BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedzielski Eugeniusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Źródła i poziom satysfakcji z pracy w instytucji administracji publicznej na przykładzie oddziału wojewódzkiego ZUS
Sources and Levels of Job Satisfaction in Public Administration Institutions: the Case of Provincial Branch of ZUS
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 2(86), s. 146-154, tab., bibliogr. s. 154
Keyword
Administracja publiczna, Badanie satysfakcji, Jakość pracy, Jakość usług
Public administration, Satisfaction research, Quality of work, Quality of services
Note
JEL Classification: M120
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących źródeł i poziomu satysfakcji z pracy oraz jej wpływu na zmotywowanie pracowników w kontekście utożsamiania się z celami organizacji oraz zadaniami pracowniczymi. Badania wykazały względnie wysoki poziom zadowolenia z pracy, który jest obniżany przez: niski poziom wynagrodzeń, brak uznania ze strony pracodawcy, niekorzystny wizerunek organizacji. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of research on the sources and levels of job satisfaction and its impact on the motivation of employees in terms of their identification with their organisation's goals and staff tasks. Studies have shown a relatively high level of job a negative image of the organisation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarska M., 2016, Satysfakcja z pracy i jej wpływ na lojalność wobec pracodawcy, Studium Sektora HORECA, "Organizacja i  Kierowanie", nr 1.
 2. Białas S., Litwin J., 2013, Poziom satysfakcji z pracy pracowników administracji publicznej na przykładzie Urzędu X, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 24(97), Siedlce.
 3. Borowska- Pietrzak A., 2014, Dezagregacja czynników w modelu poczucia satysfakcji zawodowej, "Nauki o Zarządzaniu", nr 1 (18).
 4. Celik M., 2011, A theoretical approach to the job satisfaction, "Polish Journal of Management Studies", vol. 4.
 5. Drozdowski G., 2013, Motywowanie pracowników w organizacjach publicznych, t. IX, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  Sulechowie, Sulechów.
 6. http://www.cbos.pl (data wejścia: 27.05.2016).
 7. http://piotrlenik.pl (data wejścia: 22.04.2016).
 8. Kulikowski K., 2016, Wykorzystanie wskaźników satysfakcji z pracy w procesie zarządzania ludźmi - zarys problemu i propozycja narzędzia badawczego, "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 9. Mruk H., 2012, Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Nieżurawski L., Witkowska J., 2007, Pojęcie satysfakcji klienta, "Problemy Jakości", nr 7.
 11. Stoma M., 2012, Modele i metody pomiaru jakości usług, Q&R, Lublin.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.02.86.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu