BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hryszko Krzysztof (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Przetwórstwo ryb i owoców morza w krajach Unii Europejskiej
Fish and Maritime Products Processing in the European Union
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 65-71, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Przetwórstwo rybne, Produkcja, Wyniki badań, Sektor rolno-spożywczy
Fish processing, Production, Research results, Agri-food sector
Note
JEL Classification: D24, E20, L66, Q22
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przetwórstwo ryb w krajach Unii Europejskiej należy do jednego z mniejszych sektorów rolno-żywnościowych, a produkcja skoncentrowana jest w kilku krajach. Podjęto próbę charakterystyki przetwórstwa rybnego w UE ogółem i jego zróżnicowania w poszczególnych regionach. Ocenę zmian zachodzących w sektorze rybnym dokonano zarówno w obszarze struktury produkcji, struktury podmiotowej, jak i wyników ekonomiczno-finansowych. Podstawowym okresem analizy były lata 2010-2015.(abstrakt oryginalny)

European Union fish processing branch is one of the smallest within the agri-food sector. The branch activities are concentrated in few countries. The aim of is a description of fish processing in the European Union in general and its diversification in particular regions. An analysis of changes in the fish sector concerned production structure, enterprise structure as well economic condition and financial standing. The analysis concerned the period of 2010-2015.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. EUMOFA. 2017. The EU fish market - 2017 edition. European Union: Directorate-General for Maritime Affairs of The European Commission.
  2. FAO. 2018. Globefish highlights - a quarterly update on world seafood markets.
  3. Marek-Kołodziej Katarzyna, Iwona Łapuńka. 2016. Efekt dźwigni finansowej jako sposób na podwyższenie stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego (Leverage effect as a tool for rising return on invested capital). Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 4 (82/1): 413-424, doi: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-35.
  4. Sierpińska Maria, Tomasz Jachna. 2004. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych (Enterprise valuation according to the world standards). Warszawa: PWN.
  5. STECF (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries). 2018. Economic report of the EU fish processing sector 2017 (STECF-17-16). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1496
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu