BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bauer Wilhelm (Fraunhofer IAO Stuttgart, Germany), Schlund Sebastian (TU Wien, Vienna, Austria), Hornung Tim (University of Stuttgart, Germany), Schuler Sven (University of Stuttgart, Germany)
Title
Digitalization of Industrial Value Chains - a Review and Evaluation of Existing Use Cases of Industry 4.0 in Germany
Digitalizacja łańcucha wartości w przemyśle - przegląd i ocena istniejących zastosowań Industry 4.0 w Niemczech
Digitalisierung von Industriellen Wertschöpfungsketten - Eine Überprüfung Und Evaluierung Bestehender Anwendungsfällen von Industrie 4.0 in Deutschland
Source
LogForum, 2018, vol. 14, nr 3, s. 331-340, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Przemysł 4.0, Łańcuch wartości, Technologia, Inteligentne fabryki
Industry 4.0, Value chain, Technology, Smart factories
Note
summ., streszcz., zfsg.
This research and development project is funded by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) within the Framework Concept "Research for Tomorrow's Production" (02P14B121) and managed by the Project Management Agency Forschungszentrum Karlsruhe, Production and Manufacturing Technologies Division (PTKAPFT).
Abstract
Wstęp: Praca przedstawia wyniki prac w ramach projektu badawczego "MyCPS" (Humancentered development and application of Cyber-Physical Systems).
Metody: W ramach projektu, 14 partnerów, w tym siedmiu będących przedstawicielami przemysłu, opracowało metody i narzędzia do zastosowania aplikacji dla inteligentnej digitalizacji i automatyzacji procesów przemysłowych.
Wyniki: Poddano ocenie porównawczej 385 przypadków. Zostały one sklasyfikowane według poziomu rozwoju celów Industry 4.0. Trójpoziomową "informację", "połączenie" oraz "inteligencję" użyto dla rozróżnienia aplikacji według poziomu ich dojrzałości w ujęciu Industry 4.0.
Wnioski: W projekcie MyCPS specjalną uwagę zwrócono na rolę siły roboczej oraz interakcji rozwiązań technologicznych z pracownikami. Dzięki temu, analiza pomaga przedsiębiorstwom oraz badaczom na ocenę kluczowych aspektów w rozwoju Industry 4.0. (abstrakt oryginalny)

Background: The paper presents recent results of the ongoing collaborative research project "MyCPS" (Human-centered development and application of Cyber-Physical Systems).
Methods: Within the scope of the project, 14 partners, amongst seven industrial partners, develop methods and tools to set-up applications of intelligent digitalization and automation of industrial processes.
Results: Within the paper they are over 385 use cases evaluated according to comparative criteria. Furthermore, use cases were classified due to their development stage of industry 4.0 goals and promises. The three levels 'information', 'interaction' and 'intelligence' are used to differentiate applications according to their degree of maturity in industry 4.0 terms.
Conclusion: In MyCPS, special emphasis is the role of the workforce and the interactions of the technology-led use cases with employees. Thereby, the analysis helps enterprises and researchers to self-assess key-aspects of the development of industry 4.0 use cases. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauer W., Bender M., Braun M., Rally P., Scholtz O., 2016. Leichtbauroboter in der manuellen Montage - einfach einfach anfangen [Industry robots for manual assembly], Stuttgart, 1-32.
 2. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Plattform Industrie 4.0, 2016. retrieved from http://www.plattformi40.de/I40/Navigation/DE/Service/FAQ/faq.html.
 3. Eling Martin, Lehmann Martin, 2017. The Impact of Digitalization on the Insurance Value Chain and the Insurability of Risks, Geneva Pap Risk Insur Issues Pract, 1-38, http://dx.doi.org/10.1057/s41288-017-0073-0
 4. Hänninen Mikko, Smedlund Anssi, Mitronen Lasse, 2018. Digitalization in retailing: multi-sided platforms as drivers of industry transformation", Baltic Journal of Management, 13, 2, 152-168. http://dx.doi.org/10.1108/BJM-04-2017-0109
 5. Hofmann Erik, Rüsch Marco, 2017. Industry 4.0 and the current status as well as future prospects on logistics, Computers in Industry, 89, 23-34, http://dx.doi.org/10.1016/j.compind.2017.04.002
 6. Ittermann P., Niehaus J., Hirsch- Kreinsen H., 2015. Arbeiten in der Industrie 4.0 [Work in Industry 4.0], Hans-Boeckler- Stiftung, Düsseldorf, 1-89.
 7. Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. (ifaa), 2016. Digitalisierung & Industrie 4.0 [Digisation and Industry 4.0]: Grundgedanke der Industrie 4.0, Bergisch Gladbach, 1-23.
 8. Institut für industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb (IFF), 2015. Wissens- und Informationsmanagement in der Produktion 2-Industrie 4.0 [Management of knowledge and know-how in production of Industry 4.0] (PDF), Universität Stuttgart.
 9. Landesverband Baden-Württemberg, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V., 2016. Allianz Industrie 4.0 Baden Württemberg, retrieved from http://www.i40-bw.de/about_us/__Wirüber-uns.html.
 10. Landesverband Baden-Württemberg, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V., 2016. Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg - 100 Orte - Der intelligente Behälter, retrieved from http://www.i40-bw.de/100_places/__100-Orte.html.
 11. Onnasch L., Maier X., Jürgensohn T., 2016. Mensch-Roboter- Interaktion - Eine Taxonomie für alle Anwendungsfälle [Interaction - definition of urgent cases], Dortmund, 1-12.
 12. Plattform Industrie 4.0, 2015. Umsetzungsstrategie Industrie 4.0 [Change of strategy in Industry 4.0], 1-100.
 13. Roth A., 2016. Einführung und Umsetzung von Industrie 4.0 [Introduction and implementation of Industry 4.0], Berlin Heidelberg, 1-278.
 14. Ruiner C., Wilkesmann M., 2016. Arbeitsund Industriesoziologie [Sociology of work and industry], Paderborn, 1-229.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2018.288
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu