BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Shevchuk Victor (Cracow University of Technology, Poland), Kopych Roman (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine)
Title
Fiscal Policy Effects in Ukraine
Efekty makroekonomiczne polityki fiskalnej na Ukrainie
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2018, no 18, s. 33-50, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Keyword
Polityka fiskalna, Stopa procentowa, Kurs walutowy
Fiscal policy, Interest rate, Exchange rates
Note
JEL Classification: C5, E1, E6, H6
summ., streszcz.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
W opracowaniu przeanalizowano empirycznie efekty polityki fiskalnej w gospodarce Ukrainy z wykorzystaniem modelu autoregresji wektorowej z korektą błędu (VECM). Na podstawie analizy danych kwartalnych z lat 2001-2016 stwierdzono pozytywny wpływ wydatków rządowych i dochodów do budżetu na poziom dochodu na Ukrainie, co odpowiada przewidywaniom modelu Mankiwa-Summersa dla wypadku wysokiego popytu na pieniądz względem wydatków konsumpcyjnych w połączeniu ze znaczącą elastycznością inwestycji względem stopy procentowej. W innych aspektach mechanizm transmisyjny polityki fiskalnej demonstruje pewne typowe cechy, jak zwiększenie wydatków rządowych po wzroście przychodów do budżetu albo zwiększenie deficytu budżetowego wskutek wzrostu stopy procentowej. Otrzymane rezultaty świadczą o przewadze konsolidacji fiskalnej opartej na zwiększeniu przychodów do budżetu na Ukrainie, gdyż lepsza ściągalność podatków stymuluje wzrost gospodarczy nawet w krótkim okresie. Z uwagi na to, że występuje standardowa odwrotna relacja między stopą procentową a dochodem, większe wydatki rządowe powodują obniżenie stopy procentowej, jak też wskaźnik nie reaguje na przychody do budżetu. Deprecjacja kursu walutowego w ujęciu realnym powoduje zmniejszenie dochodu w modelu podstawowym, ale alternatywne schematy identyfikacji sugerują występowanie efektu restrykcyjnego tylko w krótkim okresie, na dłuższą metę efekt jest ekspansywny. (abstrakt oryginalny)

This paper empirically analyses fiscal policy effects in Ukraine using different identification strategies within the framework of a vector error correction model (VECM). For quarterly data from 2001 to 2016, we find a robust positive impact of both government expenditure and net revenue upon output in Ukraine, which closely corresponds with the predictions of the Mankiw-Summers model in the case of high demand for money in relation to consumption expenditure combined with significant investment elasticity in relation to the interest rate. In other respects, the fiscal policy transmission mechanism exhibits several standard features (such as an increase in government expenditure after a positive shock to revenue or a widening of the budget deficit following an interest rate hike). The results suggest the feasibility of revenue-based fiscal consolidation policies in Ukraine, as better tax collection may contribute to economic growth even in the short run. Since there is a robust conventional inverse relationship between interest rate and output, one of the puzzling results is that government expenditure puts downward pressure on the former, with net revenues being neutral in this respect. Real exchange rate (RER) depreciation is behind the decrease in output in the baseline model, but alternative identification schemes suggest that it is likely to be contractionary in the short run while turning expansionary in the long run. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Afonso, A., Nickel, C. and Rother, P. C. (2006) "Fiscal Consolidations in the Central and Eastern European Countries". Review of World Economics, 142 (2): 402-21, https://doi.org/10.1007/s10290-006-0073-9.
 2. Alesina, A. and Ardagna, S. (2010) "Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus Spending". Tax Policy and the Economy 24 (1): 35-68, https://doi.org/10.1086/649828.
 3. Alesina, A., Favero, C. and Giavazzi, F. (2015) "The Output Effect of Fiscal Consolidation Plans". Journal of International Economics 96: S19-S42, https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2014.11.003.
 4. Bahmani, S. and Kutan, A. (2010) "How Stable Is the Demand for Money in Emerging Economies?". Applied Economics 42 (26): 3307-18, https://doi.org/10.1080/00036840802112406.
 5. Benčik, M. (2014) "Dual Regime Fiscal Multipliers in Converging Economies - A Simplified STVAR Approach". National Bank of Slovakia Working Paper No. 2/2014.
 6. Boiciuk, I. (2015) "The Effects of Fiscal Policy Shocks in Romania. A SVAR Approach". Procedia Economics and Finance 32: 1131-39.
 7. Combes, J. L., Minea, A., Mustea, L. and Yogo, T. (2016) "Output Effects of Fiscal Stimulus in Central and Eastern European Countries". Post-Communist Economies 28 (1): 108-27, https://doi.org/10.1080/14631377.2015.1124559.
 8. Franta, M. (2012) "Macroeconomic Effects of Fiscal Policy in the Czech Republic. Evidence Based on Various Identification Approaches in a VAR Framework". Czech National Bank Working Paper 13.
 9. De Castro, F., and de Cos, P. H. (2008) "The Economic Effects of Fiscal Policy: The Case of Spain". Journal of Macroeconomics 30 (3): 1005-28, https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2007.08.009.
 10. Deskar-Škrbić, M. and Šimović, H. (2015) "The Size and Determinants of Fiscal Multipliers in Western Balkans: Comparing Croatia, Slovenia and Serbia". University of Zagreb Working Paper Series 15-10.
 11. Giavazzi, F., Jappelli, T., Pagano, M. and Benedetti, M. (2005) "Searching for Non-monotonic Effects of Fiscal Policy: New Evidence". National Bureau of Economic Research Working Paper 11593, https://doi.org/10.3386/w11593.
 12. Haug, A., Jedrzejowicz, T. and Sznajderska, A. (2013) "Combining Monetary and Fiscal Policy in an SVAR for a Small Open Economy". National Bank of Poland Working Paper No. 168, https://doi.org/10.2139/ssrn.2369254.
 13. Hoffman, D. L., Rasche, R. H. and Tieslau, M. A. (1995) "The Stability of Long-run Money Demand in Five Industrial Countries". Journal of Monetary Economics 35 (2): 317-39, https://doi.org/10.1016/0304-3932(95)01189-U.
 14. Hinić, B. and Miletić, M. (2013) "Efficiency of the Fiscal and Monetary Stimuli: The Case of Serbia". Paper to the second research conference on policy nexus and the global environment: a new consensus emerging from the Crisis? National Bank of the Republic of Macedonia.
 15. Jemec, N., Kastelec, S. and Delakorda, A. (2011) "How do Fiscal Shocks Affect the Macroeconomic Dynamics in the Slovenian economy?". Bank of Slovenia, Prikazi in analize 2/2011.
 16. Karagyozova-Markova, K., Deyanov, G. and Iliev, V. (2013) "Fiscal Policy and Economic Growth in Bulgaria". Bulgarian National Bank Discussion Paper DP/90/2013.
 17. Laski, K., Osiatynski, J. and Zieba, J. (2010) "The Government Expenditure Multiplier and Its Estimates for Poland in 2006-2009". The Vienna Institute for International Economic Studies Working Paper No. 63.
 18. Mankiw, N. G. and Summers, L. H. (1986) "Money Demand and the Effects of Fiscal Policies". Journal of Money, Credit and Banking 18 (4): 415-29, https://doi.org/10.2307/1992462.
 19. Mirdala, R. (2009) "Effects of Fiscal Policy Shocks in the European Transition Economies". Journal of Applied Research in Finance 2 (2): 141-55.
 20. Múčka, Z. and Horváth, M. (2015) "Fiscal Policy Matters: A New DSGE Model for Slovakia". Council for Budget Responsibility Discussion Paper No. 1.
 21. Muir, D. and Weber, A. (2013) "Fiscal Multipliers in Bulgaria: Low but Still Relevant". International Monetary Fund Working Paper WP/13/49.
 22. Narayan, P. K., Narayan, S. and Mishra, V. (2009) "Estimating Money Demand Functions for South Asian Countries". Empirical Economics 36 (3): 685-96, https://doi.org/10.1007/s00181-008-0219-9.
 23. Petrevski, G., Bogoev, J. and Tevdovski, D. (2016) "Fiscal and Monetary Policy Effects in Three South Eastern European Economies". Empirical Economics 50 (2): 415-41, https://doi.org/10.1007/s00181-015-0932-0.
 24. Petrovič, P. and Brĉerevič, D. (2014) "Fiscal Consolidation: Precondition for Growth". Ekonomika Preduzeča 62 (1): 21-34, https://doi.org/10.5937/ekopre1402021p.
 25. Petrovič, P., Arsić, M. and Nojković, A. (2014) "Fiscal Multipliers in Emerging European Economies". Fiscal Council - Republic of Serbia Research Paper No. 14/01.
 26. Ravnik, R. and Žilić, I. (2011) "The Use of SVAR Analysis in Determining the Effects of Fiscal Shocks in Croatia". Financial Theory and Practice 35 (1): 25-58.
 27. Rzońca, A. (2007) "Effects of Tight Fiscal Policy in Modified Mankiw and Summers Model". Bank i Kredyt 7: 24-38.
 28. Rzońca, A. and Ciżkowicz, P. (2005) "Non-Keynesian Effects of Fiscal Contraction in New Member States". European Central Bank Working Paper No. 519.
 29. Serbanoiu, G. V. (2012) "Transmission of Fiscal Policy Shocks into Romania's Economy". Munich Personal RePEc Archive Working Paper No. 4094.
 30. Shevchuk, V. (2016) "The Real and Nominal Effects of Large Devaluations in Ukraine". Argumenta Oeconomica Cracoviensa 14: 97-118, https://doi.org/10.15678/aoc.2016.1405.
 31. Snudden, S. and Klyuev, V. (2011) "Effects of Fiscal Consolidation in the Czech Republic". International Monetary Fund Working Paper WP/11/65, https://doi.org/10.5089/9781455228058.001.
 32. Tondl, G. (2004) "Macroeconomic Effects of Fiscal Policies in the Acceding Countries". Paper to the ZEW Seminar, Vienna University of Economics, 29 April, mimeo.
 33. Zeman, J. (2016) "Fiscal Multipliers in Slovak Economy: DSGE Simulation". National Bank of Slovakia Working Paper No. 2/2016.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2018.1802
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu