BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczucka-Lasota Bożena (Politechnika Śląska), Wolniak Radosław (Politechnika Śląska)
Title
Use of Some Quality Tools for Optimalisation of Exchange Grinding Wheel Process
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 116, s. 121-129, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Produkcja, Efektywność produkcji, Narzędzia zarządzania jakością
Production, Production effectiveness, Quality management tools
Note
summ., streszcz.
Abstract
The selected quality tools were used in the organization to optimize the process of exchange of the grinding wheel. Test study, conducted in the organization indicated that the wheel may be changed every 270 hours of continuous operation. The use of the calculated cycle in practice has increased the number of manufactured products in the case of non-conforming products. The problem has been solved by using quality tools and analysis of the obtained results. For this purpose, we conducted: brainstorming, Pareto-Lorenz analysis and implemented the Sheward's Charts. The results of the research has helped to identify the causes of the differences arising between the testing process and the actual course of the grinding process and to determine the optimum operating times for each wheel positions.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kamen A., Olivier H.: Development and optimization of an adenovirus production process. "The Journal of Gene Medicine", Vol. 6, No. S1, 2004, p. 184-192.
 2. Benneyan J.C., Lloyd R.C., Plsek P.E.: Statistical process control as a tool for research and healthcare improvement. "Quality and Safety in Health Care", Vol. 12, No. 6, 2003, p. 458-464.
 3. Omar M.H.: Statistical process control charts for measuring rating consistency over time. "Technical Report", No. 378, 2007.
 4. Farr A.J., Kathleen P.F.: Quality control validation, application of sigma metrics, and performance comparison between two biochemistry analyzers in a commercial veterinary laboratory. "Journal of Veterinary Diagnostic Investigation", Vol. 20, No. 5, 2008, p. 536-544.
 5. Kulkarni V.G.: Modeling and analysis of stochastic systems. CRC Press, 2016, p. 6-23.
 6. Mazur A., Gołaś H.: Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 7. Skotnicka-Zasadzień B.: Doskonalenie procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym z zastosowaniem metod projektowania jakości, Knosala R. (red.).
 8. Jonecko K: Statystyczna kontrola jakości jako narzędzie wspomagające wprowadzenie zmian w procesie szlifowania. WSZOP, Katowice 2017, promotor B. Szczucka-Lasota.
 9. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.
 10. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: Zarządzanie jakością dla inżynierów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 11. Wolniak R.: Relationship between selected lean management tools and innovations. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 75, Gliwice 2014, s. 157-266.
 12. Wolniak R., Skotnicka B.: Metody i narzędzia zarządzania jakością - Teoria i praktyka, cz. 1. Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.116.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu