BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Donoghue Ilkka D.M. (Lappeenranta University of Technology, Finland), Hannola Lea T. (Lappeenranta University of Technology, Finland), Papinniemi Jorma J. (Lappeenranta University of Technology, Finland)
Title
Product Lifecycle Management Framework for Business Transformation
Zarządzanie cyklem życia produktu w okresie transformacji gospodarczej
Management Von Produkt-Lebenszyklus Während Eines Wirtschaftlichen Umbruchs im Unternehmen
Source
LogForum, 2018, vol. 14, nr 3, s. 293-303, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Cykl życia produktu, Zarządzanie produktem, Struktura przedsiębiorstwa, Modele biznesowe
Product life cycle, Product management, Structure of company, Business models
Note
summ., streszcz., zfsg.
This study received funding from the SIM research platform (Sustainable product processes through simulation) at Lappeenranta University of Technology.
Abstract
Wstęp: Znaczenie i wielkość roli zarządzania cyklem życia produktu (PLM) zależy od obszaru działalności gospodarczej. Zarządzanie cyklem życia produktu inicjuje różne zmiany zarówno w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa jak z transformacji na poziomie strategicznym. Trudno też określić jednoznacznie warunki pomyślnego wdrożenia zarządzania życiem produktu. W pracy zidentyfikowano ramy dla zarządzania cyklem życia produktu jak i zmienne zależne procesu. Prawidłowe zrozumienie wpływu tych czynników ma istotne znaczenie dla pomyślnej transformacji zarządzania cyklem życia produktu.
Metody: Główną metodą pozyskiwania danych był przegląd istniejącej literatury naukowej dotyczącej różnych inicjatyw związanych z zarządzaniem cyklem życia produktu. Praca obejmuje analizę przypadku zarządzania cyklem życia produktu w oparciu o dane konkretnego przedsiębiorstwa z lat 2010-2015, w okresie którym uległa transformacji strategia tego przedsiębiorstwa z profilu inżynierskiego na produktowy i usługowy.
Wyniki: Otrzymane wyniki pokazują, że przeprowadzona transformacja miała wpływ na działalność przedsiębiorstwa na wielu poziomach. Zarządzanie cyklem życia produktu skupione tylko na harmonizacji procesu w oparciu o system informacyjne nie odniósł pożądanego skutku ze względu na ograniczoną wiedzę na temat modeli przedsiębiorstwa, produktów i usług.
Wnioski: Zarządzenie cyklem życia produktu jest kluczowym elementem transformacji biznesowej i ma wpływ na wzajemne zależności pomiędzy produktami, usługami i klientami. (abstrakt oryginalny)

Background: The role of Product Lifecycle Management (PLM) in business change varies in scope and impact. PLM initiatives range from Information System (IS) change to strategic business transformation, and capabilities to implement PLM successfully are unclear. The paper identifies a PLM framework for transition and related variables. Understanding these variables influence successful PLM transformation.
Methods: The methods used in this paper include a literature review on existing frameworks available for PLM initiatives. This paper is based on a PLM case study done between 2011 - 2015, when the company's strategy transformed it from an engineering company to a product and service company.
Results: The results show that strategy-driven PLM transformation impacting a company on many levels, and PLM focusing on IS-driven process harmonisation fails due to limited knowledge of the business models, products and services.
Conclusions: The conclusions are that PLM is at the core of business transformation and cross-functional impacting products, services and customers. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Sääksvuori A., 2016, PLM Vision 2021 and beyond, Sirrus Publishing, Helsinki, 1 - 55.
 2. Vezzetti E., Violante M.G., Marcolin F., 2013, A benchmarking framework for product lifecycle management (PLM) maturity models, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2014, 71, 899 - 918. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-013-5529-1
 3. Terzi S., Bourass, A., 2010, Dutta D., Product lifecycle management - from its history to its new role, International Journalof Product Lifecycle Management, 4. 4, 360-389. http://dx.doi.org/10.1504/IJPLM.2010.036489
 4. Sääksvuori A., Immonen A., 2005, Product Lifecycle Management, Second Edition, Springer Berlin, ISBN 978-3-540-26906-9.
 5. Stark J., Product Lifecycle Management - 21st Century Paradigm for Product Realisations, 2006, Springer-Verlag London Limited, ISBN 1-85233-810-5.
 6. Kärkkäinen H., Pels J.H., and Silventoinen A., 2012, Defining the Customer Dimension of PLM Maturity, PLM 2012, IFIP AICT 388, 623-634. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35758-9_56
 7. Silventoinen A., Papinniemi J., Lampela H., 2009, A Roadmap for Product Lifecycle Management Implementation in SMEs, The XX ISPIM Conference 06/2009.
 8. Grieves M.W., 2010, Product Lifecycle Quality (PLQ): a framework within Product Lifecycle Management (PLM) for achieving product quality', Int. J. Manufacturing Technology and Management, 19, 3/4, 180-190. http://dx.doi.org/10.1504/IJMTM.2010.031367
 9. Forza C., Salvador F., Product Information Management for Mass Customization, 2006, Palgrave Macmillan, Houndmills Basingstoke, ISBN 978-0-230-00682-9.
 10. Couto V., Plansky J., Caglar D., 2017, Fit for Growth - A Guide to Strategic Cost Cutting, Restructuring and Renewal, Price Waterhouse Coopers Advisory Service, John Wiley & Sons Inc, Hoboken, New Jersey, ISBN 978-1-1119-268-53-6.
 11. Haines S., 2009, The Product Manager's Desk Reference, McGraw Hill, ISBN-13: 978-0071591348.
 12. Osterwalder A., Pineur Y., 2010, Business Model Generation, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey, ISBN 978-0470-87641-1.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2018.264
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu