miller M.J., Woehr D.J., Hudspeth N.: The meaning and measurement of work ethic: construction and initial validation of multidimensional inventory. "Journal of Vocational Behavior", Vol. 60, 2002.
 18. Perry R., Sibley C.G., Duckitt J.: Dangerous and competitive worldviews: A meta-analysis of their associations with social dominance orientation and right-wing authoritarianism, "Journal of Research in Personality", Vol. 47, 2013.
 19. Pratto F., Sidanius J., Levine S.: Social dominance theory and the dynamics of intergroup relations: Taking stock and looking forward. "European Review of Social Psychology", Vol. 17, 2006.
 20. Pratto F., Stewart A.L., Zeineddine F.B.: When inequality fails: Power, group dominance, and societal change. "Journal of Social and Political Psychology", Vol. 1, 2013.
 21. Różycka J., Wojciszke B.: Skala wiary w Grę o Sumie Zerowej. "Studia Psychologiczne", Vol. 48, No. 4, 2010.
 22. Sidanius J., Pratto F., Van Laar C., Levin S.: Social dominance theory: Its agenda and method. "Political Psychology", Vol. 25, 2004.
 23. Tucholska S.: Christiny Maslach koncepcja wypalenia zawodowego: etapy rozwoju. "Przegląd Psychologiczny", Vol. 44, 2001.
 24. Wojciszke B., Baryła W., Różycka J.: Wiara w życie jako grę o sumie zerowej, [in:] Jakobowska U., Skarżyńska K. (ed.): Między przeszłością a przyszłością. Szkice z psychologii politycznej. PAN, Warszawa 2009.
 25. Wojcszke B., Grzelak J.: Poczucie krzywdy Polaków: wzorce przeżywania, determinanty i konsekwencje, [in:] Biela A., Brzeziński J., Marek T. (ed): Społeczne, eksperymentalne i metodologiczne konteksty procesów poznawczych człowieka. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1995.
 26. Wojciszke B., Pienkowski R., Krzykowski G.: Polska norma negatywnego myślenia o świecie społecznym: niezadowolenie z życia, kraju i prezydenta. "Kolokwia Psychologiczne", Vol. 4.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.116.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu