BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balcerzyk Robert (General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces in Wrocław), Rudyńsk Robert (General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces in Wrocław)
Title
Selection of Police Officers of the Criminal Investigation Department
Dobór funkcjonariuszy policji wydziału kryminalnego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (43), 2018, nr 116, s. 63-79, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Policja, Dobór pracowników, Selekcja personalna, Rekrutacja pracowników
Police, Employees' recruitment, Personnel selection, Employee recruitment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem badań przedstawionych w artykule była diagnoza procesu doboru funkcjonariuszy do służby w wydziale kryminalnym. Prowadzone badania miały charakter pilotażowy. W artykule opisano istotę procesu doboru pracowników zwracając szczególną uwagę na fazę rekrutacji oraz selekcji. Zasygnalizowano problemy z podjęciem decyzji o zatrudnieniu pracownika na wakujące stanowisko. Następnie przedstawiono metodologiczne założenia badań. W dalszej części artykułu zaprezentowano najciekawsze wyniki badań dotyczące systemu zarządzania kadrami z uwzględnieniem doboru funkcjonariuszy do służby w wydziale kryminalnym. Na podstawie badań sformułowano wnioski, które mogą zostać wykorzystanie do doskonalenia omawianego systemu zarządzania kadrami.

The main objective of the research presented in the article was to diagnose the process of selecting police officers to serve with the criminal investigation department. The research was conducted as a pilot project. The paper describes the essence of the process of selecting employees, with special attention being paid to the phase of recruitment and selection. Problems with taking a decision on hiring for a vacancy were pointed out. Subsequently, the methodological assumptions of research were described. The further part of the paper includes the most interesting results of the research on the human resources management system, taking account of the selection of police officers to serve with the criminal investigation department. Conclusions drawn from the research may provide the basis for improving the discussed human resources management system. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antczak Z., Rozwój pracowników, Listwan T. (ed.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 2. Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
 3. Drucker P., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2005.
 4. Król H., Ludwiczyński A, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
 5. Listwan T., Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 6. Leśniewski M., Morawska S., Zasoby ludzkie w organizacji, CeDeWu, Warszawa 2012.
 7. Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 8. Marek J., Pozyskiwanie i dobór personelu. Kształtowanie zatrudnienia w organizacji, Difin, Warszawa 2008.
 9. Moczydłowska J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 10. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2006
 11. Suchar M., Rekrutacja i selekcja personelu., wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 12. Woźniak J., Rekrutacja - teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/2013
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu