BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolniak Radosław (Politechnika Śląska), Grebski Michalene Eva (Northampton Community College, USA)
Title
Innovativeness and Creativity of the Workforce as Factors Stimulating Economic Growth in Modern Economies
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 116, s. 215-226, bibliogr. 37 poz.
Keyword
Innowacyjność, Kreatywność, Zachowania innowacyjne, Stymulowanie innowacyjności, Wychowanie
Innovative character, Creativity, Innovative behaviours, Stimulate innovations, Parenting
Note
summ., streszcz.
Abstract
The paper describes an analysis of the current educational processes from the perspective of encouraging or discouraging innovativeness and creativity. The paper also analyzes the factors either promoting or limiting innovativeness and creativity in the workplace and everyday life. The conclusions include suggestions for creating an innovativeness friendly atmosphere which tolerates failures and celebrates successes. This type of culture and environment promote economic growth.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzóska J.: W kierunku wzrostu wartości organizacji Wybrane aplikacje BSC. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 60, 2012, s. 27-47.
 2. Choi J.N., Anderson T.A., Veillette A.: Contextual Inhibitors of Employee Creativity in Organizations. "Group & Organization Management", Vol. 34, No. 3, June 2009, p. 330-357.
 3. Dolińska-Weryńska D., Weryński P.: Percepcja innowacji wśród przedsiębiorców z sektora MŚP w województwie śląskim. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 95, Gliwice 2016, s. 103-117.
 4. Expert Group Report. Innovation and Creativity in Education and Training in the EU Member States Fostering Creative Learning and Supporting Innovative Teaching, Rethinking Education, 2012.
 5. Grebski W.: Multidisciplinary Entrepreneurial Team Building Project. International Conference on Engineering Education (ICEE), Gliwice, Poland, July 26, 2005.
 6. https://ec.europa.eu/youth/success-stories/youth-in-action_en (DOA: 07.01.2017).
 7. https://www.juniorachievement.org/web/ja-usa/home (DOA:2017).
 8. Jonek-Kowalska I.: The sources of risk in the process of implementing technological innovations, [w:] Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2011. Sbornik Příspěvků, Hradec Králové, Česká Republika 12-16.12.2011 (Dokument elektroniczny). Magnanimitas, Hradec Kralove 2011, s. 280-290.
 9. Jonek-Kowalska I.: Współdziałanie w formie aliansu strategicznego jako metoda wspierania działalności innowacyjnej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 55, Gliwice 2011, s. 81-95.
 10. Knop L., Brzóska J.: Rola innowacji w tworzeniu wartości przez modele biznesu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 99, Gliwice 2016, s. 213-232.
 11. Knop L., Olko S.: Cooperation in clusters and networks - creativity and innovativeness challenges: an introduction. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 109, Gliwice 2017, s. 5-7.
 12. Kochmańska A.: Kompetencje miękkie w innowacyjnym przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 95, Gliwice 2016, s. 189-199.
 13. Kozubek R.: Innowacje społecznie odpowiedzialne a kompetencje miękkie pracowników przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z 95, Gliwice 2016, s. 225-236.
 14. Krzemień E., Wolniak R.: Innowacyjność polskiej gospodarki na tle krajów Unii Europejskiej. "Kwartalnik Organizacja i Zarządzanie", nr 4, Gliwice 2016, s. 155-165.
 15. Machado, Sepulveda, Montoya: Educational Innovation and Digital Competencies: The Case of OER in a Private Venezuelan University. "International Journal of Education Technology in Higher Education", 2016.
 16. Michalak A.: Inteligentna specjalizacja jako koncepcja wdrażania polityki inteligentnego rozwoju. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 96, Gliwice 2016, s. 123-132.
 17. Michna A., Kmieciak R.: Orientacja rynkowa a zarządzanie wiedzą w kontekście rozwoju i wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie", z. 60, Gliwice 2012, s. 203-216.
 18. Olkiewicz M., Bober B., Wolniak R.: Innowacje w przemyśle farmaceutycznym jako determinanta procesu kształtowania jakości życia. "Przegląd Chemiczny", nr 11, 2017, s. 2199-2201.
 19. Olko S.: The impact of the networks and clusters in cultural and creative industries on regional innovation ecosystem - analysis of the selected cases in Europe. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 109, Gliwice 2017, s. 25-42.
 20. Osika G.: Innowacje społeczne jako wsparcie dla inteligentnych specjalizacji - uwarunkowania komunikacyjne. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 95, Gliwice 2016, s. 369-381.
 21. Pichlak M.: Innowacje ekologiczne jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 102, Gliwice 2017, s. 303-317.
 22. Pichlak M.: Innowacyjność nowych produktów - ujęcie wielowymiarowe. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 89, Gliwice 2016, s. 397-407.
 23. Przybylska E.: Potencjalne źródła innowacji w branży TSL. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 101, Gliwice 2017, s. 401-410.
 24. Rydarowska-Kurzbauer J.: Innowacyjność wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 86, Gliwice 2016, s. 93-101.
 25. Rydarowska-Kurzbauer J.: Uwarunkowania innowacyjności wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie", z. 96, Gliwice 2016, s. 155-165.
 26. Sahin: Detailed Review of Rogers' Diffusion of Innovation Theory and Educational Technology - Related Studies Based on Rogers' Theory. "The Turkish Online Journal of Educational Technology", Vol. 5, Iss. 2, Art. 3, 2006.
 27. Szwajca D.: Macierz aspiracji innowacyjnych jako narzędzie zarządzania portfelem innowacji w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 95, Gliwice 2016, s. 322-333.
 28. Unsworth K.L., Parker S.: Proactivity and Innovation: Promoting a New Workforce for the New Workplace, [in:] Holman D., Wall T.D., Clegg Ch.W., Sparrow P., Howard A. (eds.): The New Workplace: A Guide to the Human Impact of Modern Working Practices. John Wiley & Sons, Chichester 2003, p. 175-196.
 29. Wolniak R., Grebski M.E.: Functioning of the business incubator center on Gliwice. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 105, Gliwice 2017.
 30. Wolniak R., Sędek A.: Using QFD method for the ecological designing of products and services. "Quality and Quantity", Vol. 43, No. 4, 2009, p. 695-701.
 31. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: The use of value stream mapping to introduction of organizational innovation in industry. "Metalurgija", Vol. 53, Iss. 4, 2014, p. 709-712.
 32. Wolniak R.: Analiza relacji pomiędzy wskaźnikiem innowacyjności a nasyceniem kraju certyfikatami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO/TS 16949. "Kwartalnik Organizacja i Kierowanie", nr 2, 2017, s. 139-150.
 33. Wolniak R.: Innovation in the context of economic situation in the EU countries. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 24, 2010, s.141-147.
 34. Wolniak R.: Metody i narzędzia Lean Production i ich rola w kształtowaniu innowacji w przemyśle, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013, s. 524-534.
 35. Wolniak R.: Relationship between selected lean management tools and innovations. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 75, Gliwice 2014, s. 157-266.
 36. Wolniak R.: The Design Thinking method and its stages. "Systemy Wspomagania Inżynierii Produkcji", z. 6, 2017, s. 247-255.
 37. Wolniak R.: The role of QFD method in creating innovation. "Systemy Wspomagania Inżynierii Produkcji", z. 3, 2016, s. 127-134.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.116.16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu