BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pattnaik Monalisha (Sambalpur University, Sambalpur, India), Gahan Padmabati (Sambalpur University, Sambalpur, India)
Title
Impact of Publicity Effort and Variable Ordering Cost in Multi-Product Order Quantity Model of Units Lost Sales Due to Deterioration
Wpływ wydatków i zmiennych kosztów w modelu zamawiania wieloasortymentowym na straty sprzedaży w wyniku niszczenia
Einfluss von Ausgaben und Variablen Kosten im Mehrsortiment-Bestellungsmodell auf Verluste Bei Verkauf Infolge Eines Verderbs
Source
LogForum, 2018, vol. 14, nr 3, s. 407-424, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Koszty, Realizacja zamówień
Costs, Order processing
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Wstęp: W pracy poddano analizie model ekonomicznej wielkości partii dla zamówień wieloasortymentowych poprzez alokację procentu jednostek utraconych w wyniku zniszczenia oraz poprzez inwentaryzację przy uwzględnieniu inwestycji w promocję oraz koszty zamówień. Celem pracy było maksymalizacji zysku netto poprzez odpowiednie kształtowanie wielkości zamówienia, długości cyklu odtworzeniowego oraz ilości jednostek, ulegających zniszczeniu.
Metody: Opracowany matematyczny algorytm w celu znalezienia ważnych charakterystyk wklęsłości funkcji zysku netto. Zaprezentowany przykłady w celu zilustrowania wyników uzyskanych przy zastosowaniu opracowanego modelu oraz jego zalet. Na końcu przeprowadzono analizę wrażliwości zysku netto dla głównych parametrów inwentaryzacyjnych.
Wyniki i wnioski: Proponowany model stanowi ogólny schemat uwzględniający utratę procentową zapasów w wyniku zniszczenia przy uwzględnieniu zmiennych kosztów związanych z zamawianiem towarów. (abstrakt oryginalny)

Background: This model investigates the instantaneous multi-product economic order quantity model by allocating the percentage of units lost due to deterioration in an on-hand inventory with promotional investment and functional major ordering cost. The objective is to maximize the net profit so as to determine the order quantity, publicity effort factor, the cycle length and number of units lost due to deterioration.
Methods: The mathematical model with algorithm is developed to find some important characteristics for the concavity of the net profit function. Numerical examples are provided to illustrate the results of proposed model which benefits the retailer for ordering the deteriorating items. Finally, sensitivity analysis of the net profit for the major inventory parameters is also carried out.
Results and conclusions: The proposed model is a general framework that considers wasting/ none wasting the percentage of on-hand multi-product inventory due to deterioration with publicity effort cost and functional major ordering cost simultaneously. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bose S., Goswami A., Chaudhuri K.S., 1995. An EOQ model for deteriorating items with linear time-dependent demand rate and shortages under inflation and time discounting, Journal of Operational Research Society, vol. 46, 775-782. www.tandfonline.com/doi/abs/10.1057/jors.1995.107.
 2. Ghorabaee M.K., Amiri M., Olfat L., Firouzabadi S.M.A.L., 2017. Designing a multi-product multi-period supply chain network with reverse logistics and multiple objectives under uncertainty, Technological and Economic Development of Economy, 23(3), 520-548. http://dx.doi.org/10.3846/20294913.2017.1312630.
 3. Goyal S.K., Gunasekaran A., 1995. An integrated production-inventory-marketing model for deteriorating items, Computers and Industrial Engineering, 28, 755-762. http://dx.doi.org/10.1016/0360-8352(95)00016-T
 4. Gupta D., Gerchak Y., 1995. Joint product durability and lot sizing models, European Journal of Operational Research, 84, 371-384. http://dx.doi.org/10.1016/0377-2217(93)E0273-Z
 5. Hammer M., 2001. The superefficient company, Harvard Business Review, vol. 79, 82-91. https://hbr.org/2001/09/the-superefficientcompany.
 6. Hariga M., 1994. Economic analysis of dynamic inventory models with nonstationary costs and demand, International Journal of Production Economics, 36, 255-266. https://doi.org/10.1016/0925-5273(94)00039-5
 7. Hariga M., 1995. An EOQ model for deteriorating items with shortages and timevarying demand, Journal of Operational Research Society, 46, 398-404. http://dx.doi.org/10.1057/jors.1995.54
 8. Hariga M., 1996, Optimal EOQ models for deteriorating items with time-varying demand, Journal of Operational Research Society, 47, 1228-1246. http://dx.doi.org/10.1016/0925-5273(94)00039-5
 9. Jain K., Silver E., 1994. A lot sizing for a product subject to obsolescence or perishability, European Journal of Operational Research, 75, 287-295. http://dx.doi.org/10.1016/0377-2217(94)90075-2
 10. Karimi R., Ghezavati V.R., Damghani K.K., 2015. Optimization of multi-product, multiperiod closed loop supply chain under uncertainty in product return rate: case study in Kalleh dairy company, Journal of Industrial and Systems Engineering, 8(3), 95-114. http://www.jise.ir/article_10151.html.
 11. Mishra V.K., 2012. Inventory model for time dependent holding cost and deterioration with salvage value and shortages, The Journal of Mathematics and Computer Science, 4(1), 37-47. www.isrpublications.com/.../download-inventorymodel-for-time-dependent-holding.
 12. Padmanabhan G., Vrat P., 1995. EOQ models for perishable items under stock dependent selling rate, European Journal of Operational Research, 86, 281-292. http://dx.doi.org/10.1016/0377-2217(94)00103-J
 13. Pattnaik M., 2011. A note on non linear optimal inventory policy involving instant deterioration of perishable items with price discounts, The Journal of Mathematics and Computer Science, 3(2), 145-155. www.isrpublications.com/.../download-a-note-onnon-linear-optimal-inventory-polic...
 14. Pattnaik M., 2012. Models of Inventory Control, Lambart Academic Publishing Company, Germany.
 15. Pattnaik M., 2012. An EOQ model for perishable items with constant demand and instant Deterioration, Decision, vol. 39(1), 55-61. www.sciepub.com/reference/77772.
 16. Roy T.K., Maiti M., 1997. A Fuzzy EOQ model with demand dependent unit cost under limited storage capacity, European Journal of Operational Research, 99, 425-432. http://dx.doi.org/10.1016/S0377-2217(96)00163-4
 17. Salameh M.K., Jaber M.Y., Noueihed N., 1993. Effect of deteriorating items on the instantaneous replenishment model, Production Planning and Control, 10(2), 175-180. http://dx.doi.org/10.1080/095372899233325
 18. Sana S.S., 2015. An EOQ model for stochastic demand for limited capacity of own warehouse. Ann Oper Res, 233, 1, 383-399. http://dx.doi.org/10.1007/s10479-013-1510-5
 19. Tabatabaei M.S.R., Sadjadi S.J., Makui A. 2017. Optimal pricing and marketing planning for deteriorating items. PLoS ONE 12(3): e0172758. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0172758
 20. Tsao Y.C., Sheen G.J., 2008. Dynamic pricing, promotion and replenishment policies for a deteriorating item under permissible delay in payment, Computers and Operations Research, 35, 3562-3580. www.sciepub.com/reference/77782.
 21. Tsao Y.C., Sheen G.J., 2012, A multi-item supply chain with credit periods and weight freight cost discounts, International Journal of Production Economics, 135, 106-115. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.11.013
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2018.291
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu