BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Marta (Uniwersytet Opolski)
Title
Characteristics of Environmental Treaties (Remarks on the Background of Polish Law)
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 116, s. 241-253, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Umowa międzynarodowa, Ochrona środowiska, Prawo ochrony środowiska
International agreement, Environmental protection, Environmental law
Note
summ., streszcz.
Abstract
The subject of the study is an indication of the characteristics of international agreements in the field of environmental protection. The analysis of environmental international agreements allows for the formulation of several characteristics, generally assuming that these contracts are not different from other international agreements in the national legal order and are subject to the same legal regime at international level. Characteristics include: institutionalization of treaties, specific design, susceptibility to change due to scientific progress, sectorality and subject and formal diversity. The author is aware that studying the basics of environmental protection can lead to the separation of the following characteristics.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alberski R., Lisicka H. Sommer J.: Polityka ochrony środowiska. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 2. Banner Ch.: The Aarhus Convention: A Guide for UK Lawyers. Oxford-Portland, Oregon 2015.
 3. Bar M., Jendrośka J., Tarnacka K.: Prawo do sądu w ochronie środowiska. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2002.
 4. Bar M., Jendrośka J.: Umowy międzynarodowe EKG ONZ z dziedziny ochrony środowiska oraz zasady ich przestrzegania i egzekwowania. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2004.
 5. Bell S., McGillivray D.: Environmental Law. Oxford 2006.
 6. Birnie P.W., Boyle A.E.: International Law and the Environment. Oxford 2002.
 7. Brackley P. (ed.): World Guide to Environmental Issues and Organisations. Longman, London 1990.
 8. Ciechanowicz J.: Międzynarodowe prawo ochrony środowiska. PWN, Warszawa 1999.
 9. Dupuy P.M., Viñuales J.E.: International Environmental Law. Cambridge University Press, 2015.
 10. Filipek J.: Miejsce prawa ochrony naturalnego środowiska człowieka w systemie prawnym PRL. Krakowskie Studia Prawnicze, XV, 1983.
 11. Górski M.: Prawo międzynarodowe a ochrona warstwy ozonowej, Studia prawno-ekonomiczne, t. LV, 1997.
 12. Górski M., Walczak P.: Umowa międzynarodowa jako źródło prawa w niektórych dziedzinach prawa administracyjnego. "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica", nr 41, 1989.
 13. Grabowska G.: Człowiek i środowisko w prawie międzynarodowym. "Państwo i Prawo:, nr 1, 1996.
 14. Grabowska G.: Europejskie prawo środowiska. PWN, Warszawa 2001.
 15. Grabowska G.: Źródła międzynarodowego prawa środowiska, [in:] Rozważania o państwie i prawie. Księga jubileuszowa poświęcona prof. J. Nowackiemu. Uniwersytet Śląski, Katowice 1993.
 16. Jans J.H., Vedder H.H.B.: European Environmental Law. After Lisbon. Europa Law Publishing, London 2012.
 17. Jendrośka J.: Public participation in the preparation of plan and programs; some reflections on the scope of obligations under Article 7 of the Aahrus Convention. "Journal for European Environmental & Planning Law", Vol. 6, No. 4, December 2009.
 18. Karski L.: Prawa człowieka i środowisko. "Studies Ecologiae at Bioethicae", nr 4, 2006.
 19. Kenig-Witkowska M.M.: Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe. Wolters Kluwer. Warszawa 2011.
 20. Paczuski R.: Prawo ochrony środowiska. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000.
 21. Radecki W.: Prawo o ochronie środowiska. Zielona Góra 1992.
 22. Sands P.: International Law in the Fidel of Sustainable Development: Emerging Legal Principles, [in:] Sustainable Development and International Law. Graham, London 1995.
 23. Sax J.L.: The search for Environmental Rights, [in:] Squillace M.S., Fischman R.L. (ed.): Environmental Decisionmaking. Andenson, Cincinnati, Ohio.
 24. Scheuer S. (ed.): EU Environmental Policy Handbook. A Critical Analysis of EU Environmental Legislation. EBB, Brussels 2005.
 25. Wolfke K.: Zagadnienie źródeł w międzynarodowym prawie ochrony środowiska. "Acta Universitatis Brunensis - Iuridica", No. 29, Brno 1979.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.116.18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu